Strana soukromníků ČR podala správní žalobu na Českou televizi (ČT) v souvislosti s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu. Nelíbí se jí záměr televize představit ve speciálních vydáních pořadu Otázky Václava Moravce pouze některá kandidující uskupení a jiná z tohoto představení vyloučit. Ve středu to sdělil předseda strany Rostislav Senjuk.

Česká televize již odvysílala dva ze tří speciálních předvolebních dílů Otázek Václava Moravce. Poslední speciální díl se má na obrazovkách objevit v úterý 2. června.


Kritériem pro výběr hostů druhého a třetího dílu byl předpoklad, že strana musí získat ve volbách více než pětiprocentní podporu voličů. ČT v tomto ohledu vycházela ze dvou průzkumů veřejného mínění, které si nechala vypracovat.

ČT prý porušila právo na rovnou politickou soutěž

Strana soukromníků, která sítem průzkumů neprošla, zastává názor, že televize poskytnutím "protekčního času" některým politickým stranám porušila zákon o volbách do Evropského parlamentu i Listinu základních práv a svobod, protože omezila právo Strany soukromníků na rovnou politickou soutěž.

Strana tedy podala k pražskému městskému soudu žalobu na ochranu před nezákonným rozhodnutím správního orgánu. Chce, aby soud televizi přikázal zdržet se v rámci předvolební kampaně jakékoliv preference volebních stran nebo hnutí kandidujících do Evropského parlamentu a aby jí zakázal vysílat pořady hodnotící, bilancující nebo jinak nevyváženě preferující kteroukoliv z kandidujících politických stran - zejména vydání Otázek Václava Moravce Speciál.

Návrh na zneplatnění voleb mohou kandidáti podat k Nejvyššímu správnímu soudu do deseti dnů po vyhlášení výsledků, pokud jsou přesvědčeni, že byl volební zákon porušen způsobem, který mohl ovlivnit výsledek jejich volby.

Související