V současné finanční krizi přibývá v Česku domácností, které mají problém vyjít se svými příjmy. V květnu jich bylo 62 procent, přičemž osm procent se svými penězi vyšlo velmi obtížně. V dubnu se s finančními problémy potýkalo 59 procent domácností, v říjnu loňského roku 54 procent. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění při Sociologickém ústavu AV ČR.
 
Problémy s hospodařením s příjmy mají podle průzkumu častěji osoby se základním a středním vzděláním bez maturity. Ve větší míře také s penězi hůře vycházejí respondenti nad 60 let, nepracující důchodci, nezaměstnaní, lidé pracující v dělnických profesích, potenciální voliči ČSSD, případně ti, kteří by k volbám nešli a dotázaní označující svou životní úroveň za špatnou nebo ani dobrou ani špatnou.

Naopak bez potíží hospodaří se svými penězi především Češi, kteří absolvovali střední školu s maturitou nebo vysokou školu. Problémy vyjít s penězi nemají také většinou osoby samostatně výdělečně činné, vysoce kvalifikovaní odborníci nebo vedoucí pracovníci i nižší odborní pracovníci. Těžkosti s hospodařením nemají ve větší míře voliči ODS a také osoby, které označily svou životní úroveň jako dobrou.

Květnového průzkumu se zúčastnilo 1038 lidí ve věku nad 15 let.

Související