Krátce poté, co vláda vybavila premiéra Jana Fischera mandátem k jednání na klíčovém summitu EU ve čtvrtek a v pátek, důrazně upozornil prezident Václav Klaus, že bude tento postup blokovat. Podle jeho názoru je totiž v rozporu s Ústavou.

Klausovi je přesvědčen, že balíček nachystaný pro Irsko, který má přimět tuto zemi k souhlasu s Lisabonskou smlouvou, vyžaduje ratifikaci českým parlamentem. A Klaus si není jistý, zda s touto ratifikací vůbec Fischer počítá.

"Sjednání v jiné formě (než s ratifikací parlamentem - pozn. red.) bych nemohl akceptovat," píše Klaus v závěru dopisu premiérovi (ZDE je jeho TEXT), který prezident zveřejnil na svých stránkách.

Ministr pro EU Štefan Füle ale v Senátu řekl, že dokument bude mít povahu vládní smlouvy, pro níž není nutná další ratifikace v parlamentu. Stejný názor vyjádřil kabinet na svých stránkách www.vlada.cz.

Co slíbí EU Irsku?

Čím chce unie přesvědčit Iry, aby přijali Lisabon?

Premiér Fischer v roli předsedajícího Eu nabídne jediné zemi, která dosud v referendu vetovala Lisabon, jisté záruky. Ty mají Irsku zajistit, že lisabonská smlouva se nijak nedotkne jeho zákonů, které zakazují potraty, a že se nijak nemění dosavadní kompetence EU ve vztahu k irským daním. Pro případnou účast Irska ve vojenských operacích bude nadále třeba mandátu OSN, souhlasu irské vlády i parlamentu. Irsko si navíc prosadilo deklaraci, že lisabonská smlouva si klade za cíl hospodářský růst, plnou zaměstnanost a sociální pokrok.

Klaus tak přišel s nečekaným krokem, který může komplikovat detailní práci diplomatů v příštích dvou dnech. Na nich závisí jeden z vrcholů čtvrteční schůzky EU: bez shody na tom, jakou formou budou přijaty záruky pro Irsko, se nedá uspořádat druhé referendum o Lisabonské smlouvě.

 

Přečtěte si dopis Václava Klause premiéru Fischerovi

Vážený pane předsedo vlády,

Kanceláři prezidenta republiky byl v úterý 16. června 2009 doručen materiál pro schůzi vlády „Návrh na přijetí Rozhodnutí hlav států a předsedů vlád 27 členských státu EU zasedajících v Evropské radě ve vztahu k obavám irského lidu týkajícím se Lisabonské smlouvy" - jedná se o smlouvu, která má učinit právně závaznými tzv. záruky pro Irsko.

Tato mezinárodní smlouva je mezinárodní smlouvou politickou ve smyslu čl. 49 Ústavy, a jako taková vyžaduje souhlas Parlamentu. Proto ji není možné sjednat jako vládní smlouvu a lze ji podepsat pouze s výhradou ratifikace.

Znamená to, že hodláte požádat o plnou moc pro Vás ke sjednání této smlouvy s výhradou ratifikace? Sjednání v jiné formě by bylo v rozporu s článkem 49 Ústavy České republiky a takový postup bych nemohl akceptovat.

S pozdravem

Václav Klaus

V Praze dne 16. června 2009

Související