Hlavní město bude kvůli finanční krizi šetřit. Na pokrytí letošního případného propadu daňových výnosů vytvoří rezervu ve výši 875,6 milionů korun.

Úspory se dotknou výstavby protipovodňových opatření i rekonstrukce Ústřední čistírny odpadních vod v Troji. Město také zastaví veškeré práce spojené s kandidaturou na pořádání olympijských her v Praze v roce 2020. Návrh schválený radou ve čtvrtek potvrdilo zastupitelstvo.

Praha očekává, že její rozpočtové příjmy by letos mohly poklesnout až o 2,9 miliardy korun.

Na čističku má město letos v rozpočtu miliardu, z této částky odebere 400 milionů, na protipovodňová opatření má přes 700 milionů korun a odebere 300 milionů. Zbytek uspoří v oblasti informatiky, na výdajích za olympijskou kandidaturu nebo investice do technické vybavenosti.

Rekonstrukce Hlávkova mostu ne, metro ano

Město v příštích letech také odloží některé plánované akce za zhruba deset miliard korun, mezi které patří například rekonstrukce Hlávkova mostu, dopravní řešení v Čimicích nebo výstavba kolektorů.

Město ale nechce odkládat prodloužení trasy A metra z Dejvické do Motola, které by se mohlo začít stavět ještě letos, ani výstavbu metra D z Pankráce do Písnice v příštích letech.

Primátor Pavel Bém už dříve uvedl, že šetření se nesmí dotknout výstavby městského a pražského okruhu a spojujících radiál.

Metropole chce v dalších letech pokračovat ve snižování zadluženosti, které nyní činí asi 25 miliard korun. Do konce roku 2010 by podle Béma chtěla metropole snížit zadlužení o 11 miliard korun.

Opozice pro, ale s rozpaky

I když mnozí opoziční zastupitelé materiál přivítali, podle nich by město ale mohlo šetřit i v jiných kapitolách. Podle Milana Macka (KSČM) by metropole mohla při důsledném přehodnocení rozpočtu ušetřit částku v řádu miliard. Karel Březina (ČSSD) se domnívá, že by město mělo do rezervy přesunout také prostředky na zavedení mýtného.

"K mýtnému se nejprve musí připravit legislativa a to nebude stát 100 milionů korun, které máme v rozpočtu," poznamenal. "Ale i kdyby tam nebylo nic jiného než zmrazení olympiády, tak bych tomu materiálu zatleskal," dodal.

Jeho stranický kolega Petr Hulinský navrhoval, aby metropole vzala ještě více z financí z protipovodňových opatření. Podle něj dostalo hlavním město na tento účel navíc 500 milionů ze státního rozpočtu.

V prosinci schválený rozpočet hlavního města na letošní rok počítal s výdaji ve výši 48,87 miliardy korun a příjmy ve výši 40,197 miliardy. Je jasné, že výše příjmů i výdajů se během roku změní. Propad daňových příjmů už se projevil na hospodaření města v prvním čtvrtletí letošního roku, kdy město hospodařilo s přebytkem 2,8 miliardy korun, což je o 2,28 miliardy méně než ve stejném období loni.

Plánované úspory v letošním roce (v tisících korun):

- některé akce kapitoly informatika (Pražské centrum kartových služeb, telematika, digitalizace veřejné správy) - 60.000 
- technická vybavenost Chaby - 100.000 
- přestavba a rozšíření Ústřední čistírna odpadních vod na Císařském ostrově - 400.000 
- protipovodňová opatření - 300.000 
- prostředky na podporu kandidatury na pořádání olympijských her v roce 2020 - 15.000 

celkem  875.000   

Související