Hranice trestní odpovědnosti patrně zůstane na 15 letech věku, stejně tak i hranice pro legální sexuální styk. Zachovat současný stav má novela trestního zákoníku, kterou v pátek schválila sněmovna. Novelu nyní posoudí Senát. Norma ruší pasáže nového trestního kodexu, který od příštího roku obě věkové hranice snižuje na 14 let.

Schválení novely, kterou předložily komunistické poslankyně, podpořila jak ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová, tak její předchůdce Jiří Pospíšil (ODS). Novela totiž podle něj zavádí také nižší tresty za ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky, například kvůli předchozímu zavrženíhodnému jednání napadeného.

Sex od patnácti let

 

Proti přijetí novely se naopak postavil Radim Chytka (ODS), který snížení obou hranic do trestního kodexu prosadil. Neúspěšně navrhoval kompromisní úpravu novely podle slovenského vzoru, podle něhož by legální začátek sexuálního života byl možný až od 15. roku věku, zatímco trestně odpovědní by měli být už i čtrnáctiletí.

Snižování hranice trestní odpovědnosti znepokojuje evropského komisaře pro lidská práva Thomase Hammarberga. Ke snížení hranice pro postavení mladistvého pachatele trestného činu před soud přistoupila mimo jiné Gruzie (ze 14 na 12 let), od roku 2006 tak učinilo Slovensko (z 15 na 14 let) a uvažuje o tom Francie (ze 13 na 12 let). Naopak Skotsko, které má ale nejnižší hranici trestní odpovědnosti v Evropě, chystá zvýšení z osmi na 12 let.

 

Související