Snazší cesta k rozpuštění sněmovny odložena

Současná Poslanecká sněmovna zřejmě do konce svého funkčního období nerozhodne o senátní novele ústavy, která by natrvalo stanovila snadnější cestu pro rozpuštění dolní komory parlamentu. Poslanci v pátek na návrh předsedy sněmovního ústavně-právního výboru Marka Bendy (ODS) vyřadili závěrečné schvalování novely z programu červnové schůze sněmovny. Pro schválení senátní změny ústavy není ve sněmovně dostatek hlasů. Musí jich být nejméně 120, poslanci z pravicových stran by k prosazení novely potřebovali tedy i hlasy z levice. ČSSD ale prosazuje zamítnutí novely. Podle sociálních demokratů by věc měla řešit až sněmovna po předčasných volbách. Vstřícní ke schválení novely nebyli ani komunisté.

Souhlas s dohodou mezi ČR a USA

Sněmovna přes odpor KSČM odsouhlasila dohodu mezi ČR a USA o spolupráci při prevenci a potírání závažné trestné činnosti. Smlouva souvisí se zrušením víz do USA. Podle komunistů dohoda nedostatečně chrání osobní údaje. Ministr financí Eduard Janota jako zástupce vlády obavy vyvracel s tím, že žádné námitky v tomto smyslu neměl ani Úřad pro ochranu osobních údajů. Se smlouvou již vyslovil souhlas také Senát. Smlouva se zaměřuje mimo jiné na výměnu informací o skupinách organizovaného zločinu nebo na pátrání po osobách, na které byl ve druhém státě vydán zatykač. Umožňuje také porovnávání otisků prstů a profilů DNA a předávání osobních údajů.

Hranice trestní odpovědnosti nejspíš 15 let  

Hranice trestní odpovědnosti nejspíš zůstane na 15 letech věku, stejně tak i hranice pro legální sexuální styk. Zachovat současný stav má novela trestního zákoníku, kterou v pátek schválila sněmovna. Novelu nyní posoudí Senát. Norma ruší pasáže nového trestního kodexu, který od příštího roku obě věkové hranice snižuje na 14 let. Podrobnosti ZDE.

Pravidla sčítání lidu v roce 2011

Sněmovna schválila vládní návrh pravidel sčítání lidu, bytů a domů, které se uskuteční v březnu 2011. Předloha stanoví okruh údajů, které by měli Češi i cizinci v Česku za dva roky poskytovat Českému statistickému úřadu. Novinkou má být to, že dotazník budou moci vyplnit a odeslat elektronicky prostřednictvím internetu nebo poštou. Zákon nyní dostane k posouzení Senát.

Změny v armádě: Zvýší se odškodné. Vyloučit extremisty bude snazší

Odškodnění rodinám vojáků padlých při službě v zahraničních misích by se mohla zvýšit. Počítá s tím novela zákona o vojácích z povolání, kterou v pátek schválili poslanci. Vojáci stíhaní za trestný čin by nově neměli mít nárok na měsíční výsluhy po odchodu ze služby. Novela zavádí i protikorupční opatření a měla by umožnit okamžité propuštění vojáků, kteří sympatizují s neonacistickým nebo jiným extremistickým hnutím. Novelu musí ještě posoudit Senát a podepsat prezident. Podrobnosti ZDE.

Na vyznamenání poslanci navrhli lékaře Pirka či vojáky od Zborova

Státní vyznamenání by podle poslanců měli dostat například přednosta kardiocentra IKEM Jan Pirk nebo účastníci bitvy u Zborova Karel Klapálek, Ondřej Mézl a Vojtěch Boris Luža. Mezi 32 osobnostmi, které v pátek sněmovna navrhla, nejsou účastníci protikomunistické odbojové skupiny bratří Mašínů. Podrobnosti ZDE.

Asociační dohoda s Bosnou a Hercegovinou

Poslanecká sněmovna odsouhlasila asociační dohodu mezi EU a Bosnou a Hercegovinou. Smlouva je potřebná pro budoucí vstup země do Evropské unie. Podobné smlouvy již EU uzavřela také s Chorvatskem, bývalou Jugoslávskou republikou Makedonií, Albánií a Srbskem. Dohody musí ratifikovat parlamenty všech členských zemí. Se smlouvu mezi EU a Bosnou a Hercegovinou vyslovil souhlas Senát již v březnu. 

Národní geoportál prošel druhým čtením

Druhým čtením ve sněmovně prošel návrh novely zákona o právu na informace o životním prostředí, který umožní vznik Národního geoportálu. Na něm lidé naleznou veškerá prostorová data o území ČR, nejčastěji v podobě map. Není ale jasné, zda se novelu podaří schválit do konce funkčního období současné sněmovny. Pokud by před volbami poslanci zákon neschválili, nová sněmovna by se jím už nezabývala. Novela podle ministra životního prostředí Ladislava Mika harmonizuje české právo s právem Evropské unie. Také by měla sjednotit česká pravidla pro zveřejňování prostorových dat. Dosud je totiž každý úřad vydává podle vlastních podmínek.

Vyšší výdajové paušály živnostníkům

Výdajové paušály některých živnostníků se zvýší. Tyto paušály mohou využít někteří podnikatelé místo toho, aby podrobně dokládali své výdaje, které si odečítají ze základu daně. Rozhodla o tom Poslanecká sněmovna a návrh nyní zamíří do Senátu. Podnikatelé budou moci nové limity využít zpětně již za letošní rok. U řemeslníků nebo zemědělců by se měly zvýšit na 80 procent z nynějších 60, u ostatních živností by se sjednotily na 60 procent. U příjmů z nájemného by zůstaly na 30 procentech. Podrobnosti ZDE.

Nová pravidla v pojišťovnictví

Poslanecká sněmovna v závěrečném čtení přijala nový zákon o pojišťovnictví. Návrh má kromě jiného zvýšit informovanost klientů pojišťoven. Spotřebitelé by měli být například informováni o finanční situaci pojišťovny či o složení jejích akcionářů; zájemci o uzavření životního pojištění pak také třeba o riziku investice. Zákon umožní pojišťovnám výjimku z diskriminace: budou moci zohledňovat klienty podle věku, pohlaví nebo zdravotního stavu. Zákon o pojišťovnictví včetně souvisejícího zákona, kterým se mění dotčené zákony, nyní zamíří do Senátu.

Zamítnutí snazšího přístupu cizinců k nákupu bytů

Sněmovna zamítla vládní novelu devizového zákona, která měla cizincům umožnit volně v Česku nakupovat nemovitosti k bydlení. Ministerstvo financí návrh zdůvodňovalo tím, že končí pětiletá omezující lhůta od vstupu Česka do EU, která cizincům v nákupu bytů a bytových domů bránila. "Vy jste si odhlasovali to, že proti ČR budou uplatněny sankce," řekl ministr financí Eduard Janota poslancům. Podrobnosti ZDE.

Zrušení zajišťovacího fondu záložen

Poslanci schválili návrh na zrušení Zajišťovacího fondu družstevních záložen. Ten zřejmě zanikne ke konci roku 2010, rozhodnutí ještě musí odsouhlasit Senát a podepsat prezident. Vládní návrh původně počítal s ukončením činnosti fondu ke konci letošního roku, sněmovna se ale přiklonila k pozměňovacímu návrhu poslance Jana Husáka (KDU-ČSL), který navrhl odložení zániku fondu o rok. Podle ministerstva financí, které návrh předložilo, fond již neplní svůj účel a z ekonomického hlediska nemá smysl, aby ve své činnosti pokračoval. Činnost fondu podle ministerstva značně utlumilo sjednocení dohledu nad finančním trhem od 1. dubna 2006. Na zajišťovací fond jsou napojeny pouze družstevní záložny, jež před tímto datem vstoupily do likvidace, nebo na ně byl prohlášen konkurz. Na fungující kampeličky dohlíží Česká národní banka.

Neprodloužení lhůty pro vypořádání podílů v družstvech

Poslanecká sněmovna odmítla návrh na delší lhůtu pro vypořádání majetkových podílů v dřívějších jednotných zemědělských družstvech. Bývalý ministr zemědělství Petr Gandalovič (ODS) ji chtěl prodloužit z deseti na 15 let. Stejný návrh nedávno podpořil i Senát, když lhůtu pro vypořádání majetkových podílů v družstvech navrhl prodloužit také o pět let. Podle Gandaloviče se však tento senátní návrh již nepodaří projednat. "Ti, kdo hlasovali proti, se vlastně podepisují na těch občanech, kteří ztrácejí jakékoli možnosti ještě dostat svůj majetek zpět," řekl Gandalovič ČTK. Připomněl, že stejné znění navrhl v Senátu i senátor Jiří Liška (ODS), tato úprava se dostane na pořad jednání sněmovny zřejmě nejdříve na zářijové schůzi. Ujistil, že se pokusí udělat vše pro to, aby zákonodárci dali lidem možnost získat svůj majetek zpět.

Novela zákona o Pozemkovém fondu

Poslanci ve třetím čtení schválili vládní novelu zákona o Pozemkovém fondu. Návrh mění řízení fondu z kolektivního na individuální. Pozemkový fond v současné době řídí prezidium, výkonný výbor a dozorčí rada. Nově by měl v jeho čele stát ředitel jmenovaný vládou. Zákon nyní poputuje do Senátu. Návrh upravený na základě připomínek zemědělského výboru navíc předpokládá rozšíření počtu členů dozorčí rady z pěti na sedm. Novela rovněž stanovuje rozsah nezbytné rezervy státní půdy pro veřejně prospěšné stavby. "Žádný ze stávajících zákonů, ať už se jedná o zákon o prodeji půdy, zákon o půdě či zákon o Pozemkovém fondu, dosud rezervu státní půdy neupravuje," uvedl ministr Jakub Šebesta.

Sněmovna chce, aby zájemce o koupi Sklo Bohemia prověřila BIS

Vláda má požádat Bezpečnostní informační službu, aby ji informovala o lidech angažovaných mezi zájemci o koupi zkrachovalých skláren ve Světlé nad Sázavou. V pátek ji k tomu vyzvala sněmovna. Návrh vznesl iniciátor debaty na půdě sněmovny Cyril Svoboda (KDU-ČSL). Poslance k tomuto rozhodnutí vedly obavy z toho, že by sklárny mohl koupit dosavadní vlastník, který je přivedl ke krachu. Sněmovna současně vyzvala vládu, aby se situací kolem skláren zabývala na svém nejbližším zasedání. Podrobnosti ZDE.

Měkčí podmínky pro převod původně státní půdy

Poslanci podpořili změnu pravidel pro převod původně státní zemědělské půdy. Zemědělci, kteří si od státu koupili v minulosti půdu a ještě ji nesplatili, ji budou moci prodat nebo darovat svým bližním. Předpokládá to vládní novela zákona o podmínkách prodeje zemědělských a lesních pozemků, kterou sněmovna schválila v závěrečném čtení. Novela nyní zamíří do Senátu. Zemědělci, kteří si koupili půdu od státu, ji mohou splácet až 30 let. Během této lhůty ji mohou podle schváleného návrhu převést na své sourozence, manžely či manželky nebo prodat právnické osobě. Nesplacený dluh za půdu by se přitom převedl na nabyvatele. Podmínkou bude, aby nejméně po tři roky provozoval v daném katastrálním území zemědělskou výrobu. Dosud bylo možné takovou půdu prodat pouze fyzické osobě.

Související