Podle ministerstva práce a sociálních věcí mohou pro zaměstnance postižené povodní nastat dvě základní situace. V první zaměstnanec odstraňuje povodňové škody pouze ve svém zájmu, aby ochránil svůj majetek. V takovém případě nemá automaticky nárok na pracovní volno. Záleží proto na dohodě se zaměstnavatelem, který by ale podle ministerstva měl přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnanců a poskytnou jim neplacené volno.

Zaměstnanec ovšem také může odstraňovat následky povodní sice na svém majetku, ale ve veřejném zájmu. Například v případě, že hrozí zřícení budovy, z hygienických důvodů apod. Pak se jedná o obecný zájem, kdy dotyčnému náleží pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu. Ani v tomto případě mu ale nepřísluší náhrada mzdy od zaměstnavatele, nedohodnou-li se jinak. 

Pomoc ostatním

Pokud zaměstnanec pomáhá při odstraňování následků povodní jiným osobám a tato pomoc zasahuje do jeho pracovní doby, je podle ministerstva povinností zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci pracovní volno. Poskytování osobní pomoci by ale nemělo být živelné, ale mělo by být určitým způsobem organizováno.

Při všech překážkách v práci na straně zaměstnance podle ministerstva platí, že zaměstnanec musí zaměstnavateli prokázat objektivní důvody, proč nemůže pracovat.

Související