Čeští řidiči patří k největším hazardérům na železničních přejezdech v Evropě. Při přepočtení nehod na 1000 kilometrů tratí byla v loňském roce situace v Česku čtvrtá nejhorší. Rok předtím patřila Česku v Evropě dokonce druhá pozice.

Policisté a zástupci Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) upozorňují, že střet automobilu a několikanásobně těžšího vlaku mívá velmi vážné následky. K usnadnění pomoci při nehodě je nyní nově každý z více než osmi tisíc železničních přejezdů označen samolepkou, podle které lze přesně určit, o který přejezd se jedná, a dovést záchranáře na správné místo.

"Pokud se stane, že řidič uvízne na přejezdu, měl by zavolat na linku 112 nebo 150 a nahlásit číslo přejezdu, kde je," informoval mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Pavel Halla. Z minulosti je znám například případ, kdy výpravčí zastavil dopravu na jiné trati a vlak do vozu stojícího na přejezdu narazil. Účastníci nehod také často nejsou schopni záchranářům přesně sdělit, na kterém přejezdu se havárie stala.

U některých železničních přejezdů byl nyní rovněž nainstalován ověřovací kamerový a záznamový systém. "Byl zřízen z důvodu monitorování chování řidičů aut," poznamenal Halla. Podle jeho slov jde o tři takto vybavené přejezdy v Česku a to v Olomouckém kraji.

Záznamy z kamerového systému slouží jen SŽDC, k policii se nedostanou. "Musely by být takto vybavené přejezdy všude," poznamenal šéf dopravních policistů Leoš Tržil. Podle něj je lepší vyřešit přestupky hned na místě a ne po vyhodnocení z kamer, kdy se pak řidič může vymluvit na "osobu blízkou". Kamerový systém se spustí vždy, když začnou blikat červená výstražná světla.


V Česku je 9487 kilometrů tratí a 8296 železničních přejezdů. V loňském roce způsobili Češi podle statistik SŽDC na železničních přejezdech celkem 247 nehod, při kterých přišlo o život 43 lidí. Většinu z nehod zavinili řidiči vlastní nepozorností nebo neukázněností.

Podle údajů Drážní inspekce motoristé často riskují tím, že nerespektují výstražné světelné zařízení nebo přejíždějí přes přejezdy příliš vysokou rychlostí. V roce 2008 se 67 procent tragických nehod odehrála na zajištěných přejezdech, oproti tomu na nezajištěných přejezdech se stalo 33 procent nehod.

Související