Při vstupu do restaurace lidé podle jejího označení zjistí, zda vcházejí do kuřáckého, nebo nekuřáckého prostředí, případně zda provozovatel nabízí oddělený prostor pro kuřáky i nekuřáky. Povinnost restauratérů nálepkou označit restauraci či bar zavádí novela protikuřáckého zákona, kterou v úterý podepsal prezident Václav Klaus.

Zákon je výsledkem dlouho hledaného kompromisu. Odpůrci kouření ho považují za zhoršení předchozího stavu. Prosazovali úplný zákaz, ale větší regulaci se nepodařilo prosadit. Novelu překřtili kritici na vítězství silné kuřácké lobby.

Podle předchozí legislativní normy bylo kouření zakázáno ve všech zařízeních společného stravování, pokud neměly speciální prostory vyhrazené pro milovníky cigaret a zajištěné dostatečné větrání. Nyní bude záležet pouze na "hostinském", zda svou hospodu prohlásí za kuřáckou, nebo ne.

Novela mimo jiné upravuje i kouření na zastávkách veřejné dopravy. Dnes není jasně definováno, kde se ještě smí kouřit a kde už ne. Změna, na níž se domluvili poslanci, stanoví, že se nesmí kouřit jen na zastávce pod stříškou.

Kuřáci varují před omezováním svobody 

Naopak lidé, kteří si rádi zapálí, výsledek legislativního boje považují za další krok k omezování osobní svobody. "Zkuste si fiktivně představit politickou stranu, jejímž předsedou je Jiří Bartoška a jejímž generálním tajemníkem jsem já. Je to 1 200 000 lidí. A ona vás legrace přejde. A viděli jste sami, co se dá na Facebooku udělat. Až tu akci rozjedeme a začneme žádat svá práva! Každý zaměstnavatel bude povinen vyhradit místnosti kuřákům, každé letiště, každý vlak, každé letadlo," hřímal před hlasováním o novele v Senátu vášnivý kuřák Jaroslav Kubera z ODS.

Míst v Evropě, kde si mohou kuřáci volně zapálit, postupně ubývá. Mnohé státy přikračují k různým omezením. Nesmí se kouřit ve školách a úřadech či na letištích a nádražích. Zákaz kouření na veřejným místech včetně restaurací a barů platí v 21 zemích Evropy (včetně nečlenských zemí EU). Jde například o Irsko, Francii či Itálii. Nově k zákazu kouření přistoupili také v Chorvatsku, Bulharsku, a dokonce v Turecku.

Přehled evropských zemí, zakazujících kouření ve veřejných prostorách

1) Zákaz kouření ve všech veřejných zařízeních včetně restaurací a barů (v některých zemích ale platí různé výjimky):

Británie - Ve Skotsku se nesmí na všech veřejných místech kouřit od 26. března 2006, ve Walesu od 2. dubna 2007, v Severním Irsku od 30. dubna 2007 a v Anglii od 1. července 2007.

Bulharsko - Zákaz kouření na všech veřejných místech schválili zákonodárci letos v květnu s platností od června 2010.

Černá Hora - Od července 2004 zakázáno kouření na veřejných prostranstvích a ve veřejných budovách včetně restaurací, barů, kin a škol.

Dánsko - Zákaz kouření i v barech a v restauracích začal platit od 15. srpna 2007; v oddělených místnostech kouřit lze.

Estonsko - Od 5. června 2007 platí zákaz kouření v barech a restauracích s výjimkou podniků, kde budou oddělené místnosti pro kouření se samostatnou ventilací.

Finsko - Zákaz kouření ve veřejných prostorách se od 1. června 2007 týká i barů a restaurací; za přísných podmínek jsou povoleny speciální kuřácké místnosti.

Francie - Od ledna 2008 platí zákaz kouření i v restauracích, barech, trafikách a na diskotékách.

Chorvatsko - Rozsáhlý zákaz kouření v restauracích, na pracovištích a úřadech začal platit 6. května 2009.

Irsko - Od března 2004 se nesmí kouřit ve veškerých veřejných prostorách s výjimkou věznic, psychiatrických zařízení, univerzitních kolejí a klášterů.

Island - "Nekuřáckou" zemí je od 1. června 2007; platí zde zákaz kouření ve všech veřejných zařízeních včetně restaurací.

Itálie - Od ledna 2005 platí zákaz kouření ve veřejných zařízeních, která nemají prostory vybavené stanovenou ventilací.

Litva - Od ledna 2007 platí zákon zakazující kouření na všech veřejných místech včetně barů, restaurací a diskoték.

Makedonie - Zákaz kouření platí od ledna 2005 ve všech veřejných prostorách, v restauracích a barech (mohou v nich však za přísných podmínek vyčlenit prostory pro kuřáky).

Německo - Od 1. ledna 2008 platí zákaz kouření na veřejnosti v devíti spolkových zemích, včetně Bavorska. Na celém území Německa je zakázáno kouřit na nádražích, letištích, ve vlacích a taxících stejně jako ve federálních institucích a justičních budovách. Dále si pravidla určují jednotlivé spolkové země samy.

Nizozemsko - Od ledna 2004 platí zákaz kouření na veřejných místech, mimo jiné na pracovištích; od 1. července 2008 i v barech a restauracích.

Norsko - Jako druhá země Evropy po Irsku zakázala v červnu 2004 kouření i v restauracích a barech.

Rakousko - Od ledna 2009 je zakázáno kouření na všech veřejných místech včetně barů a restaurací.

Řecko - Od 1. července 2009 začal platit zákaz kouření ve všech veřejných prostorách včetně kaváren, barů a restaurací.

Turecko - Od 19. července 2009 je zakázáno kouřit v restauracích, barech, kavárnách a dalších zábavních místech.

Slovinsko - Od 5. srpna 2007 se nesmí kouřit ve veřejných prostorách; v restauracích a barech jen na speciálních místech.

Švédsko - Zákaz kouření platí ve všech veřejných prostorách, v restauracích a barech od 1. června 2005.


2) Zákaz kouření ve většině veřejných zařízení, kouření v restauracích a barech ale zákon striktně nezakazuje:

Belgie - Od ledna 2006 platí zákaz kouření na veřejných místech, od ledna 2007 se týká zákaz i restaurací, ale ne kaváren, barů, bister a venkovních zahrádek.

Bosna a Hercegovina - Od roku 2004 platí zákon zakazující kouření na veřejných prostranstvích, ale téměř se nedodržuje.

Česko - Kouřit se nesmí ve veřejných budovách, ve vlacích, na nádražích a zastávkách. Senát dnes rozhodl, že restaratéři musí označit, zda je jejich zařízení kuřácké či nekuřácké. Normu ještě musí podepsat prezident.

Kypr - Kouření je od roku 2004 zakázáno ve všech veřejných prostorách s výjimkou restaurací a barů.

Lotyšsko - Zákaz kouření na většině veřejných míst platí od roku 2006; jeho dodržování je vymáháno od července 2006.

Malta - Od dubna 2005 zakazuje kouření ve veřejných prostorách, výjimku mají restaurace a bary.

Portugalsko - Od 1. ledna 2008 zakazuje kouření v téměř všech veřejných prostorách s výjimkou některých restaurací a barů.

Španělsko - Od roku 2006 se nesmí kouřit na pracovištích; zákon rovněž omezuje kouření v hospodách a restauracích.

Ukrajina - Od října 2005 je zakázáno kouření na veřejných místech a na pracovištích.

Vatikán - Od července 2002 se nesmí kouřit ve veřejných prostorách a v uzavřených pracovních místnostech.

Zákaz kouření by lidi z restaurací nevyhnal

Čeští restauratéři zastávají názor, že nekuřáckých provozoven bude přibývat, pokud o ně bude zájem, a to hlavně díky velké konkurenci. Průzkum mezi 30 majiteli restaurací však naznačil, že většina restaurací zůstane kuřácká. Navzdory tomu, že se tři čtvrtiny podnikatelů domnívají, že by úplný zákaz kouření návštěvnost jejich zařízení neovlivnil.

Na případném zákazu kouření v restauracích by podle Evy Králíkové z Centra pro odvykání kouření prodělali pouze výrobci cigaret. Tržby jim v takovém případě klesnou asi o osm až deset procent. Přestanou prý kouřit někteří kuřáci, pokud nepřestanou, kouření omezí. Králíková tvrdí, že téměř tři čtvrtiny kuřáků kouřit nechtějí, ale láká je to při pobytu v kuřáckém prostředí. Podle ní by úplný zákaz kouření ve veřejných prostorách ušetřil ročně v ČR půl miliardy korun, neboť by o 15 procent klesl počet infarktů.

Elektronická cigareta: nebezpečný pomocník?

Novela tzv. protikuřáckého zákona dále zpřesňuje definici veřejných míst, kde se nesmí kouřit, zpřísňuje sankce pro prodejce, kteří podají alkohol či tabák dětem. Navíc si klade za cíl zlepšit podmínky pro záchytné protialkoholní stanice, kterých se v současné době nedostává.

Přijatá novela také definuje elektronickou cigaretu. Tyto cigarety sloužící k odvykání kouření by však podle Králíkové vůbec neměly být prodávány, dokud nebude známo složení jejich emisí. Jak řekla ČTK, nikdo neví, kolik látek elektronická cigareta obsahuje a v jakých koncentracích se vstřebávají.