Rada České televize odsouhlasila, že generální ředitel Jiří Janeček bude i po znovuzvolení brát maximálně 237 tisíc korun. Plat se bude skládat z pevné části 165 tisíc korun, dalších 72 tisíc si může vydělat na prémiích.

Výplata pohyblivé složky bude záviset na udržení vyrovnaného hospodaření, dosažené výši cash flow, spokojenosti diváků, sledovanosti a plnění zákonných povinností a usnesení rady. Za celé šestileté funkční období si tak teoreticky může přijít na více jak 17 milionů korun.

Bonusy za sledovanost a hospodaření

Rada zvýšila bodové hodnocení spokojenosti diváků pro nárok Janečka na část variabilní složky z dosavadních 6,5 na sedm bodů z deseti a zároveň snížila ukazatel podílu na sledovanosti z 27 na 25 procent. Podle předsedy rady Jiřího Baumruka reaguje snížení ukazatele podílu na zahájení činnosti nových televizních stanic i pokračující digitalizaci.

Součástí mzdové dohody je konkurenční doložka, která generálnímu řediteli zakazuje vykonávat výdělečnou činnost v oboru po dobu deseti měsíců po odchodu z televize. Po tuto dobu bude mít nárok na ekvivalent průměrného výdělku dosaženého během svého působení v ČT. Pokud doložku poruší, bude muset zaplatit pokutu ve výši pěti platů.


Rada rovněž vzala na vědomí splnění ukazatelů pro pohyblivou složku mzdy generálního ředitele za druhé čtvrtletí. Radní se také zabývali přípravou výroční zprávy za rok 2008. Česká televize měla loni vyrovnané hospodaření s výnosy a náklady 6,76 miliardy korun, což je o desetinu více, než v roce 2007.

ČT navíc z televizních poplatků inkasovala 5,79 miliardy korun. Letos plánuje vyrovnané hospodaření s výnosy 7,32 miliardy Kč, z toho 5,8 miliardy z televizních poplatků.