Ministr pro lidská práva Michael Kocáb ve středu vládě předloží novelu, která má zmírnit dopady takzvaného náhubkového zákona. Zákon zakazuje od 1. dubna zveřejnit identitu podezřelých a obětí některých trestných činů a citovat z policejních odposlechů, podle zástupců médií ale počítá s příliš tvrdými sankcemi - pětiletým vězením či pětimilionovou pokutu.

Zákon si vysloužil výtky i ze zahraničí. Bývá vnímán jako zásah do svobody projevu. Pokud novelu, která mimo jiné snižuje maximální výši pokut, zákonodárci přijmou, měla by začít platit od 1. ledna 2010.
Premiér Jan Fischer se sešel se šéfredaktory některých médií nad náhubkovým zákonem koncem května, slíbil nápravu a úkol přidělil Kocábovi. Uvedl tehdy, že novelu nechá jako "odkaz" politickému kabinetu, který ji ve Strakově akademii po říjnových volbách nahradí. Kocáb nicméně nyní navrhuje, aby vláda poslance požádala o rychlé projednání novely tak, aby nemusela čekat na nové obsazení sněmovny. Dolní komora už před prázdninami odmítla na program schůze zařadit obdobnou poslaneckou novelu.

Snížení pokuty

U trestného činu neoprávněného nakládání s osobními údaji pocházejícími z činnosti veřejné moci Kocáb navrhuje v trestním zákoníku zrušit nedbalostní skutkovou podstatu. Za použití údajů by tak byli trestáni pouze ti, kdo je zveřejní úmyslně a budou vědět, že byly shromážděny v souvislosti s výkonem veřejné moci. U osob, které mají primárně povinnost chránit osobní údaje na základě mlčenlivosti a které se k nim dostanou při výkonu svého povolání, zaměstnání či funkce, bude nedbalostní skutková podstata zachována.

Návrh počítá se snížením pokuty za daný přestupek u fyzických osob, a to na maximálně 200.000 korun, respektive milion korun, pokud je skutek spáchán tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem. Tato změna má být zakotvena v zákoně o ochraně osobních údajů.

Veřejný zájem

Vládní novela trestního řádu navrhuje pro zveřejňování informací o osobách účastných na trestním řízení zavést novou výjimku v podobě veřejného zájmu a účinné ochrany společnosti, která by umožňovala jinak utajované informace zveřejnit.

Také navrhuje omezit okruh trestných činů, jejichž oběti nad 18 let by byly chráněny, a to na vyjmenované trestné činy, které mohou zasahovat do lidské důstojnosti či jejichž oběti mohou být zveřejněním informací o trestném činu obzvláště zasaženy.

Související