Kabinet premiéra Jana Fischera ve středu souhlasil s návrhy zmírňujícími takzvaný náhubkový zákon. ČTK o tom informoval zdroj dobře obeznámený s jednáním kabinetu. Novela několika právních norem připravená ministrem pro lidská práva Michaelem Kocábem navrhuje například pro publikování informací o osobách účastných na trestním řízení novou výjimku v podobě "veřejného zájmu a účinné ochrany společnosti", která umožní jinak utajované informace zveřejnit.

Že by novelu do říjnových voleb schválila Poslanecká sněmovna, je ale mimo jiné kvůli rozsáhlému programu zářijové poslanecké schůze nepravděpodobné a podle místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcově (ODS) je snaha o urychlené přijetí novely "plácnutím do vody".

Kocáb sám si přeje, aby vláda poslance požádala o rychlé projednání zákona tak, aby nemusel čekat na nové obsazení sněmovny. Němcová k tomu ve středu pro Rádio Česko uvedla: "Zářijová schůze bude spíš setkáním, kde budou jednotlivé politické strany vysílat signály ke svým voličům a budou se prostřednictvím této schůze ucházet o jejich hlasy. Podle mého názoru se zákony mají projednávat v prvním čtení pouze v akutních případech. Navíc by měly mít hlubší racio. K takovémuto plácnutí do vody mám principiální odpor."

Zavedení institutu veřejného zájmu by znamenalo, že novináři už by nebyli trestáni za zveřejnění některých informací. Případ od případu by totiž musely až soudy rozhodnout, zda byl v konkrétní kauze silnější veřejný zájem nebo právo na ochranu soukromí dotčených osob.

Kocáb připravil zmírnění náhubkového zákona. Novelu předloží vládě - čtěte ZDE

Nyní platná podoba zákona zakazuje od 1. dubna zveřejnit identitu podezřelých a obětí některých trestných činů a citovat z policejních odposlechů. Média ale kritizovala především podle nich příliš tvrdé sankce - pětileté vězení či pětimilionovou pokutu. Zákon si vysloužil výtky i ze zahraničí, kde bývá vnímán jako zásah do svobody projevu.

Mírnější pokuty 

U trestného činu neoprávněného nakládání s osobními údaji pocházejícími z činnosti veřejné moci Kocábova novela navrhuje v trestním zákoníku zrušit nedbalostní skutkovou podstatu. Za použití údajů by tak byli trestáni pouze ti, kdo je zveřejní úmyslně a budou vědět, že byly shromážděny v souvislosti s výkonem veřejné moci. U osob, které mají primárně povinnost chránit osobní údaje na základě mlčenlivosti a které se k nim dostanou při výkonu svého povolání, zaměstnání či funkce, bude nedbalostní skutková podstata zachována.  

Vládou přijatý návrh počítá se snížením pokuty za daný přestupek u fyzických osob, a to na maximálně 200.000 korun, respektive milion korun, pokud je skutek spáchán tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem. Tato změna má být zakotvena v zákoně o ochraně osobních údajů.

Vládní novela trestního řádu navrhuje také omezit okruh trestných činů, jejichž oběti nad 18 let by byly chráněny, a to na vyjmenované trestné činy, které mohou zasahovat do lidské důstojnosti či jejichž oběti mohou být zveřejněním informací o trestném činu obzvláště zasaženy.

Související