Seniorům, postiženým a vážně nemocným lidem hrozí, že si v přístím roce nebudou moci dovolit asistenty, kteří jim dojdou na nákup nebo je umyjí. Balíček úsporných rozpočtových opatření totiž počítá se snížením příspěvků pro takové lidi i se snížením dotací pro poskytovatele sociálních služeb.

Před snížením výdajů na sociální služby v rozpočtu na příští rok proto varuje Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP). Politici by podle rady neměli škrty v této kapitole dopustit, je prý dlouhodobě podfinancována.

Škrty v sociálních službách jsou součástí balíčku úsporných opatření, o kterém by měla ve středu rozhodovat vláda. Lidem, kteří nyní pobírají příspěvek na péči 2000 korun, by se dávka snížila o polovinu. Podle vlády do této skupiny patří asi 107.000 lidí. Příjemci příspěvku ve výši 4000 korun, kterých je asi 83.000, by přišli o 20 procent své dávky a dostávali by 3400 korun. Podle vlády by takto stát v příštím roce ušetřil 2,1 miliardy korun.

Nesnížily by se ale jen tyto dávky. "V návrhu rozpočtu je i snížení dotací pro poskytovatle sociálních služeb, a to na 3 miliardy," zdůraznil Václav Krása, předseda NRZP. Stát přitom na rok 2008 pro dotace na sociální služby vyčlenil částku 6,8 miliardy korun.

"Rozumím tomu, že je potřeba šetřit, neprotestuji proti tomu, že se nevalorizuje (výše příspěvků 2000 a 4000 korun je stanovena od roku 2007), dokonce si dovedu představit, že doje k poklesu o 10 % u dotací , tak jak se to žádá u ostatních. Ale nesouhlasím zásadně s tím, aby dotace činily 40procentní skutečnost letošního roku. To znamená absolutní likvidaci velkého spektra služeb," popsal Krása.

Potřebují nakoupit nebo umýt

Příspěvek 2000 Kč dostávají převážně senioři, kteří si například nedokážou dojít na nákup - využívají pečovatelskou službu. Příspěvek 4000 Kč je určený lidem, kteří potřebují další služby navíc - například pomoc s úklidem, užívají osobní asistenci apod.

Zvláště u lidí s vyšším přípěvkem by jeho snížení a následné omezení služeb mělo značný vliv na kvalitu jejich života. Jsou to lidé, kteří potřebují pomoct například s vykoupáním, upozorňuje Krása.

"Je zcestné krátit tyto položky, a to proto, že jsou to nezbytné veřejné služby", dodává. Lidé jsou podle něj na těchto službách natolik závislí, že jejich omezení může vést k onemocnění nebo úrazům dotčených osob.

Krása také nesouhlasí s tvrzením, že by se dávky zneužívaly. Stát má podle něj k dispozici kontrolní orgány, které mohou vstoupit přímo do domácnosti a využívané služby kontrolovat.

Nižší podpora na zaměstnanost handicapovaných

Kabinet uvažuje také o snížení podpor na zaměstnanost handicapovaných. Maximální příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením by se snížil z 8000 na 7200 korun měsíčně.

Zatím se zdá, že chystaný balíček úsporných opatření, který by mohl deficit státního rozpočtu snížit z vládou navrhovaných 230 miliard na 160 miliard korun, má malé šance na schválení. Odmítla ho ČSSD, podle níž je sociálně necitlivý hlavně vůči důchodcům a rodinám s dětmi. ODS považuje debatu o balíčku za bezpředmětnou, protože se podle ní už nestihne v současné sněmovně projednat.

Související