Prioritou ČSSD v současné ústavní krizi jsou svobodné volby do sněmovny a z nich vycházející silná a stabilní vláda, která bude mít mandát a sílu řešit ekonomickou krizi a ochránit české občany před jejími dopady. Právě stanovení jasného termínu svobodných sněmovních voleb, které jsou jediným možným demokratickým způsobem vyjádření vůle občanů, byly a jsou hlavním cílem všech kroků, které ČSSD dělá v současné, tzv. ústavní krizi.

Stanoviska velké většiny ústavních právních expertů považují současný postup PSP k předčasným volbám - tedy rozpuštění a následné vypsání voleb prezidentem republiky - za ústavně konformní. Přesto nemohou vyloučit možnost, že případné, již nyní avizované stížnosti některého z poslanců proti tomuto postupu může být Ústavním soudem vyhověno. Přípustnost této varianty, tzn. zneplatnění rozpuštění PSP nebo dokonce zrušení a anulování již proběhlých voleb, je pro ČSSD nepřijatelná. Takovéto riziko nemůže žádná odpovědná politická strana připustit.

Česká republika potřebuje nyní stabilní vládu více než kdy jindy a vláda Jana Fischera tuto odpovědnost musí převzít. Musíme schválit státní rozpočet, a k tomu potřebujeme fungující Poslaneckou sněmovnu. Musíme zachovat důvěru občanů ve fungující stát, v jeho instituce i představitele.

Všechny výzkumy veřejného mínění potvrzují, že pokud by se volby do PSP konaly v termínu 9. až 10. října či v novém termínu 6. až 7. listopadu 2009, zvítězila by v nich ČSSD a byla by schopna sestavit silnou většinovou vládu. Znovu však v této souvislosti opakujeme: ČSSD nejde o moc, premiérskou anebo ministerské funkce či vlastní prospěch. Jde nám o občany ČR. Proto jsme se rozhodli eliminovat právní rizika o zpochybnění voleb a nepodpořit rozpuštění PSP. Volby se tak uskuteční v původně plánovaném, zřejmě květnovém termínu v roce 2010.

Do doby řádných voleb jsme připraveni ke konstruktivní spolupráci s vládou Jana Fischera. Současně však jasně říkáme, že budeme hájit zájmy obyčejných lidí a nepřipustíme zavádění opatření, jež by byla v rozporu s těmito zájmy.

Jiří Paroubek, předseda ČSSD

Související