Úřady mají od soboty více času na rozhodnutí zakázat ohlášenou demonstraci. Účinnosti nabývá novela, která prodlužuje obcím lhůtu pro případný zákaz shromáždění ze tří kalendářních na tři pracovní dny. Zákon má pomoci v boji proti extremismu.

Změnu v zákoně navrhl ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb společně s ministrem vnitra Martinem Pecinou jako reakci na akce extremistů pořádané pod falešnou záminkou.

Podle Peciny některé organizace dosud schválně podávaly oznámení o akci v pátek. Obecní úřady pak měly fakticky pouze jediný pracovní den k tomu, aby o případném zákazu shromáždění rozhodly. Novela proto dá úřadům čas zjistit skutečné důvody pořádání veřejné akce a dostatečně zdůvodnit případný zákaz shromáždění. 

Manuál pro obce 

Ministerstvo vnitra také v červnu poskytlo obcím manuál, který jim nabízí návod k posuzování demonstrací. Úředníci v něm naleznou zejména rady, jak zkoumat skutečný, nikoliv nahlášený důvod oznámeného shromáždění. Musí například pečlivě posoudit jeho datum, trasu, osobu svolavatele, prezentaci akce na webu i to, jak ji vnímá veřejnost.

Manuál obsahuje mimo jiné kalendář rizikových dní, na které by mohli extremisté svolat svá shromáždění. Uvádí také kontakty na úředníky jednotlivých krajů, kteří se specializují na shromažďovací právo. Jedním z cílů brožury je upozornit i na nové, méně známé judikáty soudů, které se týkají shromažďovacího práva.V posledních letech se uskutečnilo hned několik protestů, které radnice nejdříve povolily, a úředníci později nechali na místě rozpustit. V poslední době například rozpustil akci pravicových radikálů krátce po jejím začátku tajemník jihlavského magistrátu Lubomír Dohnal. Odůvodnil to tím, že se odchýlila od oznámeného účelu.