V boha věří v České republice necelá čtvrtina lidí, desetina lidí se pravidelně modlí a chodí do kostela. Vyplývá to z výsledků říjnového internetového průzkumu Střediska analýz a empirických výzkumů (SANEP).

K víře se podle průzkumu přihlásilo 24 procent dotázaných, stejné procento respondentů uvedlo, že věří v boha. Nejvíce věřících je ve skupině lidí ve věku nad 58 let, geograficky je pak nábožensky nejsilněji založená Moravak, nejméně Praha a ve Středočeský kraj. Podle posledního sčítání lidu v roce 2001 se v Česku hlásí přes 2,7 milionu lidí ke katolické církvi.

K pravidelné návštěvě kostela a k pravidelnému modlení se v průzkumu přihlásilo deset procent dotázaných. Občas do kostela zajde 28 procent lidí, 20 procent uvedlo, že se někdy pomodlí.

Podle společnosti SANEP souvisí vyšší procento lidí, kteří se k pobožnostem uchylují jen někdy, se strachem ze smrti. Té se bojí 30 procent dotázaných, většinou lidí ve věku nad 50 let. Strach ze smrti naopak netrápí 29 procent lidí, zejména mladšího věku. O smrti zatím nepřemýšlí 41 procent dotázaných. V této kategorii se objevují podnikatelé a lidé s vyššími finančními příjmy.

Na otázku, zda souhlasí s církevními restitucemi, odpovědělo kladně jen 17 procent lidí, tedy ne všichni věřící lidé, 68 procent s restitucemi nesouhlasí, 15 procent v této otázce nemá jasno.

Průzkum, který se uskutečnil ve dnech 1.- 3.října, byl proveden na reprezentativním vzorku 16.890 dotázaných ve věku 18 až 68 let. Statistická chyba se u uvedené skupiny obyvatel pohybuje kolem 2,5 procentního bodu.

 

Související