Prezident Václav Klaus v úterý vetoval novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, normu vrátil sněmovně. Úprava má účastníkům řízení dovolit odvolat se k soudu tak, jak je tomu v dalších zemích EU. Novelu po Česku požaduje Evropská unie. Ve zdůvodnění, proč mají poslanci normu ještě jednou posoudit, Klaus uvádí, že změna představuje nepřijatelný průlom do dosavadní koncepce soudnictví.

"Zatímco současný stav umožňuje žalovat pouze nezákonnost procesu EIA, novela umožňuje, aby mohlo být žalováno rozhodnutí samotné. Možnost soudního přezkumu závěrečného stanoviska budou mít nově i jiné subjekty než jen účastníci daného správního řízení. Nyní se tyto nejrůznější iniciativy budou moci navíc obrátit na správní soud s jakoukoliv námitkou, dokonce i proti již mnohaletému ukončenému řízení se žádostí o opakování celého procesu i k zastavení stavby samotné," uvedl prezident.

Poznamenal také, že jde již o osmou změnu během osmi let platnosti zákona. Novelizaci byla podle Klause vyvolána řadou stížností občanských sdružení k orgánům EU na údajně příliš malou účast iniciativ, jejichž předmětem je životní prostředí, při procesu posuzování staveb v našem právním řádu. "Pravdou je, že na rozdíl od jiných zemí EU mají v České republice nejrůznější iniciativy možnost účastnit se veřejného projednávání územního a stavebního řízení včetně podávání soudních žalob," tvrdí prezident.

Sporná je podle něj i úprava doby platnosti již vydaných stanovisek EIA, kde dochází k prodloužení ze dvou na pět let. Už dnes podle něj zákon zbytečně prodlužuje výstavbu. Po schválení novely hrozí průtahy ještě delší, než jsou při povolování staveb dnes, uvedl s tím, že se to může dotknout i připravované dostavby jaderné elektrárny Temelín.

Prezident ve svém zdůvodnění zmínil i způsob, jakým sněmovna novelu schválila. Ministerstvo podle něj využilo toho, že poslanci jednání nevěnovali dostatečnou pozornost, protože se domnívali, že se setkávají naposled před plánovanými volbami, které se nakonec neuskutečnily. Norma má podle Klause projít standardní schvalovací procedurou v obou komorách.

Související