Prezident Václav Klaus vyznamenal u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa 23 osobností. Řád Bílého lva 1. třídy udělil in memoriam plukovníkovi Otakaru Černému, příslušníku bombardovacího letectva za druhé světové války. Stejný řád 3. třídy obdržel rovněž válečný letec, plukovník Imrich Gablech. Mezi oceněnými jsou rovněž zpěváci Karel Gott a Eva Pilarová a žokej Josef Váňa.

Černý byl dvakrát sestřelen, z německého zajetí uprchl. Po nástupu komunismu byl odsouzen k těžkému žaláři, podařilo se mu prchnout do Velké Británie. Gamlech byl po únoru 1948 vyhozen z armády.

Řád Tomáše Garrigua Masaryka 1. třídy převzala předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu Anděla Dvořáková a 2. třídy účastník protinacistického a protikomunistického odboje František Šedivý.

Masarykův řád 3. třídy obdrželi Josefína Napravilová, která hledala české děti zavlečené nacisty po celé Evropě, a kněz a básník pronásledovaný komunistickým režimem Josef Veselý. Řád 4. třídy Klaus propůjčil doktoru Pavlu Žákovi, rovněž perzekvovanému za totality.


Medaili Za hrdinství obdržel in memoriam dobrovolný hasič Boleslav Staněk z Vlčic na Jesenicku. Staněk zasahoval letos v červnu při povodni, tragicky zahynul.

 

Medaile Za zásluhy 1. stupně získali umělci. Vedle populárních zpěváků Gotta a Pilarové také malířka Helga Hošková-Weissová. Gott s vyznamenáním počítal už před deseti lety ke svým šedesátinám. Václav Havel mu ale medaili nedal. Důvodem mohlo být, že Gott podepsal v roce 1977 takzvanou antichartu.

Kardiolog Michael Aschermann, internista a diabetolog Vladimír Bartoš, astronom Zdeněk Ceplecha, germanistka Květuše Hyršlová a účastník protinacistického a protikomunistického odboje Zdeněk Kovářík získali medaile Za zásluhy 2. stupně.

Stejné ocenění Klaus udělil geologovi a spisovateli Jiřímu Krupičkovi, matematiku Petru Mandlovi, bývalému volejbalistovi Josefu Musilovi, bojovníkovi proti komunismu Miloslavu Neradovi, ortopedovi Václavu Smetanovi a kreslíři, režiséru a spisovateli Ivanu Steigrovi.

Loni Klaus vyznamenal 28 osobností.

Seznam vyznamenaných osob

 

Řád bílého lva I. třídy

 

vojenská skupina

 

propůjčení:

 

Otakar Černý

in memoriam

(28. listopadu 1919 - 14. října 2009)

za zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost

Plukovník Otakar Černý patřil mezi hrdiny leteckých bojů za druhé světové války. Jako příslušník britského bombardovacího letectva se účastnil řady bojových akcí. Byl dvakrát sestřelen, dvakrát uprchl z německého zajetí a před trestem smrti, k němuž byl nacisty odsouzen, jej zachránil konec války. Po návratu do vlasti byl v roce 1948 odsouzen v procesu se západními letci k těžkému žaláři. Odtud se mu o rok později podařilo uprchnout do Velké Británie, kde dále působil v řadách královského letectva. Byl aktivním členem Konfederace politických vězňů ČR. Zemřel před dvěma týdny 14. října. Letos by oslavil devadesáté narozeniny.

 

Řád bílého lva III. třídy

 

vojenská skupina

 

propůjčení:

 

Imrich Gablech

(4. listopadu 1915)

za zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost

Plukovník Imrich Gablech patří k vynikajícím osobnostem boje za naši svobodu za druhé světové války. Jako letec bojoval v Polsku, po jeho porážce prošel stalinskými tábory v Sovětském svazu a v roce 1942 se mu podařilo dostat do Velké Británie, kde bojoval v řadách RAF. Po návratu do vlasti byl po únoru 1948 vyhozen z armády. Je držitelem řady našich i zahraničních vojenských vyznamenání.

 

Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy

 

propůjčení:

 

Anděla Dvořáková

(30. května 1927)

za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva

Anděla Dvořáková je významnou představitelkou českých odbojových organizací, v jejichž řadách aktivně působí již od roku 1946. Od roku 2001 je předsedkyní Českého svazu bojovníků za svobodu. Má zásluhy o zachování odkazu našeho odboje, o rozvoj mezinárodní spolupráce organizací účastníků války a její dlouholetá veřejná angažovanost přispívá k vlastenecké výchově nových generací. Je držitelkou řady vyznamenání a čestných ocenění.

 

Řád Tomáše Garrigua Masaryka II. třídy

 

propůjčení:

 

František Šedivý

(2. července 1927)

za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva

František Šedivý se v době okupace aktivně účastnil protinacistického odboje. Po únoru 1948 se zapojil do boje proti nové totalitě vydáváním a šířením letáků, organizováním ilegálních skupin a útěků za hranice. V roce 1952 byl zatčen a odsouzen na 14 let. Dlouhá léta strávil v jáchymovských dolech. Po roce 1989 se stal čelným představitelem Konfederace politických vězňů, kde nyní zastává funkci místopředsedy, a Klubu Milady Horákové, jehož je předsedou. Svou životní zkušenost předal veřejnosti i jako autor několika knih. Je členem Mezinárodního sdružení PEN-klubů.

 

Řád Tomáše Garrigua Masaryka III. třídy

 

propůjčení:

 

Josefina Napravilová

(21. ledna 1914)

za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva

Josefina Napravilová, účastnice pražského květnového povstání, si získala po válce zásluhy, obdiv a uznání svým neúnavným úsilím vyhledat české děti, zavlečené nacisty po celé Evropě. Podařilo se jí vypátrat 40 dětí, mezi nimi i děti z vypálených Lidic. Po roce 1948 žila ve Vídni, kde pomáhala utečencům z komunistických zemí. Později se přestěhovala do Kanady, ale na své české kořeny nikdy nezapomněla. V roce 1994 se vrátila do vlasti a veřejně se angažuje i jako donátorka nadaným studentům. Letos oslavila 95. narozeniny.

 

 

Řád Tomáše Garrigua Masaryka III. třídy

 

propůjčení:

 

Josef Veselý

(28. července 1929)

za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva

Monsignore Josef Veselý byl komunistickým režimem pronásledován znemožněním studia teologie, vojenskou službou u pomocných technických praporů a nakonec několikaletým nezákonným vězněním za podvracení republiky. Knězem byl vysvěcen v roce 1970 a působil na Opavsku. Ohlas a uznání si získalo jeho básnické dílo, v němž se odráží poselství evangelia a křesťanská spiritualita i zážitky z doby perzekuce.

 

Řád Tomáše Garrigua Masaryka IV. třídy

 

propůjčení:

 

Pavel Žák

(4. června 1928)

za zásluhy o rozvoj humanity a lidská práva

Doktor Pavel Žák byl komunistickým režimem po únoru 1948 vyloučen z vysoké školy. Za organizování ilegální studentské organizace byl o rok později zatčen a odsouzen na 16 let vězení. Jedenáct let strávil ve věznicích a uranových dolech. Propuštěn byl až v roce 1960. Až do roku 1989 byl perzekvován komunistickým režimem.

 

medaile Za hrdinství

 

udělení:

 

Boleslav Staněk

in memoriam

(4. července 1968 - 26. června 2009)

za hrdinství při záchraně lidských životů a značných materiálních hodnot

Boleslav Staněk byl velitelem dobrovolných hasičů v obci Vlčice na Jesenicku. V červnu letošního roku při rozsáhlých povodních se obětavě podílel na záchraně osob a majetku v postižené oblasti. Dne 26. června byl v noci při záchranářské akci jednotky dobrovolných hasičů, které velel, zasažen povodňovou vlnou a tragicky zahynul.

 

medaile Za zásluhy I. stupně

 

udělení:

 

Karel Gott

(14. července 1939)

za zásluhy o stát v oblasti umění

Karel Gott je legendou české populární hudby. Za více než 40 let své umělecké dráhy dosáhl zcela výjimečné a stálé popularity v naší zemi i za jejími hranicemi. Čtyřiatřicetkrát zvítězil v soutěži o Zlatého či Českého slavíka a získal mnoho hudebních cen u nás i v zahraničí. Svým repertoárem obsáhl řadu žánrů populární hudby a řada jeho písní patří k nezapomenutelným evergreenům. Vydal desítky velmi úspěšných hudebních alb, sklízel úspěchy na mnoha zahraničních turné a vystupoval na prestižních pódiích celého světa. Jeho jméno je spojeno i se slavnou érou divadla Semafor na počátku 60. let a s řadou českých filmů, v nichž vystupoval. Letos se dožil 70. let.

 

Helga Hošková-Weissová

(10. listopadu 1929)

za zásluhy o stát v oblasti kultury, umění a výchovy

Paní Helga Hošková-Weissová patří k obětem nacistické genocidy židů. Jako dítě přežila věznění v táborech Terezín, Mauthausen a Osvětim. Její zachráněné dětské kresby z Terezína si získaly mezinárodní ohlas. Vystudovala malířství a ve své umělecké tvorbě se věnuje tragédii holokaustu. Uznání zasluhuje její aktivní veřejné vystupování a výchovné působení ve prospěch myšlenek tolerance, proti rasismu a antisemitismu. Její umělecké dílo i společenská angažovanost si získaly řadu ocenění. Letos oslaví 80. narozeniny.

 

Eva Pilarová

(9. srpna 1939)

za zásluhy o stát v oblasti umění

Eva Pilarová je vynikající česká zpěvačka populární hudby a jazzu. Od 60. let patří k nejoblíbenějším osobnostem české hudební scény. Třikrát získala Zlatého slavíka, vystupovala s našimi nejlepšími tanečními orchestry a během své kariéry nazpívala řadu slavných písní a duetů. Účinkovala rovněž v mnoha úspěšných filmech a televizních pořadech. Letos oslavila významné životní jubileum.

 

medaile Za zásluhy II. stupně

 

udělení:

 

Michael Aschermann

(21. listopadu 1944)

za zásluhy o stát v oblasti vědy

Profesor Michael Aschermann je přední český kardiolog, průkopník moderních vyšetřovacích a léčebných metod ve svém oboru, autor rozsáhlého vědeckého díla a pedagog, který vychoval mnoho nových lékařských odborníků. Byl dlouholetým předsedou České kardiologické společnosti, dnes je jejím místopředsedou. Je členem řady domácích i zahraničních vědeckých společností a držitelem mnoha vědeckých a pedagogických cen.

 

Vladimír Bartoš

(20. května 1929)

za zásluhy o stát v oblasti vědy

Profesor Vladimír Bartoš je významný český lékař, internista a diabetolog. Ve své dlouholeté odborné a vědecké praxi se zaměřuje na funkci a choroby slinivky břišní. Jeho jméno je spojeno s Lékařskou fakultou Univerzity v Hradci Králové a pražským IKEM. Je autorem rozsáhlého vědeckého díla a zasloužilým pedagogem.

 

Zdeněk Ceplecha

(27. ledna 1929)

za zásluhy o stát v oblasti vědy

Doktor Zdeněk Ceplecha je významný český astronom, jehož celoživotní dílo přispělo k tomu, že v tomto oboru je česká věda na světové úrovni. Věnoval se především studiu meteoritů a jeho vědecká práce měla v této oblasti průkopnický význam. Je autorem řady odborných prací u nás i v zahraničí a nositelem mnoha našich a mezinárodních vědeckých cen. Jeho jméno nese i jedna z planetek, objevená v roce 1975.

 

Květuše Hyršlová

(4. července 1929)

za zásluhy o stát v oblasti kultury

Doktorka Květuše Hyršlová je vynikající česká germanistka, literární historička a kritička. Zabývá se novodobou německou literaturou a česko-německými kulturními vztahy ve 20. století. Je autorkou mnoha studií a knih. Ohlas si získaly její práce například o německém protinacistickém exilu v Československu či osobě a dílu Franze Kafky. Její vědecká i veřejná aktivita významně obohacuje česko-německé kulturní vztahy. Je členkou českého PEN klubu a Obce spisovatelů.

 

Zdeněk Kovařík

(4. června 1927)

za zásluhy o stát v oblasti výchovy, bezpečnosti státu a občanů

Zdeněk Kovařík, za druhé světové války aktivní účastník odboje, se po osvobození podílel na obnově skautských organizací. Po únoru 1948 se jako jejich aktivní člen zapojil do ilegální činnosti. Organizoval útěky za hranice a udržoval spojení ilegálních skupin se svobodným světem. V roce 1951 byl zatčen a odsouzen k dvaceti letům těžkého žaláře. Svůj trest si odpykal v jáchymovských dolech a v Leopoldově. Podmínečně propuštěn byl v roce 1963, plně byl rehabilitován až v 90. letech. Dodnes je aktivním členem Junáka a Konfederace politických vězňů.

 

Jiří Krupička

(5. května 1913)

za zásluhy o stát v oblasti vědy

Profesor Jiří Krupička je vynikající český geolog, spisovatel a vlastenec. Ve vykonstruovaném procesu byl v roce 1950 odsouzen na 16 let vězení. Propuštěn byl v roce 1960. Byl aktivním účastníkem Pražského jara a spoluzakladatelem K231. Po srpnu 1968 emigroval do Kanady, kde se na univerzitě věnoval vědecké práci v oboru geologie, ale i literární činnosti. Na svou původní vlast nikdy nezapomněl, má zásluhy o šíření jejího dobrého jména ve světě i o podporu naší demokracie.

 

Petr Mandl

(5. listopadu 1933)

za zásluhy o stát v oblasti vědy

Profesor Petr Mandl patří mezi přední světové matematiky. Jeho oborem je především teorie pravděpodobnosti. Významně se zasloužil jako vědec a pedagog o rozvoj pojistné a finanční matematiky u nás. Jeho vědecké práce měly světový ohlas a dostalo se mu nejprestižnějších vědeckých ocenění v jeho oboru. Působil na mnoha univerzitách v zahraničí, spolupracoval s řadou předních světových odborníků a je členem významných zahraničních odborných společností. Spolupracuje s finančním sektorem, jemuž vychoval řadu mladých odborníků.

 

Josef Musil

(3. července 1932)

za zásluhy o stát v oblasti sportu

Josef Musil je jedním z nejúspěšnějších volejbalistů naší i světové historie. V letech 1952 až 1968 byl vynikajícím reprezentantem, mnohonásobným mistrem republiky, dvojnásobným mistrem světa a Evropy, držitelem dvou olympijských medailí a řady dalších sportovních úspěchů. V roce 2001 byl vyhlášen naším nejlepším volejbalistou 20. století a v roce 2004 byl v mezinárodní anketě zařazen mezi osm nejlepších hráčů světa 20. století a uveden do Světové volejbalové síně slávy.

 

Miloslav Nerad

(18. července 1921)

za zásluhy o stát

Miloslav Nerad se po nástupu komunistického režimu podílel na organizování ilegálních skupin a aktivním protikomunistickém odboji. Po emigraci do SRN se napojil na zpravodajskou skupinu generála Františka Moravce a v roce 1951 se vrátil do Československa a obnovil svoji skupinu. Krátce na to byl zatčen a odsouzen na 20 let těžkého žaláře. Prošel řadou věznic, propuštěn byl až v roce 1964. Je členem K231 a zakladatelem a členem předsednictva Konfederace politických vězňů.

 

Václav Smetana

(15. listopadu 1934)

za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství

Docent Václav Smetana je přední český lékař - ortoped, který si vedle úspěšného působení ve svém vědním oboru získal uznání jako organizátor sportu zdravotně postižených. Sám jako úspěšný handicapovaný sportovec se podílel na založení Mezinárodního paralympijského výboru a na rozvoji paralympijského hnutí. Je nositelem mnoha čestných ocenění.

 

Ivan Steiger

(26. ledna 1939)

za zásluhy o stát v oblasti kultury

Ivan Steiger je světově proslulý český kreslíř a karikaturista, filmový režisér, producent a spisovatel. V roce 1968 odešel do Mnichova, kde doposud žije. Jako karikaturista dosáhl úspěchu dlouhodobou stálou spoluprací s nejpřednějšími německými, západoevropskými a americkými deníky, na jejichž stránkách pravidelně uveřejňuje své kresby. Je autorem 16 knih a více než 30 filmů.

 

Josef Váňa

(20. října 1952)

za zásluhy o stát v oblasti sportu

Josef Váňa je velkou osobností našeho dostihového sportu. Celý svůj život zasvětil dostihovým koním jako jezdec, trenér a chovatel. Závodí od roku 1979 a za svou kariéru absolvoval více než 600 překážkových dostihů. Je šestinásobným vítězem Velké Pardubické. Svého posledního vítězství na tomto nesmírně náročném dostihu dosáhl před několika týdny ve věku necelých 57 let a stal se sportovní legendou.

 

Související