Více než polovina lidí je nespokojena s prací uniformovaných policistů, zejména strážníků, téměř třetina se setkala u policie s korupcí. Vyplývá to z internetového průzkumu společnosti SANEP, jehož výsledky zveřejnila ČTK. Více než třetina dotázaných označila policisty za nedůvěryhodné.

Na otázku, zda si lidé myslí, že policisté podle svého hesla skutečně chrání a pomáhají, odpovědělo 52 procent záporně. S pomocí policistů se setkalo pouhých 36 procent dotázaných, naopak 59 procent uvedlo, že jim policisté nepomohli. Korupci policistů podle průzkumu zaznamenalo 30 procent lidí.

Podle názoru 47 procent dotázaných jsou policisté důvěryhodní, opačného názoru je však 36 procent, 17 procent je v této otázce nerozhodných.

Větší nespokojenost panuje s prací příslušníků městské policie, vyjádřilo ji 53 procent dotázaných, s činností uniformovaných příslušníků Policie ČR je nespokojeno 41 procent lidí. 

Internetového průzkumu společnosti SANEP, který se uskutečnil ve dnech 20. až 29. října, se zúčastnilo 10 190 dotázaných ve věku od 18 do 69 let. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje kolem 1,5 procentního bodu.

Spokojenost s prací uniformovaných policistů 

Myslíte si, že skutečně policisté chrání a pomáhají?
ANO 36%

NE 52%

NEVÍM 12%

 

Jsou podle vašeho názoru policisté důvěryhodní?

ANO 47%

NE 36%

NEVÍM 17%

 

Pomohli vám někdy policisté?
ANO 36%

NE 59%

NEVÍM 5%

 

Setkali jste se u policie s korupcí?

ANO 30%

NE 70%

 

Jste spokojení s prací uniformovaných příslušníků PČR?
ANO 45%

NE 41%

NEVÍM 14%

 

Jste spokojeni s prací příslušníků městské policie?
ANO 36%

NE 53%

NEVÍM 11%

 

Zdroj: SANEP