Náklady na české předsednictví Evropské unii činily ke konci září 3,25 miliardy korun. Celkově bylo na předsednictví v letech 2007 až 2009 vyčleněno 3,74 miliardy korun. Vyplývá to z materiálu, který předkládá ministerstvo financí na pondělní jednání vlády.

"Část nevyčerpaných prostředků tvoří úspory z předchozích let, čerpání části prostředků na dokončovací práce bude probíhat až do konce roku 2009," uvedlo ministerstvo financí.

Konečné podrobné vyhodnocení čerpání prostředků na české předsednictví bude předloženo vládě podle úřadu v prvním čtvrtletí příštího roku.

Z celkové sumy bylo 2,06 miliardy korun vyčleněno z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS) a zbylých 1,68 miliardy vydala jednotlivá ministerstva.

Česká republika vedla Unii v první polovině letošního roku, byla koordinátorem a mluvčím EU. Pomyslnou štafetu převzalo Česko od Francie a předalo ji Švédsku. Loňské francouzské půlroční předsednictví bylo podle šéfa finančního výboru francouzského Senátu Jeana Arthuise dvakrát dražší než průměr a stálo Francii 151 milionů eur (3,77 miliardy korun), zatímco průměrně vychází na asi 70 milionů eur (zhruba 1,8 miliardy korun).

 

Související