Odborové organizace Dopravního podniku hl. města Prahy (DPP) vydaly výzvu, v níž v souvislosti s připravovanou případnou stávkou nabádají dopravní společnosti i jednotlivé dopravce, aby se nestali stávkokazi.

"Obracíme se na vás s žádostí, abyste nevyhověli případné žádosti představitelů hlavního města Prahy o výpomoc s autobusy na zajištění náhrady za stávkující zaměstnance DP Praha. Obáváme se, aby to nebylo vnímáno jako intervenční ´výpomoc´ a stávkokazectví. Očekáváme Vaši solidaritu s případně stávkujícími pražskými dopraváky," vyzval stávkový výbor odborů DPP své kolegy.

Bém personální požadavky odborů odmítá 

Na podporu odborářů DPP už vstoupily do stávkové pohotovosti odbory Dopravního podniku města Olomouce. Odboráře DPP podpořily také Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) a Koalice dopravních odborových svazů (KDOS).  

Mezi odbory pražského dopravního podniku a vedením Prahy se vyhrotil spor o financování. Firmě chybějí peníze na investice i na běžný provoz. Zaměstnanci tvrdí, že špatnou finanční situaci podniku způsobilo vedení Prahy a připravují proto stávku.

Dopravní podnik se s městem neshodnou především na nákladech na provozní výdaje. V této souvislosti pražští radní jednali o uvolnění zúčtovatelné zálohy 900 milionů korun pro dopravní podnik a měli částku odsouhlasit.

Rozhodnutí rady zřejmě bude muset ještě potvrdit zastupitelstvo. Odboráři ale požadují, aby město doplatilo 1,9 miliardy korun, které podniku chybí na provoz.

Šéf dopravního podniku věří, že stávka nebude

Odboráři také žádají odchod ředitele Radka Novotného, který má v podniku na starosti outsourcing, a ukončení všech dalších projektů, jež směřují k vyčlenění některých činností z podniku. Primátor Pavel Bém v ČRo 1 - Radiožurnál odmítl, aby se odboráři vměšovali do personálních otázek.

Podle informací ČTK rada dnes stáhla z programu jednání o dalším outsourcingu. Podle tohoto návrhu se v příštích letech měla o údržbu renovovaných sovětských souprav metra starat společnost Škoda Transportation.

Pokud město nesplní požadavky odborů do středeční půlnoci, začnou jednat o vyhlášení stávky. Ředitel DPP Martin Dvořák ale po pondělním jednání řekl, že je přesvědčen, že stávka nebude.

Odboráři trvali také na zastavení plánovaného propouštění. Podle nich Bém podniku slíbil, že veškeré úspory firmy vyplývající z organizačních změn v minulých letech půjdou opět dopravnímu podniku.

Chtějí také, aby město nastavilo standardy kvality pro pražskou hromadnou dopravu, které by platily pro všechny dopravce na území Prahy. Podle odborářů někteří jiní dopravci neposkytují tak kvalitní služby jako dopravní podnik.

Do středy má být také vyhotoveno posouzení vyčíslení prokazatelné ztráty DPP (tedy provozních nákladů) za první letošní pololetí nezávislými experty krizového štábu radnice.  S krizovým štábem města budou odboráři znovu jednat ve středu v poledne.

Související