Nynější skandál s vojáky, kteří v misi ISAF v Afghánistánu nosili na přilbách symboly jednotek SS, má podle hlavy státu hlubší příčinu v pojetí armádních jednotek nikoliv jako obránců vlasti, ale jako "speciálních jednotek, které my laici známe z akčních filmů". V takovém prostředí se pak podle Klause může dařit kultu násilí a tradicím, které s tradicí české armády nemají nic společného.

Prezident Václav Klaus jako vrchní velitel ozbrojených sil ČR ve čtvrtek na velitelském shromáždění české armády prohlásil, že armáda by měla být primárně určena k obraně vlasti, zahraniční mise jsou jen doplňkem. "Česká armáda může mít v očích naší veřejnosti autoritu respekt a podporu, bude-li vnímána jako ozbrojená síla, která primárně a především slouží k obraně naší vlasti," podotkl Klaus.

Podle prezidenta je přitom potřeba podobné problémy a prohřešky řešit "citlivě a z podstaty, nikoliv lacině a vnějškově". Klaus míní, že nyní převládá v současnosti u veřejnosti a zřejmě i v armádě samotné pocit, že je budována jako expediční sbor primárně sloužící v zahraničních misích. Tomu prý začíná odpovídat její struktura, vybavení, ale i image u občanů a také způsob přípravy a výchovy vojáků.

V současné době je několik stovek českých vojáků v mírové operaci KFOR v Kosovu, další vojáci slouží v rámci operace Severoatlantické aliance ISAF v Afghánistánu.

Premiér: Pronikání extremistů do armády je nepřípustné

Za nošení nacistických symbolů byli v úterý z armády propuštění dva elitní vojáci, nadporučík Jan Čermák a praporčík Hynek Matonoha. Ministr obrany Martin Barták zároveň postavil do prošetření celé aféry mimo službu zástupce náčelníka Generálního štábu Jiřího Halašku.

Premiér Jan Fischer na velitelském shromáždění označil pronikání osob s extrémním smýšlením do armády za "zcela nepřípustné". Zároveň vyjádřil přesvědčení, že Klaus svou kritiku mínil jako upozornění, aby armáda chápala své priority komplexně a nezaměřovala se pouze na mise. Prioritou podle předsedy vlády bude zejména nasazení vojáků v Afghánistánu.

Projev prezidenta republiky na shromáždění

Vážení představitelé nejvyššího velení Armády České republiky, vojáci,

stalo se dobrou tradicí, že se jako vrchní velitel ozbrojených sil České republiky v podstatě každoročně účastním Vašeho velitelského shromáždění. Je to pro mne nejen příležitost promluvit s Vámi o úkolech a problémech, před nimiž stojíte, ale i příležitost podělit se s Vámi o své názory a své postoje k otázkám, které se týkají obrany naší země a jejích spojeneckých závazků. Letos je to navíc ve dnech, kdy si připomínáme dvacáté výročí pádu komunismu. 

Armáda České republiky prošla v uplynulých dvou desetiletích nejednoduchým a do značné míry i rozporným vývojem. Transformovala se na profesionální ozbrojenou sílu, novým požadavkům přizpůsobila svou strukturu, počty, výzbroj a vše ostatní. To vše v situaci, kdy Vás vývoj veřejných financí a nová rozpočtová omezení nutily - za pochodu - přepracovávat připravené koncepce, daleko více šetřit a odpovědněji plánovat. To vše v situaci, kdy na nás naše spojenecké závazky kladou stále náročnější úkoly, především pokud jde o zajišťování působení našich vojenských kontingentů v zahraničí. 

Mnohé se na této nelehké cestě podařilo a za to chci těm, kteří se o to zasloužili, poděkovat. A poděkovat Vám skutečně chci, protože je pro to dostatek důvodů. Nepřišel jsem však na Vaše shromáždění jen proto, abych chválil a děkoval. 

Sami víte, že vedle pozitiv naší armády jsou i negativa. Nelze si zastírat, že se v uplynulém období naše armáda stala dějištěm řady problémů, které se týkaly nehospodárnosti při nakládání s majetkem a jeho pořizováním, s nedostatky v personální práci a v dalších věcech. To naše veřejnost vnímá velmi negativně a stejně tak to vnímám i já, jako Váš vrchní velitel. 

Dovolte mi, abych vyslovil jeden obecný soud, který považuji za zásadní. Česká armáda může mít v očích naší veřejnosti autoritu, respekt a podporu, pokud bude vnímána jako ozbrojená síla, která primárně a především slouží k obraně naší vlasti. To zní na první pohled triviálně. Ve skutečnosti však již delší dobu převládá tendence, že Armádu České republiky budujeme především jako expediční sbor, primárně sloužící našemu angažmá v zahraničních misích. Tomu zcela logicky začíná odpovídat její struktura, vybavení i image, který si ve veřejnosti buduje, ale i způsob výchovy a přípravy vojáků. A právě v tom vidím problém.

Účast v zahraničních misích by však měla být doplňkem, nikoliv vlastním smyslem existence naší armády. Pouze v tom případě lze dobře vysvětlit a zdůvodnit desítky miliard nákladů na pořizování nákladné bojové techniky, pouze v tom případě lze vybudovat armádu oddanou službě a obraně své vlasti, pouze v tom případě je možné budovat armádu s jasným konceptem.

V těchto dnech armáda řeší nepříjemný skandál s vojáky v zahraničních misích, kteří na svých uniformách nosili symboly nacistických jednotek. Jde nepochybně o lidské a možná i velitelské selhání. Chceme-li ale hledat skutečné hlubší příčiny chování těchto vojáků,  najdeme je právě v pojetí našich bojových jednotek nikoliv jako obránců vlasti, ale jako jakýchsi speciálních jednotek, které spíše známe z akčních filmů. Není divu, že se v takové atmosféře u některých jednotlivců může dařit kultu násilí a obdivu k tradicím, které s tradicemi Armády České republiky nemají nic společného. Chtěl bych Vás proto vyzvat, abyste tento a podobné problémy řešili, řešili důsledně, ale citlivě a z podstaty, nikoliv  lacině a vnějškově.

Všechny tyto věci zmiňuji proto, že jste to Vy, kteří svým výkonem služby, profesionalitou a odpovědností rozhodujete o tom, jaká naše armáda bude a jaké na ni naše společnost bude ochotna vynakládat prostředky. Věřím, že mi dobře rozumíte.

Děkuji Vám za pozornost.

Václav Klaus, Dům armády Praha, ulice Buzulucká, Praha, 12. listopadu 2009

Voják zfalšoval vysvědčení

Čtvrteční MF Dnes navíc upozornila na další prohřešek v armádním sboru. Elitní voják Hynek Matonoha čelí podezření z padělání úřední listiny, konkrétně měl zfalšovat své maturitní vysvědčení. Tento dokumentu mu navíc pomohl při vstupu do jednotky rychlého nasazení.

Deníku to prozradil pod podmínkou anonymity zdroj z ministerstva obrany. "Na tento Matonohův podvod jsme přišli. Pouze to dokresluje jeho charakter," řekl informovaný zaměstnanec ministerstva.

Resort obrany dnes již bývalého vojáka vyšetřuje v souvislosti s případem nošení nacistických symbolů na přilbách. Svou helmu si "vyzdobil" erbem genocidní brigády SS Dirlewanger, která v minulosti vraždila vesničany na Slovensku, v Polsku i Bělorusku.

Matonoha odmítl věc vysvětlit

Matonoha se k podezření nechtěl vyjadřovat. "Nemám čas," reagoval ve středu na dotaz MF Dnes a zavěsil.

Nespokojenost s jeho počinem vyjádřili i ostatní vojáci. "Nebezpečný není jen voják, který sympatizuje s nacismem, ale i ten, jenž má sklony k podvodům, takže na něj není spolehnutí," okomentoval aféru pro deník jeden z armádních velitelů. Otázkou zůstává, jak je možné, že zfalšované maturitní vysvědčení armáda neodhalila v době, kdy Matonohu přijímali.

Náčelník generálního štábu Vlastimil Picek ve čtvrtek na velitelském shromáždění v Praze informoval o dalším prohřešku - čtyři čeští vojáci, kteří byli ve vojenské misi v Kosovu, kouřili v druhé polovině října marihuanu či hašiš. Podle Picka byli vojáci postaveni mimo službu, nyní jsou zpátky v České republice a případ řeší Vojenská policie.

Podle MF Dnes se jiní čeští vojáci v září opili a poprali. Divokou rvačku, do níž měl být zapleten i finský kolega, rozehnala až mezinárodní vojenská policie. 

Propouštění kvůli nacistickým symbolům

Spolu s Matonohou byl z české armády za nošení nacistických symbolů propuštěn i nadporučík Jan Čermák, oba přitom bojovali v Afghánistánu v elitní brigádě rychlého nasazení. Jejich nadřízené postavil do prošetření případu mimo službu.

Barták již dříve předestřel, že je třeba jednat nekompromisně. "Vyšetřování musí proběhnout co nejrychleji a jasně stanovit případnou odpovědnost konkrétních osob ve struktuře Armády ČR," uvedl.

Z řad armády byl propuštěn také Lukáš Sedláček, jenž se přiznal, že spoluzakládal a pomáhal cvičit extremistickou organizaci White Justice. Ta údajně připravovala teroristické útoky na elektrárny a trafostanice a plánovala únosy policistů a "vysoce postavených Židů".