Dalších 20 doktorských prací zkontrolovala dnes vyšetřovací komise Západočeské univerzity (ZČU), která zkoumá podezřelé doktorské a magisterské práce absolventů plzeňských práv. Jejích šest členů za šest hodin práce v archivu zjistilo, že 16 prací je absolutně v pořádku, další dvě vykazují pouze administrativní pochybení. Zbylými dvěma se bude komise dále zabývat. ČTK to řekl člen komise a prorektor ZČU pro informatiku Jan Rychlík.

Autory všech nevyhovujících prací zveřejní komise až v lednu 2010, kdy má ukončit svoji činnost.

"V podezřelých pracích chybí doklady o publikační a vědecké aktivitě během doktorského studia, které u všech 16 bezproblémových byly. Dále chybí takzvané autoreferáty čili shrnutí určené pro členy komise, na třech vysvědčeních doktorandů bylo uvedeno správní právo místo občanského," uvedl Rychlík.

Členům komise ZČU se také nelíbily posudky a zvažují, zda by nevyhovující práce neměly projít novou oponenturou. "Tím by se definitivně vše vyjasnilo," řekl Rychlík. Kontroloři objevili také chyby v datech, kdy práce měla stejný termín odevzdání, obhajoby i přiznání titulu.

"Z dnešního šetření vyplynulo, že doporučíme novému vedení právnické fakulty, aby nominované státnicové komise měly méně členů než osm nebo deset, jak to bylo doposud," dodal Rychlík. Při doktorských zkouškách a obhajobách dizertační práce se totiž v minulosti daný počet členů komise nikdy nesešel a protokoly podepisovali stále stejní lidé. Stačila by pětičlenná komise, dodal.

Komisi zbývá prověřit ještě asi pět set prací

Vyšetřovací komise ZČU, která se sešla už čtvrtou sobotu, dosud prověřila 27 doktorských prací, u nichž se dostala až k roku 2007. Z těchto 27 se budou čtyři prověřovat dál, dvě z nich byly ze seznamu ministerstva a další dvě podezřelé našla komise sama právě dnes. Poté zbývá ještě zkontrolovat 63 těchto kvalifikačních prací, což by podle Rychlíka šlo stihnout při dvou šetřeních příští úterý a sobotu.

Následně bude komise zkoumat už jen magisterské práce, jichž ze seznamu ministerstva školství zbývá prověřit přes 400. Komisaři se budou do ledna věnovat pouze pracím autorů uvedených na ministerském seznamu, který čítá celkem 540 jmen. "Do konce prosince nebudeme řešit jednotlivosti," uvedl Rychlík. Podle něj na podezřelé práce, na něž upozorní veřejnost, média nebo jiné subjekty, přijde čas v lednu.

Právnická fakulta Západočeské univerzity prochází největším skandálem českého vysokého školství od roku 1989. Na fakultě nejsou některé práce studentů, zjistilo se, že část lidí ji absolvovala možná nestandardně rychle. V souvislosti s případem, jenž začal plagiátorskou aférou, z funkcí odstoupili děkan Jaroslav Zachariáš a proděkani Milan Kindl a Ivan Tomažič.

Související