Práva v Plzni provedla zásadní změny ve své vědecké radě. Po skandálech, které se s děním na škole v minulých týdnech objevily, více než zdvojnásobila počet členů rady. Usednou v ní nejvýznamnější domácí odborníci.

"Byly osloveny opravdu významné osobnosti českého právnického života. Dosud vědecká rada zde byla jen formalitou, tedy nescházela se. Dnes je svou velikostí shodná jako rada pražské právnické fakulty," uvedl děkan plzeňských práv Jiří Pospíšil, který návrh na nové členy představil akademickému senátu fakulty.

Podle Pospíšila musí být rada co možná nejreprezentativnější. Vybráni proto byli vesměs profesoři a docenti, mezi členy vědecké rady se objevily i "celebrity" z právního prostředí, které splňují požadavky odbornosti a jsou eticky a mediálně neproblematičtí.

Rada se sejde v polovině prosince

Vědecká rada se zabývá složením státnicových komis, projednává plány školy na možné akreditace, řeší aktuální problémy a podobně. V Plzni se za minulého vedení právnické fakulty, které rezignovalo v září v souvislosti s plagiátorskou aférou a odhalením dalších skandálů, rada téměř nescházela.

Poprvé by se nová rada měla sejít 16. prosince. Jejím úkolem bude projednat složení zkušebních komisí pro státní zkoušky. "Tím odstraníme další z problémů vytýkaných této škole, tedy netransparentní pravidla pro sestavování komisí a přidělování studentů," dodal.

Nová vědecká rada plzeňských práv bude mít přes 40 členů, dosud jich neměla ani polovinu. Mezi interní členy rady děkan navrhl například předsedu Nejvyššího správního soudu Josefa Baxu. Dále pak nové proděkany Petra Bezoušku, Bohumila Havla a Karla Eliáše, děkana pražských práv Aleše Gerlocha, profesorku Helenu Válkovou a další.

Externími členy budou kromě Bureše, Čermáka a Motejla také proděkan olomouckých práv Filip Dienstbier, soudkyně Ústavního soudu Vlasta Formánková, předseda Notářské komory Martin Foukal a soudci Nejvyššího správního soudu Zdeněk Kühn a Vojtěch Šimíček.

 

Související