Snížení platů soudců a státních zástupců pro příští rok je podle ministryně spravedlnosti Daniely Kovářové nespravedlivé. "Rozuměla jsem tomu, že by mělo ke snížení platů dojít za situace, kdy měly klesnout platy všech státních zaměstnanců. Za současné situace, kdy plošné snížení nebylo Poslaneckou sněmovnou ČR schváleno, považuji snížení platů soudců a státních zástupců za nespravedlivé," sdělila Kovářová ústy své mluvčí  Jitky Zinke.

Mluvčí dodala, že ministerstvo v současnosti neplánuje žádné kroky, které by vedly ke změně. "Pokud by jedinými skupinami, kterým by měly klesnout příjmy, měli být soudci a státní zástupci, pak paní ministryně nevylučuje, že by jejich případné aktivity, vedoucí k nápravě této nespravedlivé situace, podpořila," informovala mluvčí.

Představitelé Soudcovské unie a Unie státních zástupců, kteří se proti snížení platů pro příští rok ohradili, argumentují tím, že kvůli úsporám měly ve veřejné sféře příští rok klesnout platy o čtyři procenta, avšak po schválení státního rozpočtu na příští rok se to prý bude týkat téměř výhradně soudců a státních zástupců.

Soudci odmítají, aby se na snižování schodku podílely vybrané skupiny 

"Snižování platů zcela mimo rámec celospolečenské solidarity proto obě stavovské organizace důrazně odmítají," uvedli ve svém pátečním prohlášení. Za této situace podle nich v žádném případě nelze garantovat, že se jednotliví soudci nebo státní zástupci nebudou domáhat svých platových nároků ústavní cestou.

Soudci už v minulosti v podobných případech uspěli. Speciální zákony jim kvůli úsporám ve státním rozpočtu odebraly 13. a 14. platy, ale Ústavní soud rozhodl, že stát je musí vyplatit. Ústavní soudci v těchto případech odkázali na nutnost dodržení zásady nezávislosti soudců. Odebrání jejich platů by ji podle Ústavního soudu mohlo ohrozit.

Čtyřprocentní snížení platů ústavních činitelů v příštím roce souvisí s vládními úspornými opatřeními a odpovídá původně zamýšlenému snížení mezd ve státní sféře. Týká se prezidenta, zákonodárců, soudců, členů vlády, Nejvyššího kontrolního úřadu, Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, Rady Českého telekomunikačního úřadu a státních zástupců, tedy zhruba 4800 lidí. Stát tak má příští rok ušetřit 126,7 milionu korun.

Sněmovna však minulý týden při schvalování státního rozpočtu na příští rok odsouhlasila návrhy levice na přesuny peněz a navýšila peníze na platy státních zaměstnanců, na provoz sociálních služeb a přímé platby zemědělcům. Sami zákonodárci tím, že odmítli plošné snížení platů hrazených z veřejných zdrojů, ve výsledku popřeli důvody, jimiž se zdůvodňovala nezbytnost navrženého snížení platů soudců a státních zástupců, tedy úspory ve státním rozpočtu a solidarita s ostatními občany v době ekonomické krize, uvedly unie soudců a žalobců.

"Zároveň tím zákonodárci nastolili stav, kdy se na snižování enormních schodků veřejných rozpočtů mají podílet jen vybrané profesní skupiny z úzké části veřejné sféry. A to navíc profesní skupiny, u nichž je zákonem velmi výrazně omezena možnost dosahování jiných příjmů než platových a jejichž platy jsou již několik let zmraženy," dodaly.