Financování vědy je třeba podle prezidenta Václava Klause vnímat v kontextu ekonomické situace země. Rozhodování o penězích na vědu musí být součástí celospolečenské diskuse, prohlásil Klaus na sněmu Akademie věd (AV).

"Na omezení příjmů si bude muset zvyknout i Akademie věd," konstatoval Klaus. Podle něj je také třeba začít diskutovat o systémové změně akademie.

Prezident zdůraznil, že kvůli celosvětovému hospodářskému poklesu bude méně peněz na všechny rozpočtové kapitoly. Podle něj bude nutné po volbách přistoupit ke snižování deficitu a vláda, která se pro to rozhodne, bude muset rozsáhle škrtat ve všech kapitolách.

Prezident prohlásil, že v letech 2010 až 2011 bude AV i přes pokles státního příspěvku hospodařit s větším rozpočtem než v letošním roce. Podle Klause je třeba uvádět všechny finanční prostředky, protože i příjmy z fondů Evropské unie jsou ve skutečnosti rozpočtovými prostředky.

Klaus zapochyboval o reformě Akademie věd 

Prezident se vyjádřil proti spolufinancování projektů EU, protože je to podle něj vnucování priorit zvenčí.

Položil také otázku, zda byla reforma AV provedená v minulosti dostatečná. Podle něj je poměr mezi základním a aplikovaným výzkumem AV ve srovnání se západními zeměmi vychýlen směrem k základnímu výzkumu. Vyjádřil přesvědčení, že peníze by neměly směřovat k institucím, ale k jednotlivcům a k vědeckým týmům.

Minulý týden na snídani s podnikateli pořádané týdeníkem Euro Klaus mimo jiné poznamenal, že většina zemí takovou instituci, jako je česká Akademie věd, vůbec nemá a nepotřebuje ji. V devadesátých letech by podle něj už byla AV dávno zrušena, kdyby nebyl premiérem. Jako člověk vycházející z akademického prostředí k ní ale prý měl určitý vztah, a nechal ji proto přežít.

Předseda Akademie věd Jiří Drahoš před vystoupením prezidenta kritizoval vládní Radu pro výzkum, vývoj a inovace za změnu systému na podporu vědy. Akademie systém kritizuje jako nevyvážený, protože podle ní podporuje aplikovaný výzkum na úkor základního, a snižuje tak příspěvky pro pracoviště akademie.

Drahoš ve svém projevu zdůraznil, že AV nikdy nestála s nataženou rukou k veřejným prostředkům, ale naopak se snaží vracet společnosti to, co jí dává. Ocenil také podporu zahraničních i domácích osobností, kterou akademici získali při své snaze zajistit financování v následujících letech.

Drahoš také vyjádřil přesvědčení, že v příštím roce se bude moci akademie více soustředit na vlastní vědeckou práci než na boj o finanční ocenění, jak tomu bylo letos.

Klaus se nad Drahošovými výroky pozastavil. "Byl jsem poněkud překvapen ostrostí formulací, které použil. Zacházejme opatrně se slovy jako destabilizace vědy," řekl prezident.

Prezident nicméně vyjádřil přesvědčení, že diskuse o financování vědy by neměla zastínit vědeckou práci. "O Akademii věd se u nás v poslední době více psalo a mluvilo v souvislosti s penězi na vědu než o vědě samotné. To je škoda a být to tak určitě nemá," prohlásil.

Kopicová: Udržení rozsahu vědy je mimo realitu

Udržení současného rozsahu české vědy je podle ministryně školství Miroslavy Kopicové mimo ekonomickou realitu země. Nelze se podle ní spoléhat ani na to, že bude v příštích letech český výzkum a vývoj masivně podporovat Evropská unie. Současně odmítla kritiku vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace, jejíž je místopředsedkyní.

Přestože mají být státní výdaje na výzkum a vývoj zmrazeny, budou podle ministryně ve skutečnosti klesat. Při povinném spolufinancování projektů, které čerpají peníze ze strukturálních fondů Evropské unie, budou vůči roku 2009 v roce 2010 kráceny o 11,1 procenta, o 18,3 procenta v roce 2011 a o 23 procent v roce 2012.

Rozsah podpory obou částí výzkumu, základního i aplikovaného, ze státního rozpočtu je podle ministryně i tak velmi vysoký a její další růst si prý "tato země nemůže dovolit". Připomněla, že dotace akademii v posledních desíti letech stoupla na dvojnásobek, a dodala, že už se to nebude nikdy opakovat.

"Základní výzkum bude muset více prostředků získávat ze zahraničních zdrojů v náročné konkurenci světových týmů a aplikovaný výzkum a vývoj ze soukromých zdrojů od podniků a dalších uživatelů výsledků (výzkumu), kterým musí nabídnout za jejich peníze odpovídající hodnotu," uvedla ministryně.