Nová Strana práv občanů (SPO) bude mít zřejmě ve volebním programu posílení přímé demokracie na všech stupních samosprávy, rozšíření veřejných zakázek, návrat k progresivnímu zdanění příjmů, vyšší zdanění právnických osob, zdanění luxusu a zákon o prokázání původu příjmů a majetku. Bude prosazovat posílení zahraničních protiteroristických vojenských misí na úkor ostatních aktivit armády.

Tyto body obsahuje pracovní verze programového prohlášení, kterou členům přípravného výboru SPO předložil jeho předseda Miloš Zeman. Nová politická strana vznikla v polovině října. Bývalý premiér popřel, že by za novou partaj kandidoval v květnových sněmovních volbách.

Předseda strany SPO také svému týmu navrhl, aby se chopil hesla z listopadové revoluce 1989: "Když ne dnes, tedy kdy? Když ne my, tedy kdo?"

Více veřejných zakázek 

Posílení přímé demokracie se má podle Zemanova návrhu dosáhnout snížením preferenčních hlasů při volbách z pěti procent na tři, zavedením možnosti výběru osobností z kandidátek více stran, zvýšením počtu volebních krajů z dnešních 14 na 35, přímou volbou starostů, primátorů, hejtmanů a prezidenta a přijetím zákona o referendu spolu s rozšířením možností místních a krajských referend.

Proti hospodářské krizi chce Zeman bojovat přesunutím části rozpočtových prostředků ze spotřeby na investice do veřejných zakázek. Stát by jimi měl podporovat budování dopravní infrastruktury, průplavů, čističek odpadních vod a jiných staveb chránících životní prostředí. Podobný postup by chtěl prosazovat na krajské i komunální úrovni a na tyto investice využít také prostředky z Evropské unie.

Ne regulačním poplatkům

Prostředky na veřejné zakázky chce získat jak omezením přebujelé spotřeby státního aparátu, tak zvýšením daní. Navrhuje zrušení rovné daně a návrat k progresivnímu zdanění, které považuje zvlášť v době krize za sociálně spravedlivější. Doporučuje mírné zvýšení daně z příjmů právnických osob.

U DPH navrhuje ponechání snížené sazby u předmětů základní potřeby a mírné zvýšení základní sazby u zbytného, popřípadě luxusního zboží. Za nutné považuje odstranění několika set výjimek osvobozujících od daně, protože deformují soustavu.

SPO by podle Zemana neměla podporovat populistické zvyšování sociálních dávek, jimiž si strany kupují voliče. Jejich výplatu chce vázat na účast příjemců na veřejně prospěšných pracích. Měla by odmítnout poplatky ve zdravotnictví a požadovat úspornou lékovou politiku. Ta nynější podle něj jen umožňuje enormní zisky zahraničních farmaceutických firem.

Vysokoškolské školné by měla SPO odmítnout, protože by ztěžovalo přístup ke vzdělání dětem ze sociálně slabších rodin, ale současně požadovat zpřísnění přijímacího řízení, aby mohli studovat pouze ti, kteří jsou schopni studium dokončit.

V boji proti korupci by měl pomoci zákon o prokázání původu příjmů a majetku, obnovení finanční policie a finanční prokuratury. Prokazatelně nelegálně získaný majetek navrhuje konfiskovat.

Jestliže se SPO dostane do parlamentu, měla by tolerovat vítěze voleb za podmínky, že předloží zákony posilující přímou demokracii. Podporovat by měla také další zákony, které budou v souladu s jejím volebním programem.

Přípravný výbor SPO projedná návrh programového prohlášení v neděli 3. ledna. SPO byla nedávno registrována vnitrem.