Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) letos od ledna do konce listopadu vyplatila na důchody a dávky nemocenského pojištění o 29,6 miliardy korun více, než vybrala na pojistném.

Ještě ke konci srpna přitom takzvaný účet sociálního pojištění vykazoval jen přibližně třetinovou ztrátu ve výši 11,9 miliardy korun. K poslednímu listopadovému dni loňského roku byl na účtu kladný zůstatek ve výši 17,5 miliardy korun.

Podle ministerstva práce a sociálních věcí se na nižších příjmech systému sociálního pojištění podepsala zejména současná hospodářská krize. V důsledku rostoucí nezaměstnanosti se snížil počet plátců pojistného; další pokles příjmů přineslo zavedení slev na pojistném pro firmy.

ČSSZ na pojistném na důchodové zabezpečení od ledna do konce listopadu vybrala 274,1 miliardy korun, na důchody však vyplatila 301,0 miliardy korun. Na nemocenském pojištění vybrala 21,3 miliard korun, na nemocenské dávky vyplatila 23,9 miliardy korun. Za celý loňský rok stát na sociální dávky včetně důchodů vynaložil 400,9 miliardy korun.

Důchodci a nemocní o peníze nepříjdou 

Statistiky ČSSZ nezahrnují částky vyplacené na sociální zabezpečení, které jsou v působnosti ministerstev vnitra, obrany a spravedlnosti.

Přes nepříznivý trend vývoje příjmů pojistného důchodci a nemocní o peníze nepřijdou. Penze a dávky nemocenského pojištění totiž patří mezi takzvané mandatorní výdaje, které stát musí platit ze zákona.

"Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení jsou příjmy státního rozpočtu. Na výplatu dávek nemocenského pojištění a důchodů dostává Česká správa sociálního zabezpečení finanční prostředky na každý kalendářní rok fakticky nezávisle na tom, kolik peněz se v předchozím období vybere," řekla již dříve mluvčí ministerstva práce Štěpánka Filipová.


Zatímco příjmy z pojistného na důchodové pojištění se za prvních 11 měsíců oproti stejnému období loňského roku meziročně snížily jen asi o 8,4 miliardy korun, příjmy z nemocenského pojištění ve stejném období klesly z loňské vybrané částky 42,4 miliardy korun o polovinu na 21,3 miliardy korun.

Kromě krize se totiž na snížení výběru peněz projevil pokles pojistných sazeb. Od letošního ledna činí pojistné místo dosavadních 4,4 procenta vyměřovacího základu pouze 2,3 procenta.

Příjmy a výdaje systému důchodového a nemocenského pojištění v období od 1. ledna do 30. listopadu let 2007 až 2009; stav účtu sociálního pojištění ke 30. listopadu v jednotlivých letech (v miliardách korun). Zdroj ČSSZ

 příjmy a výdaje 20072008 2009 
 příjmy z pojistného na důchodové pojištění 266, 4 282, 5 274,1
 příjmy z pojistného na nemocenské pojištění 40 42,4 21,3
 příjmy z pojistného na důchodové a nemocenské pojištění 306,4 324,9 295,3
 výdaje na důchody (včetně záloh výplat na prosinec) 259,5 278,2 301,0
 výdaje na dávky nemocenského pojištění 31,7 29,2 23,9
 výdaje na důchody (včetně záloh výplat na prosinec)
a výdaje na dávky nemocenského pojištění celkem
 291,2 307,4 324,9
 stav účtu sociálního pojištění 15,2 17,5 -29,6

Související