Exkluzivně
Jaký byl rok 2009
Speciál na iHNed.cz

Tři čtvrtiny Čechů považují rok 2009 za špatný a velká část lidí se domnívá, že rok 2010 bude stejný jako ten letošní. Lidé v průzkumu dali najevo nespokojenost se zhoršením nezaměstnanosti, korupcí či hospodářskou kriminalitou. Jako špatnou hodnotili i politickou situaci.

Vyplývá to z průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) zveřejněného v úterý.

Jako spíše špatný vnímá letošní rok 54 procent dotázaných, jako velmi špatný 21 procent. Hodnocení "velmi dobrý" přidalo k roku 2009 pouze jedno procento dotázaných. Podle CVVM jsou ale značné rozdíly v hodnocení končícího roku podle věku respondentů. Lidé od 15 do 29 let se vyjadřovali k roku 2009 výrazně kladněji než průměr, lidé nad 60 let ho hodnotili hůře.

Čtyři z pěti dotázaných jsou nespokojeni se současným stavem nezaměstnanosti. To je nárůst o 21 procentních bodů proti loňskému roku. Podle 84 procent lidí se situace v této oblasti letos zhoršila.

Vnímání korupce a kriminality se zhoršilo 

Nespokojeni jsou lidé také s korupcí, kterou hodnotí negativně 79 procent dotázaných. Negativně je vnímán i problém hospodářské kriminality, kterou kritizovalo 72 procent dotázaných, dvě třetiny lidí nejsou spokojeny s politickou situací. Vnímání všech těchto oblastí se proti loňsku zhoršilo o několik procentních bodů, není to ale tak razantní nárůst nespokojenosti jako u nezaměstnanosti.

Zhoršení situace dotazovaní popisovali i v dalších oblastech, které mají souvislost s ekonomickou situací země v důsledku světové krize. Podle 67 procent lidí se zhoršila situace v oblasti sociálních jistot, 62 procent dotázaných se domnívá, že hůř funguje hospodářství. Zhoršení životní úrovně vnímá 54 procent respondentů. 

Tři čtvrtiny lidí jsou naopak spokojeny s nabídkou zboží a služeb. Spokojenost panuje také se situací v kultuře, kterou vnímá pozitivně 55 procent dotázaných. V žádné další oblasti spokojenost nepřesáhla polovinu respondentů.

Na třetí a čtvrté příčce v relativní spokojenosti skončily vztahy ČR se zahraničím a stav životního prostředí (40 procent pozitivních odpovědí).

Jaký bude rok 2010?

Nejvetší část respondentů (43 procent) se domnívala, že příští rok bude "stejný jako ten letošní". Lidí, kteří soudili, že rok 2010 bude "o něco horší" nebo „o něco lepší" než rok 2009, byla shodně necelá ctvrtina, uvedlo CVVM.

Stejně jako u hodnocení letošního roku jsou odpovědi lidí odlišné v závislosti na jejich věku. Mladí očekávají lepší časy, starší generace vidí budoucnost naopak černě.

Průzkum se uskutečnil v prvním prosincovém týdnu a zúčastnilo se ho 1067 lidí starších 15 let.Jaký byl rok 2009? Připomeňte si nejvýznamnější okamžiky v ročence serveru iHNed.cz.

 

Související