Ke svému důchodu si v současnosti přivydělává asi 190 tisíc důchodců, říkají data Českého statistického úřadu. Toto číslo se v posledních letech významně zvyšuje.

Všem těmto lidem i dalším případným zájemcům o zaměstnání v důchodovém věku přinesl 1. leden letošního roku dobrou zprávu. Na pracující seniory se totiž začala vztahovat stejná pravidla jako na všechny ostatní zaměstnance.

Čeho se změna přesně týká?

Dosud firmy mohly důchodce zaměstnávat pouze na dobu určitou, maximálně jeden rok. V případě spokojenosti však bylo možné smlouvu neomezeně prodlužovat.

To nyní skončí. Podle nových pravidel podniky smějí důchodce zaměstnávat na dobu určitou pouze první dva roky. Poté s nimi musí uzavřít kontrakt na dobu neurčitou. Tak, jako to platí i v případě všech ostatních zaměstnanců.

Počet lidí, kteří budou chtít i po dosažení důchodového věku pracovat, bude v příštích letech stoupat. Napovídá tomu demografický vývoj, podle kterého česká populace stárne. Nyní v ČR žije asi 1,49 milionu důchodců, v roce 2050 by to ale mohlo být už 2,96 milionu seniorů.

Dá se proto očekávat, že mnoho lidí bude chtít zůstat na „svém“ místě i poté, co dosáhnou věku pro odchod do důchodu. Zvlášť lákavé je to pro zaměstnance státní správy.

Podle výše popsaných nových pravidel se nyní senioři navíc nebudou muset každý rok bát, že s nimi zaměstnavatel smlouvu neprodlouží.

„Dosavadní úprava firmám vyhovovala, protože byla flexibilní. To, zda si seniora na nějaké pozici nechají, záleželo na zájmu či nezájmu obou stran, což se dalo vždy jednou za rok zrevidovat,“ říká Milan Šlapák z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Nyní bude mít senior nárok na pracovní poměr ve stejné podobě jako kterýkoliv jiný zaměstnanec.

Popsané změny však podle Šlapáka s trhem práce, zasaženým kvůli krizi vysokou nezaměstnaností, nijak zvlášť nezamávají. „Určitě neplatí, že by mladí zabírali místo starším. Na to existuje řada i zahraničních výzkumů, které to vyvracejí,“ řekl Šlapák.