V minulém školním roce se ve školách přihodilo 31 456 úrazů, což je proti předchozímu roku pokles o 6,4 procenta. V porovnání s celkovým úbytkem žáků na školách je to však jen malé zlepšení. Polovina úrazů ve škole se stane při tělocviku, pětina o přestávkách.

Každý druhý úraz se podle statistik přihodí nešťastnou náhodou, každý třetí z nekázně. Drtivá většina všech úrazů se stane žákům základních a středních škol.

Už několik let tabulku školní úrazovosti vede Pardubický kraj, nejméně se ve škole zraní žáci z Prahy. Vyplývá to ze zprávy České školní inspekce zveřejněné v tomto týdnu.

Nejčastěji si poraní ruce 

Celkový počet školních úrazů klesl v minulém školním roce jen mírně. "Ve školách se nedaří výrazněji snižovat úrazovost. Prevence je málo účinná a často pouze formální, orientovaná na všeobecná opatření," uvádí inspekční zpráva.

Obecně úrazy ve školách nebývají vážné, školáci si nejčastěji poraní nohy a ruce. Mluvčí inspekce Libor Vacek ČTK řekl, že jde hlavně o zlomeniny a potlučeniny. Zhruba 50 procent všech úrazů jsou poranění rukou, asi 30 procent jsou poranění nohou, pak prý s velkým odstupem následují úrazy hlavy.

Tabulky školní úrazovosti vede už několik let Pardubický kraj, kde se v loňském školním roce v přepočtu na 100 osob ve škole zranili tři lidé. V těsném závěsu za tímto krajem je Vysočina a Liberecký kraj, naopak nejméně úrazů si přivodily děti z Prahy a středních Čech.

Opatření přijatá ke zlepšení situace jsou v 75 procentech zaměřená na výchovu a prevenci. Jejich účinnost se však projeví až v tomto školním roce.

Inspekce také mimo jiné sledovala výchovu dětí ke zdravému životnímu stylu. "Zejména v základních školách se zlepšila kvalita školního stravování odpovídající zdravé výživě," konstatovali inspektoři. Zdravé potraviny jsou prý ve školách dostupnější a děti také mají lepší přístup k nápojům během dne, což je v souladu se zásadami zdravé výživy.

Související