Nejvyšší památkové ochrany státu bude požívat dalších 38 objektů, staveb či věcí. Návrh ministerstva kultury na jejich prohlášení za národní kulturní památku (NKP) v pondělí schválila vláda. Seznam NKP se rozšíří od 1. července a celkem na něm bude 274 položek.

Mezi nově prohlášenými 33 nemovitými a pěti movitými NKP jsou třeba Plečnikův kostel v Praze na Vinohradech, kubistický dům U Černé Matky Boží, brněnský hotel Avion, vila Primavesi v Olomouci i technické stavby. Z movitých památek bude nejvyšší ochranu státu požívat zlomek latinského překladu Dalimilovy kroniky nebo železniční motorový vůz Slovenská strela z roku 1936.

"Jsem velmi potěšen, že dnes vláda nové národní kulturní památky vyhlásila, a rozšířila tak onu pomyslnou první ligu mezi našimi památkami," uvedl ministr kultury Václav Riedlbauch.  

Prohlásit objekt či předmět za kulturní památku má v kompetenci sám úřad, NKP pak prohlašuje vláda. Vedle historických staveb se mezi NKP v posledních letech prosazují i stavby novější, průmyslové a technické či stavby lidové architektury. V ČR je více než 40 tisíc nemovitých a téměř 50 tisíc movitých kulturních památek.

Prohlášení kulturních památek za NKP znamená jejich přeřazení do vyšší hodnotové kategorie, deklaruje se jejich mimořádný kulturní význam. Současný návrh je zaměřen na památky od architektury 19. a 20. století přes umělecká díla a technické památky až po vesnickou lidovou kulturu tak, aby byli mezi národními kulturními památkami zastoupeni všichni nejvýznamnější představitelé jednotlivých skupin a typů.

Památky nejvyšší ochrany 

Statut NKP, tedy nejvyšší památkové ochrany, znamená například to, že v případě rekonstrukce stavby je třeba daleko více dbát na zachování její autenticity. To se bude aktuálně týkat třeba dlouho připravované restaurace brněnské vily Tugendhat či taktéž v Brně se nacházejícího funkcionalistického hotelu Avion, který je mezi novými NKP. Za špatnou péči mohou vlastníci kulturních památek dostat pokutu až dva miliony korun, vlastníci NKP až čtyři miliony.

Druhá část předkládaného návrhu obsahuje změnu nařízení vlády z roku 1999, kterým byla mimo jiné za NKP prohlášena česká část koněspřežní železnice České Budějovice - Linec. Její dosavadní vymezení kvůli rozdělení či přečíslování parcel už podle ministerstva neodpovídá stávajícím geodetickým podkladům a přináší problémy v praktickém použití. Z tohoto důvodu se navrhuje nové vymezení této NKP, které ale nepředstavuje její rozšíření ani zúžení; žádná nová část se neprohlašuje.

Seznam nových národních kulturních památek:

Za národní kulturní památky se prohlašují tyto nemovité kulturní památky:

a) v Jihočeském kraji

1. Zemědělská usedlost čp. 3 v Krníně,

2. Zámek Vimperk,

3. Zemský hřebčinec v Písku;

b) v Jihomoravském kraji

1. Hotel Avion v Brně,

2. Klášter cisterciaček Porta coeli v Předklášteří,

3. Archeologické naleziště Dolní Věstonice - Pavlov,

4. Větrný mlýn v Kuželově;

c) v Karlovarském kraji

1. Císařské lázně v Karlových Varech,

2. Kostel sv. Máří Magdalény v Karlových Varech,

3. Lázeňská kolonáda v Mariánských Lázních;

d) v Královéhradeckém kraji

1. Dům čp. 92 "Dřevěnka" v Úpici,

2. Vodní elektrárna - přehrada Les Království v Bílé Třemešné;

e) v Libereckém kraji

1. Hospodářský dvůr zámku v Zákupech,

2. Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova;

f) v Moravskoslezském kraji

Budova bývalé přádelny s dílnou vzorkovny-dezinatura včetně strojního vybavení v areálu továrny Alois Larisch v Krnově;

g) v Olomouckém kraji

Vila Primavesi v Olomouci;

h) v Pardubickém kraji


1. Kostel sv. Bartoloměje v Kočí u Chrudimi,

2. Zámek s opevněním v Pardubicích,

3. Krematorium v Pardubicích,

4. Kostel sv. Jakuba Většího v Poličce s rodnou světničkou Bohuslava Martinů;

i) v Plzeňském kraji

1. Zámek Červené Poříčí,

2. Klášter premonstrátek v Chotěšově,

3. Vodní hamr Dobřív,

4. Jízdárna ve Světcích;

j) v hlavním městě Praze

1. Dům U Černé Matky Boží v Praze na Starém Městě,

2. Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech,

3. Čistírna odpadních vod v Praze v Bubenči;

k) ve Středočeském kraji

Park a zámek v Průhonicích;

l) v Ústeckém kraji

Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě;

m) v kraji Vysočina

1. Štáflova chalupa v Havlíčkově Brodě,

2. Klášter premonstrátů v Želivě;

n) ve Zlínském kraji


1. Hřbitov ve Střílkách,

2. Fojtství ve Velkých Karlovicích.


Za národní kulturní památky se prohlašují tyto movité kulturní památky:


a) v Jihočeském kraji

Závišův kříž z kláštera ve Vyšším Brodě;

b) v Jihomoravském kraji

Světelský oltář;

c) v Moravskoslezském kraji

Železniční motorový vůz M 290.001 - Slovenská strela;

d) v Praze

Zlomek latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila;

e) v kraji Vysočina

Přemyslovský krucifix z Jihlavy.

Zdroj: ČTK

Související