Rada Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) zvolila na svém zasedání  ředitelem ústavu historika Jiřího Pernese. Do jeho čela nastoupí 1. dubna. Kandidát obdržel nadpoloviční většinu hlasů všech členů rady (4 hlasy pro, 2 proti, 1 nehlasoval).

Rada ústavu realizovala výběrové řízení na pozici ředitele ústavu a z výběrového řízení vzešli dva kandidáti Jiří Pernes a Pavel Žáček. Oba kandidáti obdrželi v rámci výběrového řízení po třech hlasech, jeden se zdržel.


O vypsání konkurzu rozhodli radní ústavu v lednu. Zdůraznili tehdy, že tento krok není vyjádřením nespokojenosti s Žáčkovou prací, ale pouze důsledkem toho, že ředitel podobné instituce má vzejít z výběrového řízení. Žáček se do čela ústavu dostal bez konkurzu, instituci vede od jejího vzniku v roce 2008. Rada ústavu obdržela celkem sedm přihlášek, dva přihlášené ale nepustila do druhého kola výběrového řízení. Podle mluvčího ÚSTR Jiřího Reichla jeden z odmítnutých kandidátů neodevzdal požadované čestné prohlášení, druhý podal přihlášku pozdě.

Vizitka nového ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Jiřího Pernese:

Jméno a příjmení: Jiří Pernes

Datum a místo narození: 4. července 1948, Svitavy

Vzdělání: vystudoval český jazyk a dějepis na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně (nyní Masarykova univerzita) v Brně (1972) a a poté postgraduálně muzeologii

Současná funkce: vedoucí vědecký pracovník Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd (AV) ČR, od roku 1994

Kariéra: od roku 1977 pracoval v Moravském muzeu v Brně, poté v Zemědělském muzeu v Praze; v letech 1984 až 1990 vedl Historické muzeum ve Slavkově u Brna, v letech 1990 až 1992 byl ředitelem Moravského zemského muzea v Brně, poté nastoupil do Ústavu pro soudobé dějiny AV; přednáší na vysokých školách, v červenci 2008 byl jmenován členem vědecké rady ÚSTR, od září 2008 je jejím předsedou

Politické aktivity: v roce 1996 neúspěšně kandidoval za ODA do Senátu ve volebním obvodu Brno-město; v současnosti je členem politické strany Moravané, v krajských volbách v roce 2008 byl například jejím lídrem v Jihomoravském kraji

Ostatní:

- Specializuje se na dějiny českých zemí na přelomu 19. a 20. století a československé dějiny po roce 1945.

- Je autorem řady historických knih a pravidelně přispívá do českých i zahraničních odborných časopisů a denního tisku, spolupracuje také s Českou televizí.

Související