Do běžných škol by se mělo dostat víc handicapovaných dětí, ale třeba také malých Romů, umožnit to má národní akční plán, který v pondělí schválila vláda. Za příliš vysoký počet malých Romů ve zvláštních školách je Česko dlouhodobě kritizováno.

Školy by se měly snažit vyhovět speciálním potřebám těchto dětí a předcházet jejich sociálnímu vyloučení. "Naším přáním a cílem je maximum dětí, které mohou navštěvovat běžnou školu, do této školy zařadit," uvedla ministryně školství Miroslava Kopicová.

Více asistentů, lepší pomůcky 

Co se týká předškolního vzdělávání, mělo by se do něj podle akčního plánu zapojit více dětí. Zmíněna je i možnost, že by byl poslední ročník školky povinný. I děti, kterým se rodiče moc nevěnují, se totiž po absolvování školky mnohem lépe zařadí do běžné školní třídy.

Na základních školách by pak mělo přibýt asistentů pedagoga, kteří by se dětem se specifickými potřebami víc věnoval. Měl by se také nastavit systém, který by jasně definoval, na jaké pomůcky a podporu má dítě právo v souvislosti se stupněm jeho postižení. Učitelé by se také měli více vzdělávat, aby zvládli náročnou práci s rozmanitým kolektivem.

Akční plán obsahuje úkoly na tříletý horizont, až do roku 2012.

V současnosti je podle ministryně Kopicové přibližně pět procent dětí, které přicházejí do školy a potřebují speciální péči. "Na úrovni regionálního školství, to znamená základních a středních škol máme vytvořený velmi dobře fungující systém speciálních škol, systém praktických škol," uvedla Kopicová.

Ty podle ní navštěvují přibližně tři procenta z oněch pěti procent dětí s potřebou speciální péče. "Dvě procenta se vzdělávají v normálním vzdělávacím proudu," dodala. Cílem schváleného plánu je toto procento zvýšit.

Speciální školy, kde studuje většina znevýhodněných dětí, by se měly buď zaměřit na práci s velmi těžce postiženými dětmi, které se nemohou začlenit do hlavního vzdělávacího proudu, nebo se postupně proměňovat na konzultační a didaktická pracoviště. Změnit by se měly i školské poradny, a to tak, aby rozhodovaly podle jednotného systému. V následujících letech by měl být zřízen i orgán, který by mohl zpětně přezkoumávat jejich rozhodnutí.

Ministerstvo školství tímto plánem reaguje na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva z roku 2007. Podle něj Česko porušilo právo na vzdělání u 18 romských dětí tím, že je neoprávněně zařadilo do zvláštních škol. Na podporu rovných příležitostí ve vzdělávání rozdělili úředníci v uplynulých dvou letech miliardu korun z evropských fondů. Na tyto účely budou moci školy čerpat peníze i v příštích letech.

Související