Česká katolická církev poprvé veřejně odsoudila případy sexuálního zneužívání dětí kněžími, které se objevily v několika evropských zemích. "Takové činy znevěrohodňují církev a jsou zvláště zavrženíhodné. Jsou urážkou Boha a hlavně hrubým pošlapáním lidské důstojnosti bezbranných osob," uvedl na svých webových stránkách kardinál Miloslav Vlk.

O desítkách i stovkách případů podezření na zneužívání se hovoří v Irsku, Nizozemsku, Rakousku, Itálii, Německu a Švýcarsku. Hodně případů v zahraničí se týká období před 20 až 30 lety.

V době, kdy ke zneužívání docházelo v církevních školách a institucích v západní Evropě, v Česku podobná zařízení v takové míře nefungovala. Vlk jako student žil v Českých Budějovicích v malém chlapeckém semináři, nikdy prý nezažil ani náznaky zneužívání ani o takovém jednání ve svém okolí neslyšel.

Zdroj pedofilie není v celibátu 

"Pokud jde o diecézi, jejíž jsem nyní administrátorem, musím říci, že se ke mně za dvacet let nedostal žádný konkrétní doložitelný a doložený případ pedofile," napsal Vlk.

Podle kardinála a dosluhujícího pražského arcibiskupa není příčinou pedofilních sklonů kněží jejich celibát. Za pravdu mu dávají i mnozí odborníci, podle nich se častěji jedná o zneužití moci, často se sadistickými prvky, než o vybíjení vyzrálých sexuálních predátorů.

Vlk připustil, že bude potřebné znovu analyzovat formaci kněží v oblasti sexuální morálky. Katoličtí kněží se na své povolání připravují v kněžských seminářích. Takzvaná formace kněží se děje formou duchovních cvičení a duchovního vedení. Studenti kněžství se společně několikrát denně modlí a mají k dispozici zkušené kolegy, kteří jim pomáhají připravit se na duchovní praxi.

Aféry sexuálního zneužívání by do přímé souvislosti s otázkou celibátu nedával ani katolický kněz Tomáš Halík. Míní ale, že představitelé církve by se ve spolupráci s teology, psychology a pedagogy měli zamyslet nad problémy křesťanské etiky a nad církevními pravidly v oblasti sexuálního života.  

Kardinál se připojil k papežovu hodnocení aféry, že pedofile páchaná duchovními osobami, je zvláště "odporný zločin" a "těžký hřích". "Zneužití dětí pro vlastní rozkoš a uspokojení u člověka, který se zasvětil Bohu a zavázal se hlásat správnou morální orientaci v životě a ve společnosti, je opravdu opovržení hodný čin," uvedl Vlk na internetových stránkách.

Vatikán v pondělí oznámil, že Benedikt XVI. připravuje pro nejbližší dny vydání pastoračního listu irským věřícím s vysvětlením ke skandálům se sexuálním zneužíváním dětí v církevních zařízeních.  

Související