Představenstvo České lékařské komory (ČLK) ve čtvrtek jednomyslně schválilo omluvu židovským lékařům za perzekuci v době od října 1938 do března 1939, než Židy vyřadily z veřejného života rasové norimberské zákony. ČTK to řekl mluvčí ČLK Michal Sojka.

Předválečné vedení komory se 14. října 1938, pět měsíců před německou okupací, podílelo na přípravě memoranda s ostře antisemitskými opatřeními.

"Memorandum nelze chápat jinak než jako antisemitský a diskriminující dokument, za jehož signaci našimi představiteli cítíme povinnost se omluvit. Činíme tak bez jakékoli snahy ohodnotit a soudit pohnutky našich předchůdců s odstupem dlouhých 72 let. Vážení členové ČLK, kolegové, lékaři židovského původu, přijměte naši omluvu za čin našich předchůdců," citoval Sojka z textu, který bude zveřejněn na webu ČLK.

Perzekuce lékařů, advokátů, notářů a inženýrů

Ředitel Židovského muzea Leo Pavlát omluvu uvítal. "Je projevem slušnosti, a to tím spíše, že se za své kolegy omlouvají ti, kteří se ničím neprovinili," řekl Lidovým novinám. Stejně se vyjádřila i ředitelka Institutu Terezínské iniciativy Dagmar Lieblová, jejíž otec patřil k perzekvovaným lékařům. "Mělo k tomu ale dojít daleko dřív," uvedla.

Profesní komory lékařů, advokátů, notářů a inženýrů v memorandu z roku 1938 navrhly vládě omezit počet Židů ve svobodných povoláních na takové procento, které by odpovídalo jejich zastoupení ve společnosti. Pro budoucnost nemělo být podle nich přípustné, aby povolání lékařská, právnická a technická byla vykonávána Židy.

Za lékaře odsouhlasilo tehdejší memorandum vedení Lékařské komory v Praze a Ústřední jednoty československých lékařů. Česká advokátní komora se kolegům židovského původu omluvila již loni.

Text omluvy židovským kolegům navrhl předseda vědecké rady ČLK Aleš Herman. Vědecká rada ho schválila jednohlasně minulý týden. Stavovskou organizaci lékařů zrušili komunisté po únoru 1948. Obnovena byla v roce 1991. Členem komory je povinně každý lékař, který chce léčit, v registru je nyní 46 tisíc členů.

Související