Historik Jiří Pernes převzal řízení Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) 1. dubna. V ředitelském křesle nahradil Pavla Žáčka, který byl od roku 2008 prvním šéfem ÚSTR a stál u jeho zrodu.

Pernes uvedl, že chce jako ředitel zvýšit úroveň výstupů z jednotlivých projektů Ústavu. V současné době prý totiž neobstojí ve vědecké konkurenci. "Za jeden z nejdůležitějších úkolů do budoucnosti pokládám, aby nové vedení přesvědčilo veřejnost o své nezávislosti na politických vlivech," nastínil historik ve své koncepci při konkurzu.

Pernes čelí kritice 

Výběrové řízení na nového ředitele vyvolalo rozruch poté, co se po Pernesově zvolení ukázalo, že navštěvoval Večerní školu marxismu-leninismu (VUML), ale neuvedl to do životopisu. V den svého jmenování odvolal dva náměstky ředitele a provedl další personální změny. Zároveň chce nový ředitel zadat nezávislý personální audit Ústavu.

Na protest proti okolnostem konkurzu odstoupili někteří členové vědecké rady ÚSTR. Stoupenci i odpůrci Pernese zorganizovali několik petic. Situací kolem změny ředitele se bude v úterý zabývat i Senát při veřejném slyšení petičního výboru.

Jednašedesátiletý Pernes působil řadu let v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, specializuje se především na dějiny českých zemí na přelomu 19. a 20. století a československé dějiny po roce 1945.


Jaké konkrétní kroky plánuje Pernes jako ředitel ÚSTR v nejbližší době? Považuje za chybu, že v konkurzu nezmínil svá studia na VUML? Jak hodnotí práci svého předchůdce? Ptejte se Jiřího Pernese.
(Otázky se mohou z technických důvodů zobrazovat se zpožděním.)

Online rozhovor

  Obnovit
Čtenářský dotaz
Dobrý den, proč se specializujete právě na období dějin 20. století v českých zemích? Středověk nebo antika vás nelákají? Díky, MK.
Jiří Pernes
Dobrý den, každý historik má nějaké období, které mu je nejbližší, ani to nemusí mít racionální vysvětlení. Já jsem se za minulého režimu věnoval dějinám českých zemí na přelomu 19. a 20. století a Habsburkům a teď, po roce 1989 tzv. soudobým dějinám, tedy vývoji Československa po roce 1945. A to především z toho důvodu, že jsem se chtěl dozvědět co nejvíc o vývoji společnosti, v níž jsem prožil většinu života.
Čtenářský dotaz
Vážený pane řediteli, děkuji Vám, že jste si zachoval zdravý rozum a ledovým klidem čelíte pomluvám zfetovaných hysteriků, které zaměstnal v ústavu Váš předchůdce. Zajímalo by mě, jak se přihodilo, že paní Neela trávila pracovní dobu ve studiu České televize, aby po Vaší tiskové konferenci na ČT24 pomlouvala svého ředitele. Kdy skončí tento holubník ve státním ústavu? Má paní Neela nějakou pracovní dobu v ústavu? Budete soudruhovi Vodrážkovi a divožence Neele platit mzdu za dobu pracovní doby, kterou věnují činnosti, která - jak předpokládám - je v rozporu s pracovní smlouvou?
Jiří Pernes
Dobrý den, jsem rád, že nejsem sám, koho takové otázky napadly a komu chování těchto kolegů připadá jako podivné. V obou případech jde o nedodržení pracovní kázně. Opravdu nemám v úmyslu takový holubník trpět.
Čtenářský dotaz
Ještě by mě zajímal Váš vztah k novináři Spurnému z Respektu, který Vám telefonoval do České televize? Je to ten samý P.R. pracovník, který před časem prosadil v Respektu oslavný článek na ministra Bublana, když nastupoval do úřadu. Je možné, že by Respekt měl nějaké nadstandardní vztahy k bývalému řediteli Žáčkovi? Mohlo jít např o bártrový obchod - my vám dokumenty - vy nám půjdete na ruku a budete uveřejnovat naše P.R. sdělení. Chcete navazovat na takové vztahy s médii?
Jiří Pernes
Pana Spurného neznám osobně vůbec, snad jednou jsem s ním mluvil telefonicky. Snažím se ke všem lidem přistupovat otevřeně a přátelsky, bez ohledu zda jsou novináři nebo vykonávají jiné povolání. Stejně tak jsem přistupoval i k panu Spurnému. Bylo pro mne velkým zklamáním, když jsem zjistil, že mu jde především o to, napsat vždycky něco, čím by mne poškodil. O jeho vztazích k panu Žáčkovi nevím nic a ani se o to nestarám, ale - samozřejmě - tak jako Vás i mne napadá ledacos. S pozdravem JP
Čtenářský dotaz
Dobrý den pane Pernesi, nebylo by lepší ÚSTR raději zrušit ? Má význam druhý ústav zabývající se současnými dějinami, který je zároveň pod kuratelou politiků (Senátu) ? Jediné, co tento ústav doposud vyprodukoval, je toliko kádrování (a falešné obvinění pana Kundery). Neměli by se současnými dějinami raději zabývat nezávislí historikové-vědci, kteří jsou schopni dokázat své kvality před odbornou veřejností a bez DOHLEDU POLITIKŮ ?
Jiří Pernes
Vážený pane Houžvo, vůbec se nedivím, že Vás takové otázky napadají. K mé velké lítosti musím i já přiznat, že až dosud je ústav spojován většinou s různými aférami a skandály, teď ta s volbou a jmenováním nového ředitele je opravdu znamenitá. Ti lidé, kteří ji organiztují, si snad vůbec neuvědomují, že tím škodí především ústavu samému. Nebo je jim to jedno? Vzdor tomu všemu jsem přesvědčen, že existence ÚSTR je nesmírně důležitá, protože česká společnost by měla vědět, jak komunistický režim fungoval, jak došlo k tomu, že se v roce 1948 československá demokracie tak snadno zhroutila a změnila v toitalitní systém. Osobně si nemyslím, že by se praktiky 50. až 80. let u nás ještě mohly vrátit, ale je nesporné, že demokracii hrozí nebezpečí v každé době. A jsem si jist, že právě ÚSTR může svými poznatky a výsledky svého zkoumání přispět k tomu, aby se co nejvíce stabilizovala a dokázala případným novým ohrožením čelit. S pozdravem JP
Čtenářský dotaz
Kdy tuhle zbytečnou instituci rozpustíte? Vypadáte, jako rozumný člověk ve vedení, oproti inkvizitorovi Žáčkovi.
Jiří Pernes
Vážený pane, děkuju Vám za uznání, oprfavdu mne těší. Ale rozpoustit ústav nemohu a ani nechci. Už jsem v předchozí otázce vysvětlil, proč jeho existenci pokládám za nesmírně důležitou. S pozdravem JP
Čtenářský dotaz
Dobrý den přeji, počítáte s vypsáním konkurzů na vedoucí místa v souvislosti s ohlášenou reorganizací historické práce na ÚSTR, tak jak je to obvyklé na vysokých školách či v Akademii věd? Jaké vzdělání by měl mít Váš zástupce, který má řídit historické bádání?
Jiří Pernes
Vážený pane, mou snahou je udělat z ÚSTR vážené historické pracoviště a výběrová řízení na vedoucí místa i na místa odborných a vědeckých pracovníků pokládám za samozřejmá. Slíbil jsem to radě Ústavu a upozornil jsem na to i své nejbližší spolupracovníky. V současné době je námstkem ředitele pro vědeckou práci pan dr. Kalus, bývalý ředitel Slezského zemského muzea v Opavě. Je absolventem Karlovy univerzity, autorem vědeckých studií a člověkem s velkou praxí v řízení vědecké a odborné práce. Zdraví JP
Čtenářský dotaz
Dobrý den, co si myslíte o názoru, že ústav, který vedete, je spíše propagační nástroj než místem pro zkoumání dějin nejbližší minulosti? Děkuji KS
Jiří Pernes
Vážený pane, jsem si jist, že ten názor je mylný, ale vůbec se nedivím, když k němu někdo dospěl. Vždyť mnohem častěji než o seriózních vědeckých pracích, které z ústavu vzešly, se mluvilo o různých aférách, které jsou s jeho činností spojeny. Jedním z cílů mé práce, které jsem při výběrovém řízení předložil Radě ústavu, je právě změna této praxe. Chci dosáhnout toho, aby veřejnost vnímala ÚSTR jako seriózní vědecké pracoviště, "které zkoumá a nestranně hodnotí" (citace ze zákona o ÚSTR) naši minulost. A propagandistické a jiné akce, které se Vám i mně nelíbí, musí z jeho činnosti zmizet. Váš JP
Čtenářský dotaz
1) Mohl byste napsat, co jste se na VUML naučil, co Vás tam učili navíc oproti běžnému vš školství (to jste měl, ne), proč se to vlastně muselo absolvovat? 2) Kompenzoval jste to někdy nějakým hrdinským, nebo aspoň dobrým činem? Za co se dalo zapsat modré políčko do deníčku, něco na ten způsob?
Jiří Pernes
Vážený pane, nevím, kolik je Vám let, ale úplně Vám Vaši nevědomost závidím. Taky by se mi líbilo žít ve svobodné společnosti, o těch nepříjemnostech, kterými musela procházet starší generace jen číst, a místo pochopení její situace se jejím příslušníkům jen posmívat. Ale přesto Vám odpovím. Oproti tomu, co jsem se naučil v povinných přednbáškách na vysoké škole, jsem se na VUMLu nenaučiol nic nového. To totiž - vzdor honosnému označení "univerzita" - bylo školení na okresní úrovni, přednášeli v něm lektoři OV KSČ, jejichž znalosti byly mnohokráte menší než znalosti těch, kterým přednášeli. Školení VUML se konalo každý týden jeden den odpoledne, bylo neobyčejně nudné a nezáživné, avšak povinné. Mohl jsem se mu samozřejmě vyhnout, pokud jsem chtěl rezignovat na svou práci a na svoji odbornost. Ale pokládal jsem za nezbytné tuto oběť podstoupit, abych mohl dál pracovat jako ředitel Historického muzea ve Slavkově u Brna. Nebylo to muzeum velké, mělo pět zaměstnanců i s uklízečkou. Ale mohli jsme v něm dělat užitečné věci, které život v té nenormální době dělaly aspoň trochu normáýlním: zajímavé přednášky, besedy se spisovateli, výstavy, setkání autorů literatury faktu, výroční akce k bitvě u Slavkova 1805 atd. Máte-li zájem se dozvědět, co slavkovské muzeum vůbec dokázalo tehdy udělat a jak si ho místní lidé tehdy považovali, doporučuju Vám, abyste si tam zajel a poptal se. Konflikty s OV KSČ ve Vyškově byly na denním pořádku.
Čtenářský dotaz
Proc jste zamlcel studium na VUML kdyz se hlasite do uradu ktery by mel komunisticky rezim mapovat. Proc odmitate uznat ze by to mohl byt problem ? Z pohledu obycejneho cloveka to pusobi dojmem "korytkare" - ktery uz jednou nabyte korytko neopusti. Proc odmitate uznat - byt jen uznat ze by to mohl byt problem ?
Jiří Pernes
Mnohokrát už jsem opakoval, že jsem nic nezamlčel. Při výběrovém řízení nebyla o VUMLu a ani o jiných politických školeních v době vlády KSČ ani řeč. Nikdo to po mně ani po jiných uichazečích (pokud vím) o místo ředitele ÚSTR nechtěl, Rada vyžadovala jen strukturovaný odborný životopis a studium VUMLu při nejlepší vůli za "odborné" školení nepokládám. Ale ani kdyby po mně chtěli nějaký politický životopis, neuvedl bych studium VUMLu stejně, protože je to v mém životě naprosto bezvýznamná epizoda, na kterou jsem si nevzpomněl. A nezamlčel jsem ji, nikdo ji na mne "nevytáhl". Byl jsem to já, kdo o ní začal sám mluvit, když jsem na věc byl dotázán. Novinář Petr Zídek se mnou dělal rozhovor do LN a ptal se mne, zda jsem musel dělat režimu nějaké ústupky, když jsem byl v 80. letech ředitelem muzea. Odpověděl jsem mu, že si nemyslím, že bych nějaké velké ústupky dělal, protože jsem nikdy nebyl ani členem ani kandidátem KSČ a že jsem odmítl spolupráci s StB. To pro mne byly limity, za které jsem nehodlal jít. "A to jste ani nechodil do VUMLu?", ptal se mne. "Ano, do VUMLu jsem chodil, ale to je podle mne oslovina, na kterou jsem si ani nevzpomněl." Tak jsem mu to zhruba řekl tehdy a tak to cítím i teď.
Čtenářský dotaz
Jiří Pernesi : 1) Nesplnil jste podmínku výběrového řízení (angličtina). 2) V průběhu výběrového řízení jste měl vytvořeny takové podmínky jako žádný z uchazečů (viz veřejná vyjádření Eduarda Stehlíka a Jana Kuklíka). 3) Neuvedl jste (= zatajil) VUML, ohledně tohoto studia jste na různých místech vydatně mlžil a předkládal rozporuplná vyjádření (viz vyjádření pro Respekt a Týden). 4) Jste usvědčeným plagiátorem (viz zjištění historika Jana B. Uhlíře v časopise Historie a vojenství, ročník LV, číslo 2/2006). 5) Rozporuplně jste odpovídal i na otázky související s kandidátstvím tajné spolupráce býv. StB (srovnejte si laskavě, co jste vypověděl pro Týden, Právo, ČR, MfD a Brněnský deník; jak nakonec po všech bagatelizacích a uhýbáních vyšlo najevo, čile jste se s StB stýkal po restauracích, přestože jste se to na začátku snažil zapřít a přestože jste tvrdil, že "od r. 1971" už "nic" nebo že StB se Vás "na nic nevyptávala", na druhé straně že to byly "vždy jen pracovní kontakty" (jste vskutku povedená kopa !). Výzvu, abyste zveřejnil související materiály, jste oslyšel; z "provalení" informace jste navíc osočil svého kolegu, přestože jste mohl a (jako nový ředitel) měl vědět, co je již více než rok zveřejněno na stránkách ABS ("Tak já nevím, kdo má přístup k takovým informacím. Tím netvrdím, že to dělá Žáček nebo někdo s jeho vědomím. Ale jiná možnost není"). 6) Rozpoltil jsten nejen pracovníky ÚSTR, ale také Radu ústavu a k odchodu "donutil" čtyři vážené členy vědecké rady, kvůli Vašemu jmenování musel být narychlo změněn Statut ústavu. 7)Nejste nestranným a nadstranickým člověkem, což bylo především vytýkáno P. Žáčkovi (ČSS, ODA, okouknout jste to šel i do ČSSD, kandidatura za moravské nacionalisty /!/). Politiku jste dělal vždycky. Ne ale proto, že by Vás zajímala nebo protože byste chtěl být veřejně prospěšný, nýbrž proto, že to bylo vždycky prospěšné pro Vás. 8) Přes všechno uvedené : vykonávat funkci ředitele ÚSTR nemůžete nikoliv prioritně pro nevyjasněné kontakty s StB, pro studium VUMLu plagiátorství nebo proto, že rozdělujete společnost, nýbrž proto, že svým kličkováním, uhýbáním, arogancí a fabulacemi jste se dokonale zesměšnil a znemožnil. Z Vašeho jmenování a nástupu do úřadu se stala fraška. A za poslední : ÚSTR nemůže řídit člověk, který se v každém veřejném vystoupení tváří, jakoby totalitní minulost a spojení s ní neexistovalo, a popírá tak samotný smysl existence ústavu, to je nade vši pochybnost. Otázka zní : Rezignujete sám nebo budete čekat na odvolání ?
Jiří Pernes
Milostivá paní, ani nepředstíráte snahu být objektivní a já necítím potřebu na Vaše invektivy odpovídat.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, jak vy sám hodnotíte tzv. Kunderovo udání?
Čtenářský dotaz
Kam sla ta totalita a kde je zkryta.
Jiří Pernes
Opravdu nevím, jak to myslíte. Totalita je latentně přítomna v myšlení mnoha lidí, ale já doufám, že většina z nás k ní cítí taková odpor (zejména po zkušenosti 40 let vlády KSČ), že už nepřipustíme, aby se vrátila.
Čtenářský dotaz
V republice jsou stále statisíce lidí , kterým komunisti nějak ublížili .Neni přece možné ,aby občané potkávali na chodníku estebáky,kteří je před léty mučili a nebyli za to potrestán.Zveřeňovat,zveřejňovat.Děkuji za váš názor.
Jiří Pernes
Ano, souhlasím, myslím si to taky.
Čtenářský dotaz
Hezký den,zajímá mne čí jste kamarád,že jste se tam dostal,kolik berete výplatu a co to přináší státu kromě dalšího vyhazování peněz pro zbytečné darmožrouty a Vaše kamarády.Blíží se volby tak máte za úkol šířit odpor proti komunistům jiný význam nevidím pro tak zbytečnou organizaci.Chudí nemají co jíst a kde bydlet a tady se vyhazují peníze oknem za zbytečnosti.Nikdo z normálních lidí Vás nepotřebuje ke svému životu.Děkuji.
Jiří Pernes
Pane Boháčku, obávám se, že to nevidíte správně, ale taky vím, že Vás o tom nepřesvědčím. Do funkce ředitele ÚSTR jsem se nedostal přičiněním žádného kamaráda. Kolik beru plat skutečně nevím, platový výměr jsem ještě nedostal a je mi žinantní se na to ptát. Že skutečně existují velké sociální rozdíly v naší společnosti, vidím i já, nejsem slepý. Ale nemyslím si, že by se to mělo řešit likvidací ÚSTR. Jeho rozpočet není zas tak velkým, aby tento problém vyřešil. A naopak jsem si jist, že ústav může svou existencí a svou činností významně přispět k posílení demokracie v České republice.
Čtenářský dotaz
Když už máme ÚSTR přal bych si aby byl historický objektívní.A to,že mate VUML svědčí o tom, že nejste žádný pitomec,já ho mám také a dokonce se s tím netejím a díky tomu jsem dostatečně odolný dnešnímu vymývaní mozku.
Jiří Pernes
Vážený pane, děkuji Vám za objektivní pohled na situaci. Ze zákona vyplývá, že ÚSTR má naši totalitní minulost "zkoumat a nezávisle hodnotit". A to předpokládá objektivní studium a o ně budeme usilovat.
Čtenářský dotaz
Proč se pořád bráníte tím svým že VUML studovalo ročně 40000 lidí? Já to studovat tak se necpu na takovéto místo abych se studem nepropadl. Ta hroší kůže některých lidí je neuvěřitelná!
Jiří Pernes
To víte, pane Novotný, každý není tak skvělý, jako Vy. Držte si svoji dokonalost dál a já Vám přeju, ať Vám to vydrží po celý život. JP
Čtenářský dotaz
Zdravím Vás a držím palce. Když porovnáte VUML, který navštěvovali lidé již dospělí s škodami na výchově mládeže ve školách, jak základních, středních i vysokých, kde se na studenty valila komunistická ideologie a přidáte TV - Majory Zemany atd. - Má vůbec cenu o VUMLu mluvit. J. Flekal
Jiří Pernes
Vážený pane Flekale, děkuju Vám za podporu, mám jí opravdu velice zapotřebí. Máte pravdu, ten ideologický tlak na každého z nás byl skutečně velký a všudypřítomný a je moc dobře, že už je to pryč.
Čtenářský dotaz
Dobrý den -jen hlupák Vám může vyčítat debilní školení VUMLu, ale v čem potom je jádro sporu ? Koryto, určitá moc vzhledem k materiálu, běžně nepřístupnému ? Proč odpor Rady , Žáčka a jiných? Prosím, neříkejte že nevíte, to byste mě zklamal !
Jiří Pernes
Vážený pane Matějko, myslím, že odpor pana Žáčka není těžké pochopit: stál u zrodu Ústavu, dva roky jej řídil a nepochybně svůj neúspěch ve výběrovém řízení pokládá za životní nespravedlnost. Jemu úplně rozumím. Ale proč někteří členové Rady nejsou schopny a ochotni akceptovat demokratické rozhodnutí většiny, opravdu nechápu a nedokážu Vám vysvětlit. Možná proto, že mají obavy, že nikdo už nebude tak dobrý jako Pavel Žáček. Ale vysvětlení se mi od nich nedostalo. Váš JP
Čtenářský dotaz
Jak si vůbec můžete dovolit s marxisticko-leninským vzděláním chtít vést organizaci, která má dokumentovat, odhalovat a poukazovat na zrůdnosti totalitních režimů, tedy i marx-leninského komunismu? To Vám není osobně ze sebe trapně a nevolno? Nebo je snad Vaše zuřivé lpění na ředitelském místě ÚSTR snahou zatajit před veřejností co nejvíce z minulosti a odvést tak požadovanou práci pro své socialisticko-komunistické podporovatele?
Jiří Pernes
Vážený, marxisticko-leninské vzdělání má každý absolvent vysoké školy v bývalém Československu, tedy i Pavel Žáček. Zajímavé je, že Vám vadí, že já jsem chodil do VUMLu a nevadí Vám, že Pavel Žáček byl funkcionářem Socialistického svazu mládeže. Přitom ve stanovách SSM stojí, že povinností člena SSM je "osvojovat si marxisticko-leninský světový názor, seznamovat se s politikou a cíli KSČX a tvořivě se podílet na jejich uskutečňování". To se Vám zdá v pořádku? P. Žáček mohl ústav řídit bez problémů a já ne?
Čtenářský dotaz
Četl jste Poslední slovo Petrušky Šustrové v LN 9.4.2010 a vidíte, jak asi máte 5.kolonu v ústavu ? Bez ohledu na Vás (nejsem Váš 100% fanda) se mi postup přechozích a p.Moniky nelíbí, to není demokracie, ale zase staré metody a přístupy,zákulisní´machinace, kdy podklady pro tiskovku připravuje zhrzený. Přesvědčilo mne to o tom, že byste měl bojovat. Kajetán
Jiří Pernes
Pane Kajetáne, souhlasím s Vámi.
Čtenářský dotaz
1) Nesplnil jste podmínky výběrového řízení (angličtina). V řízení jste měl navíc takové podmínky, jako žádný jiný z uchazečů, jak prohlásili odcházející členové vědecké rady Eduard Stehlík a Jan Kuklík. 2) Neuvedl jste (= zatajil) VUML. Studim jste bagatelizoval, kličkoval a na různých místech vypovídal různě. 3) Kontakty s StB jste zapíral tak dlouho, až jste nakonec přiznal, že jste se s estébáky čile stýkal po restauracích. Materiály StB související s Vaší osobou jste nezveřejnil, ač jste k tomu byl vyzván. Z provalení informace jste osočil P. Žáčka, přestože záznam "visí" již více než rok na stránkách ABS (to byste snad jako ředitel ÚSTR mohl a měl vědět). 4) Jste usvědčený plagiátor. 5) Rozpoltil jste zaměstnance ústavu, radu, z vědecké rady odešlo několik vážených členů, měnil se kvůli Vám v rychlosti Statut ÚSTR, jmenování do funkce odmítla podepsal předsedkyně Rady, řada známých osobností kvůli Vám psala petici. 7) Sám sebe jste v tisku označil - přeneseně, leč přece - za prostituta a zbabělce. 8) Vzhledem k Vašim četným politickým aktivitám nemůžete být považován za nadstranického ředitele ústavu. 9) V každém veřejném vystoupení se tváříte, jakoby totalitní minulost a spojení s ní neexistovalo, a popíráte tak samotný smysl existence ústavu. Moje otázka zní : Odstoupíte sám, Jiří Pernesi, anebo počkáte na odvolání ? Otázka HN : Filtrujete nevhodné otázky ?
Jiří Pernes
Máte polámaný počítač? Už jsem Vám odpověděl.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, stojí Vám za to čelit útokům Žáčkově klice? Možná, že by bylo lepší, kdyby Ústav pro studium totalitních režimů byl oddělením Ústavu pro soudobé dějiny. Žáčkovi nic nenabízejte, stejně bude škodit.
Jiří Pernes
Pane Kozáku, díky. Pořád si však myslím, že stojí za to bojovat. Kdybych to vzdal, jen bych potvrdil, že ti lháři mají pravdu a to nemůžu, protože pravdu nemají. A čím víc bude pracovišť, zkoumajících naši nedávnou minulost, tím bude lépe. Váš JP
Čtenářský dotaz
Mohl byste stručně objasnit vědeckou úlohu tohoto samostatného ústavu, vytvořeného jako "trafika" pro p. Bendu.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, budete vést ústav jako Váš předchůdce - úzce politický zaměřeně a nebo objektivně?
Čtenářský dotaz
Pane Pernesi, Ústav má bezpochyby větší úkol než jen objektivně "historicky bádat" - měl by národu ukázat, proč se to všechno mohlo stát, jak to probíhalo a samozřejmě i kdo všechno se na tom podílel (pod "to" myslím samozřejmě totalitní systémy, které ovládaly náš život po 50 let). Jak chcete toto zadání naplňovat, když ve svém vlastním "příspěvku" k chodu totality zamlžujete, klamete a kličkujete? Zdůvodnění, které jsme k Vaší vlastní minulosti dosud slyšeli, zdůvodnění typu že "to dělali všichni, kdo chtěli něco dosáhnout", "že já osobně nikomu neublížil" apod. jsou dobře známá už dnes, ty nemusí "historickým bádáním" objevovat ředitel Ústavu. A hlavně jsou naprosto NEUSPOKOJIVÁ, byť třeba i pravdivá. Jak chcete objasňovat osobní selhání druhých s takovým přístupem k selhání vlastnímu?
Čtenářský dotaz
Otázka číslo 1. Jste si jistý, že jste žil v době před rokem 1989 ? Jak jinak si mám vysvětlit vaše slova : "Prostě tady jsme žili a každý se musel nějak způsobem prostituovat"...... jak každý, jak musel ? Nemohu si odpustit, ale to, že jste studoval VUML není , vzhledem k vaší dnešní funkci, ( opět vaše slova) žádná prkotina, oslovina a je tedy o čem mluvit. Finální otázka : Měl by jste stejně pevné nervy ( jinými slovy nedostatek studu) kdyby jste někdy 15-20 let po konci II. světové války začal, co absolvent/student nějaké nacistické politické školy, vést nějaký ústav pro studium zločinů nacismu ? Děkuji předem za poctivou odpověď i když o ní pochybuji.
Čtenářský dotaz
Pokud se dobře pamatuji, tak bylo ve včerejší reportáži ČT avizováno, že se vyjádříte ke svému angažmá na VUMLu nicméně v reportáži se pak k danému tématu nevyskytlo ani slovo. Můžete se vyjádřit teď?
Čtenářský dotaz
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zdali vám nepřijde trapné, že jako nastupující ředitel instituce, jejímž posláním je dopomoci naší společnosti k vyrovnání se s vlastní minulostí, vy sám s vlastní minulostí vyrovnán nejste? Jak jinak můžete vysvětlit, že jste v rozhodující chvíli tutlal a bagatelizoval své studium na VUMLU? Jako pochybení nehodnotím ani tak vaše někdejší studium, ale váš současný vztah k této skutečnosti. Jako mladý učitel historie doufám, že naše společnost projde brzy (i v souvislosti s nástupem naší generace) katarzí ve vztahu k vlastní minulosti. Váš přístup ve mě moc důvery nevzbuzuje.
Čtenářský dotaz
Dá se podle vás na seriózní badatelské projekty používat pan Adam Hradílek? Podle mě je to novinář. Zkoumání minulosti a hledání pravdivých odpovědí je něco jiného než hledání senzací. Co si o tom myslíte?
Čtenářský dotaz
Dobrý den pane Pernesi, ten "veledůležitý" VUML jste absolvolal celý, nebo jen část? Pokud část, tak se ani nedivím, že ho neuvádíte v CV. Také jsem ve svém CV neuváděl pokusy. A Vaším kritikům bych sdělil, že absolvování fakulty žurnalistiky z dob normalizace byla daleko větší sviňárna, s daleko větším negativním dopadem na společnost, než potroublý VUML. Je vidět, že Vaší kritici mají prd pojem o minulém režimu!!!
Jiří Pernes
Vážený pane, pokud se nemýlím, byl VUML tříletý, ale jistě to nevím. Já jsem do něj chodil v roce 1988 a v roce 1989 v listopadu jsme soudruhům lektorům vypověděli poslušnost. A to s velkým gustem. Celý jsem ho tedy neabsolvoval, ale myslím, že o to mým kritikům ani nejde. V ostatním s Vámi souhlasím. Dovolíte-li, je toto poslední otázka, na kterou odpovídám, čekají na mne totiž další povinnosti. S pozdravem a omluvou těm, na něž se nedostalo Jiří Pernes
Čtenářský dotaz
Muzete, prosim, strucne shrnout, co je ucelem prace USTR a v cem podle Vas jeho drivejsi vedeni selhavalo? Jaky je klic pro zverejnovani informaci ze svazku komunistickych tajnych sluzeb? Na koho muze a nemuze byt zverejnena jeho minulost?
Čtenářský dotaz
Dobrý den, jak si představujete zveřejnění 14 miliónů digitalizovaných stránek archivích dokumentů? Nebylo by dobré zřídit elektronickou badatelnou přístupnou on-line a využívat elektronický podpis? Tím by se vyřešily problémy s osobními údaji i problémy s tím, že zpřístupnění není podle archivního zákona zveřejněním.
Čtenářský dotaz
Jaké vzdělání mají historici, které máte k dispozici? Kolik jich tam pracuje?
Čtenářský dotaz
Pane řediteli, myslíte si, že kampaň s cílem Vaší diskreditace je vedena ve věcné rovině, nebo je to spíše o tom, že Žáček se svými blízkými mají obavu, že přijdou o velice lukrativní posty a zároveň,l že již nebudou moci ovlivňovat politickou scénu ČR ?
Čtenářský dotaz
Dobrý den, chtěl jsem se Vás v souvislosti s Vaším záměrem zřídit pobočku Ústavu v Brně zeptat,zda hodláte přestěhovat také depozitář archivu v Kanicích do Brna nebo nedejbože do Prahy. Děkuji.
Související