Schodek na účtu, ze kterého se vyplácejí důchody a nemocenské, narůstá. Po prvním čtvrtletí na něm chybí 10,4 miliardy korun. Ještě v únoru byl v minusu "jenom" o 3,4 miliardy. V lednu dokonce příjmy přesahovaly výdaje o 100 milionů korun. ČTK to sdělila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), která jej spravuje. Ještě před dvěma lety přitom byl stav účtu sociálního pojištění v poměrně dobrém stavu.

Za první čtvrtletí roku 2008 na něm byl přebytek ve výši 5,8 miliardy korun. Loni byl sice v minusu, v porovnání s tím letošním však na něm chybělo "pouze" 3,1 miliardy. Jeho stav se zhoršuje i přesto, že se snižuje objem peněz vyplacených na nemocenské. Ten od roku 2008 klesl o třetinu. Analytici i ministerstvo práce a sociálních věcí pokles příjmů na účtu již dříve přičetli podstatně vyšší nezaměstnanosti. V jejím důsledku klesl počet poplatníků pojistného.

Příjmy z pojistného na důchodové zabezpečení podle ČSSZ v letošním prvním čtvrtletí dosáhly výše 73,9 miliardy korun. Na důchody se ovšem vydalo 84,1 miliardy. Podobně na nemocenské pojištění úředníci správy sociálního zabezpečení vybrali 5,7 miliardy korun. Lidem, kteří v tu dobu čerpali nemocenskou, ovšem odeslali šest miliard.

Takzvaný účet sociálního pojištění je součástí státního rozpočtu. Schodek ani přebytek se do následujícího rozpočtového roku nepřevádějí. Případný schodek je přitom hrazen ze státního rozpočtu. Loni ČSSZ na důchody a dávky nemocenského pojištění vyplatila o 33,1 miliardy korun více, než vybrala na pojistném.

Příjmy a výdaje systému důchodového a nemocenského pojištění v 1. čtvrtletí v letech 2008 až 2010, stav účtu sociálního pojištění k 31. březnu v jednotlivých letech (v miliardách korun):

 2008 2009 2010
Příjmy z pojistného na důchodové pojištění 76,5 77,2 73,9
Příjmy z pojistného na nemocenské pojištění 11,5 7,4 5,7
Příjmy z pojistného na důchodové a nemocenské pojištění celkem 88,0 84,6 79,7
Výdaje na důchody (včetně záloh výplat za duben) -73,2 -80,4 -84,1
Výdaje na dávky nemocenského pojištění -9,0 -7,2 -6,0
Výdaje na důchody (včetně záloh výplat na duben) a výdaje na dávky nemocenského pojištění celkem -82,2 -87,7 -90,1
Stav účtu sociálního pojištění 5,8 -3,1 -10,4
Příjmy z pojistného na důchodové a nemocenské pojištění a na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 92,4 88,1 82,9

Zdroj: ČSSZ

Související