Předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa se pustil do politiků. V Otázkách Václava Moravce je kritizoval zejména za to, že nemají žádnou vizi, jak českou justici zlepšit a vše se zužuje pouze na prázdné předvolební fráze a výkřiky.

"Je tam velká bezradnost. Nemají žádnou vizi, považují justici jen za jeden z vládních resortů," řekl Baxa k programům politických stran.

"Já jsem si ty programy přečetl, v podstatě jsem nic nečekal a ani jsem se nic nedočetl," dodal.

Druhým zarážejícím a nebezpečným faktem dle něj je, že čím dál více se politické strany snaží do justice proniknout a mít nad ní moc.

Zrušit vrchní soudy? Pomohlo by to

Většina účastníků nedělní diskuze se shodla na tom, že by české justici pomohl přechod na třístupňový systém. To by znamenalo zrušit vrchní soudy v Praze a Olomouci. "Bude to mít viditelný, velmi gigantický efekt. Všechny věci by měly začínat u okresního soudu," řekl předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský s tím, že právě okresní soud je ve vyspělých justicích považován za klíčový.

"To ale nejde bez novely ústavy a všichni víme, jak je velmi obtížné novelizovat ústavu v naší zemi," podotkl. Se zrušením vrchním soudů souhlasí i Baxa, podle nějž by tak odpadly zbytečné spory o to, jaký soud je u konkrétních sporů věcně příslušný.

Současná ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová byla v hodnocení přínosu zrušení vrchních soudů výrazně opatrnější. "Myslím si, že je velké zjednodušení, když některé politické strany říkají 'Zrušíme vrchní soudy, a tím vyřešíme všechny problémy justice'," uvedla s tím, že by mimo jiné vyvstal problém, jak naložit se soudci vrchních soudů. Rychetský ale řekl, že takové soudce lze umístit u soudů nižších stupňů s tím, že by jim zůstal plat, kterého už dosáhli na vrchním soudu.

Škrtat leda na ministerstvu 

Kovářová také uvedla, že jí ministr financí Eduard Janota naznačil, že hodlá škrtat v justici už letos. Podle ní nemá justice rezervu, muselo by se škrtat v platech. Prostor je leda na ministerstvu, kde snižování stavů plánuje. "Za rok, co jsem ve funkci, tak jsem snížila stav o třicet lidí, což je deset procent," uvedla Kovářová. Okamžitý efekt se neprojeví, jelikož se úředníkům bude muset vyplatit odstupné.

"Ještě několik ministrů a pak bude počet úředníků na ministerstvu na stavu, kdy jsem tam byl já," prohlásil Rychetský s tím, že za jeho působení v letech 2002 až 2003 mělo dvě stovky úředníků. "Jejich počet za tu dobu musel vzrůst asi o padesát procent," dodal. Už tehdy politické strany slibovaly, že budou snižovat počty úředníků.

V současnosti jsou v Česku tři tisíce soudců a soudkyň. "Počet soudců by se neměl zvyšovat, spíš by se měl snižovat," řekl Baxa. Ušetřené prostředky by investovat do administrativního personálu, což by mohlo zefektivnit justici a zrychlit řízení.

Související