Změna ústavy, kterou by byly zrušeny Vrchní soudy a vznikl by třístupňový systém soudnictví, je jedním z bodů, které chce ODS prosadit v případě svého volebního vítězství.

"Tím se zrychlí a dále zjednoduší soudní řízení. Chceme zachovat třístupňovou justiční soustavu: okresní, krajské a nejvyšší soudy," řekl exministr spravedlnosti a lídr kandidátky ODS v Plzeňském kraji Jiří Pospíšil.

Ten prozradil, že mezi dalšími body je například schválení nového občanského i obchodního zákoníku, příprava nového trestního řádu či zřízení soudcovské rady, která by měla v pravomoci i personální otázky.

Podle Pospíšila hodlají občanští demokraté v případě odpovědnosti za ministerstvo spravedlnosti posílit nezávislost státních zástupců novelou příslušného zákona. Nejvyššího státního zástupce by měl jmenovat prezident společně s vládou, odvolatelný by byl na základě zákonem daných důvodů. V diskusi je možnost časově omezeného působení vrchního státního zástupce.

Pospíšil také podotkl, že ODS se nevzdala snahy o změnu volebního systému tak, aby poměrný systém nepoškozoval malé strany, ale zároveň bonus pro vítěze umožnil snazší sestavení funkční vlády. Podobným návrhem se před svým loňským pádem zabývala i poslední koaliční vláda s účastí ODS.

Právní odborník občanských demokratů ve svém výčtu cílů své strany v oblasti justice zmínil také přípravu zákona o bezplatné právní pomoci a nového zákona o znalcích a tlumočnících. "Především mladé právníky chceme využít k tomu, aby radili těm, kteří nemají na drahé právní zastoupení,“ vysvětlil Pospíšil.
Občanští demokraté také navrhují, aby sexuální devianti s nařízenou ambulantní léčbou mohli dostávat náramky podobné těm pro domácí vězení. Pokud by nedocházeli na léčení, bylo by tak možné je snáz najít, vysvětlil dnes na tiskové konferenci strany věnované otázkám justice právník a člen vládní legislativní rady Vladimír Smejkal a poradce exministra spravedlnosti za ODS Jiřího Pospíšila.

Obsahem návrhu, který Smejkal pracovně označil jako "eDeviant" je také to, aby některý účastník trestního řízení, například soud, vězeňská služba či probační a mediační služba, měly stále k dispozici a okamžitému použití seznam s aktuálními informacemi o osobách podezřelých z výrazně násilné trestné činnosti, například právě se sexuálním kontextem.

Náramky pro tyto lidi ODS zvažuje jako druhý krok a Smejkal jej označil za "ambulantní léčbu s dozorem či dohledem". Náramek, podle kterého by bylo možné dotyčného najít, by byl aktivován z rozhodnutí soudu poté, co by tento člověk přestal docházet za svým lékařem, vysvětlil právník.


Řešení ODS pro justici
Změna ústavy ČR – zrušení vrchních soudů
Dokončení kodexů – nový Občanský zákoník a Obchodní zákoník
Příprava nového trestního řádu
Zákon o soudech a soudcích – zřízení soudcovské rady s pravomocemi v oblasti personální politiky justice
Zákon o státním zastupitelství – posílení nezávislosti Nejvyššího státního zástupce
Zákon o bezplatné právní pomoci
Úprava volebních zákonů – zavedení principu bonusu pro vítěze, zachování poměrného volebního systému (Hagenbach-Bischoff)
Nový zákon o soudních znalcích a tlumočnících
Související