Češi se teprve chystají k volbám a ODS a ČSSD jim už vzkazují, jaké první kroky podniknou, až sestaví vládu. Jen několik hodin poté, co zveřejnili svých 35 záměrů občanští demokraté, se ozvali sociální demokraté se svými patnácti body.

Volební lídr ODS Petr Nečas vyhlásil za prioritu prvních 100 dní své případné vlády snahu zkrotit schodek rozpočtu. Chce přijmout takzvanou finanční ústavu, zřídit Národní rozpočtovou radu a přijmout zákon o vyrovnávání rozpočtů. ČSSD zase slibuje rozpočet pro rok 2011 s deficitem pod 4,8 procenta hrubého domácího produktu (pozn. red. na letošní rok je plánovaný schodek 5,3 HDP).

ODS se po případném vítězství postaví zneužívání sociálních dávek, začne podporovat rodiny, bude se snažit zajistit Čechům nová pracovní místa a přísněji trestat politiky a úředníky za korupci. Mezi prioritami je i zrušení tří ministerstev.

ČSSD kontruje vznikem strategií pro boj s nezaměstnaností, pro obnovu hospodářského růstu a schválením Národního programu boje proti korupci. "Mohu jasně potvrdit, že programové prohlášení případné vlády sociální demokracie nikdy nebude obsahovat například zavádění plateb u lékaře, školného, privatizaci nemocnic, zdravotních pojišťoven a důchodového systému," sdělil v tiskové zprávě předseda ČSSD Jiří Paroubek.

Mezi body, které chce ČSSD ve vládě rychle prosadit, patří zřízení Regulačního a cenového úřadu, který by reguloval elektrárenství, vodárenství, plynárenství, telekomunikace i bankovnictví. Změnu chce ČSSD u sazby daně z příjmu, kde by měla být obnovena daňová progrese.

Lídr moravskoslezské kandidátky ODS Pavel Drobil připomněl návrhy na slevy podnikatelům ze sociálního pojištění, pokud vytvoří nová pracovní místa. "Zpřísníme postihy zaměstnavatelů za nelegální zaměstnávání," podotkl.

Podmínkou výplaty dávek by podle Nečase měla být účast v rekvalifikačním programu či vzdělávacím kursu. Z dávek by mohly být strhávány například dluhy či pokuty. ODS také zvažuje výplatu dávek v hmotné nouzi v částečně nepeněžní formě.

Podle Nečase by 35 bodů ODS mělo být přijatelných i pro pravděpodobné koaliční partnery. K tomuto závěru ODS podle něj dospěla po podrobném studiu programu "nelevicových stran s potenciálem dostat se nad pět procent voličské podpory". O která uskupení se jednalo, ale Nečas říct nechtěl. Připustil pouze, že přirozeným koaličním partnerem je TOP 09.

Vyjednávání o nové vládě bude podle lídra ODS zřejmě poměrně rychlé, trvat by mělo asi měsíc, maximálně dva. "Tlak rozpočtové situace povede k akceleraci těchto vyjednávání," podotkl.

 

Agenda 100 - Priority pro prvních sto dnů vlády ODS


1. Přijmout "finanční ústavu" a zřídit Národní rozpočtovou radu

2. Prosadit zákon o vyrovnávání rozpočtů

3. Předložit snížení schodku rozpočtu na rok 2010 a navrhnout úsporný rozpočet na rok 2011

4. Omezit poslanecké a senátní návrhy zvyšující státní dluh

5. Zavést slevu ze sociálního pojištění 3600 Kč a stanovit garanci 75 procent čtyřměsíčního odstupného pro nové pracovní místo

6. Umožnit zaměstnavatelům slevu 7200 Kč ročně za vytvoření částečného úvazku pro znevýhodněné skupiny na trhu práce

7. Umožnit podnikání a současné čerpání podpory po celou podpůrčí dobu

8. Umožnit zvýšení limitu 150 hodin na 300 hodin u dohod o provedení práce

9. Uvolnit možnost opakovaného uzavírání smluv na dobu určitou

10. Umožnit pružnější pracovní dobu

11. Obnovit možnost dočasné práce u jiného zaměstnavatele

12. Umožnit firmám s nedostatkem zakázek čerpat peníze na vzdělávání svých zaměstnanců

13. Zpřísnit postihy zaměstnavatelů za nelegální zaměstnávání

14. Podmínit výplatu dávek účastí na veřejné službě, rekvalifikacích a vzdělávání

15. Umožnit strhávání dluhu ze sociálních dávek, např. dlužné nájemné a pořádkové pokuty

16. Rozšířit bezhotovostní výplatu sociálních dávek k ochraně zájmů dětí a proti zneužívání dávek (alkohol, hazard)

17. Zavést výplatu dávek v hmotné nouzi částečně nepeněžně po půlroce čerpání

18. Odstupňovat dávky hmotné nouze podle aktivity žadatele

19. Vázat výplatu dávek na zajištění školní docházky dětí žadatele

20. Rozšířit možnosti předškolní péče ve firemních a dalších nestátních miniškolkách a hlídání v rodině

21. Zvýšit pružnost čerpání rodičovského příspěvku

22. Zavést dvourychlostní mateřskou

23. Vrátit výdajové paušály na úroveň roku 2009

24. Zavést roční daňové prázdniny (řemeslné živnosti a drobné služby)

25. Umožnit neplatit daň z příjmů z faktur po době splatnosti delší než čtyři roky

26. Přiznat nárok na vrácení DPH u faktur, které jsou šest měsíců po splatnosti

27. Zajistit, aby stát platil faktury do 30 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění

28. Zavést povinné CIA (Hodnocení dopadů rizika korupce) jako součást RIA

29. Navrhnout zakotvení práva občanů, podnikatelů a firem na ochranu před korupcí a byrokracií

30. Zavést vyšší míru hmotné odpovědnosti politiků a úředníků

31. Zavést maximální transparentnost veřejných zakázek, grantů a dotací

32. Zavést princip "do naha" u zájemců o veřejné zakázky, granty a dotace

33. Zpřísnit zákaz činnosti pro osoby nezákonně jednající, trest propadnutí majetku a přísnější postihy pro politiky

34. Zavést princip rušení nebo redukování 30 regulací ročně

35. Zrušit tři ministerstva


Opatření uplatněná v prvních 100 dnech vlády ČSSD

1. Předložíme Zákon o státním rozpočtu na rok 2011 respektující konvergenční program Fischerovy vlády s deficitem veřejných financí pod 4,8 procenta HDP.

2. Jmenujeme vládního zmocněnce pro boj s nezaměstnaností a připravíme strategii zaměstnanosti ve strukturálně postižených regionech.

3. Připravíme Strategie obnovení hospodářského růstu založenou na efektivním čerpání prostředků EU, obnovení investičních pobídek a podpoře veřejných a soukromých investic.

4. Schválíme Národní program boje proti korupci. Jeho součástí bude nový zákon o regulaci lobbingu, prosazení změny zákona o střetu zájmů, zákon o zrušení anonymních listinných akcií, zákon o majetkových přiznáních a posílení práv policie, státních zastupitelství a soudů.

5. Předložíme zákon, který zruší všechny poplatky ve zdravotnictví zavedené za vlády Mirka Topolánka.

6. Předložíme zákon, který obnoví proplácení prvních tří dnů nemocenské.

7. Předložíme zákon, který umožní vyplacení jednorázového mimořádného příspěvku seniorům za rok 2010 ve výši 2400 korun (13. důchod).

8. Předložíme novelu zákona o dani z příjmu, která zruší zdaňování superhrubé mzdy a obnoví daňovou progresi zavedením druhého daňového pásma ve výši 38 procent pro část hrubé mzdy převyšující 1,2 milionu korun ročně a vrátí sazbu daně z příjmu právnických osob na 21 procent (na úroveň roku 2008).

9. Zřídíme Regulační a cenový úřad, jehož úkolem bude regulace síťových odvětví elektrárenství, vodárenství, plynárenství, telekomunikace a bankovnictví.

10. Zřídíme Úřad pro koordinaci centrálních nákupů a předložíme novelu zákona o veřejných zakázkách.

11. Zahájíme přípravu nového způsobu výplaty sociálních dávek, který zásadním způsobem omezí jejich zneužívání.

12. Zahájíme přípravu legislativních opatření na zavedení přímé volby prezidenta, hejtmanů a primátora hlavního města Prahy.

13. Ve spolupráci s kraji připravíme novou koncepci povodňové ochrany včetně zajištění dostatečných finančních zdrojů.

14. Spustíme projekt procesního modelování efektivní státní správy a provedeme personální, provozní a cenové audity ústředních orgánů státní správy. Spustíme realizaci Zákona o státní službě.

15. Zahájíme přísnou revizi cen léků, omezíme lobbing farmaceutických firem a uplatníme generika všude tam, kde to je možné.

Související