Soudní exekutor Jiří Doležal z obvodu Plzeň-jih je prvním zástupcem své profese, jehož v kárném řízení potrestal Nejvyšší správní soud (NSS). Uložil mu pokutu 10.000 korun. Doležal chyboval, když nechal vydražit nemovitost, jež byla součástí konkurzní podstaty. Insolvenční zákon takový postup nedovoluje. NSS převzal kárná řízení od exekutorské komory.

Podle předsedkyně senátu Daniely Zemanové Doležal neúmyslně porušil své povinnosti, a tak se dopustil kárného provinění. "V každém případě se jednalo o nedbalost, ale ani z nedbalosti nemůže být v exekučním řízení porušován zákon," uvedla Zemanová.

Kárnou žalobu podala ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. Doležal vydal dražební vyhlášku na stavbu se souvisejícími parcelami. Nemovitosti byly ve společném jmění manželů, přičemž povinnou osobou v exekuci byla manželka. Zároveň však byly nemovitosti součástí konkurzní podstaty kvůli konkurzu uvalenému na manžela. Exekuci proto bylo možné nařídit, ale nikoliv provést.

Pracovník zapomněl na výpis z katastru

"(Exekutor) měl o konkurzu vědět, případně si informace zjistit sám," uvedla u soudu zástupkyně ministerstva spravedlnosti Jitka Smejtková. Ministerstvo navrhovalo udělit exekutorovi napomenutí. Soud nakonec uložil přísnější trest - pokutu. Napomenutí má podle Zemanové spíše preventivní povahu. "Zde však skutečně došlo k narušení právní jistoty," uvedla Zemanová.

Doležal se dnešního jednání nezúčastnil a zastupovala jej koncipientka Anna Doležalová. Chybu připustila, došlo k ní údajně kvůli chybě jednoho z pracovníků, jimž soudní exekutor svěřuje některé úkony. "Došlo k selhání lidského faktoru, k chybě, která se prostě stala, nebyl opatřen výpis z katastru nemovitostí," řekla Doležalová.

Za poslední tři roky prý Doležal provedl 600 dražeb nemovitostí, přičemž pouze dvě z nich zrušil soud, jinak byly po právní stránce v pořádku. Některé úkony musí činit pověření zaměstnanci, jinak by to nebylo v lidských silách, podotkla Doležalová. Exekutor však za pracovníky zodpovídá.

NSS převzal kárná řízení od exekutorské komory. Vznikly kvůli tomu dva nové senáty, které se okamžitě začaly zabývat novými kárnými žalobami. Dalších 67 kauz, které mají počátek před poslední novelou zákona, si však na projednání ještě počká. NSS totiž nedávno napadl starší zákonnou úpravu u Ústavního soudu, který o návrhu dosud nerozhodl.

Dnes se měl kárný senát zabývat také případem exekutora Jana Grosama, jenž se údajně dopustil průtahů. Grosam se ale omluvil kvůli nemoci.

Související