Ústavní soud (ÚS) se pravděpodobně nebude dále zabývat dlouholetým sporem českého státu a římskokatolické církve o chrám svatého Víta na Pražském hradě.

Situaci ale komplikuje ústavní stížnost Kolegiátní kapituly Všech svatých, které jde o kostel Všech svatých nedaleko Hradu a katedrály. Soud se bude novou procesní situací ještě zabývat, řekl generální sekretář soudu Tomáš Langášek.

"S Kolegiátní kapitulou Všech svatých bývalý spor o katedrálu ani přilehlé budovy nijak nesouvisel. Na dohodě, která byla uzavřena mezi Pražským hradem a Arcibiskupstvím pražským se proto nic nemění," řekl mluvčí pražského arcibiskupství Aleš Pištora. Metropolitní kapitula a Kolegiátní kapitula Všech svatých jsou nezávislé právnické subjekty, na které nemá arcibiskupství přímý vliv.

Metropolitní kapitula před několika dny stáhla ústavní stížnost, kterou podala loni v květnu. Stát se s církví po nástupu nového pražského arcibiskupa Dominika Duky dohodl na tom, že chrám bude ve společné péči. Stažení ústavní stížnosti potvrdila mluvčí soudu Jana Pelcová.

K formálnímu ukončení sporu je podle zákona o Ústavnímu soudu ještě nutné, aby příslušný senát vydal usnesení o zastavení řízení. To se zatím nestalo, uvedla Pelcová. Lze však očekávat, že soud brzy řízení zastaví - je to běžný postup.

Spory trvaly od roku 1992. Předchozí arcibiskup Miloslav Vlk uváděl, že je nutné vyčkat rozhodnutí Ústavního soudu. Církev ve stížnosti zpochybňovala starší rozhodnutí českých soudů, podle nichž chrám patří státu.

Podle dohody, kterou s Dukou 24. května podepsal prezident Václav Klaus, bude církev o katedrálu pečovat jako o metropolitní chrám. Stát jí k tomu bude vytvářet a zajišťovat potřebné materiální podmínky.

Správa Pražského hradu poskytne církvi, konkrétně Metropolitní kapitule sv. Víta, nemovitosti, které potřebuje pro užívání katedrály. Jde o dvě budovy v areálu Pražského hradu - Staré proboštství a Mladotův dům. Hrad bude i nadále o tyto nemovitosti pečovat, to znamená, že bude hradit provoz budov i katedrály ze svého rozpočtu.


Duka s Klausem se dohodli i na vytvoření rady pro zajištění péče o katedrálu. Jejími členy budou držitelé sedmi klíčů potřebných pro vyzvednutí korunovačních klenotů. Jsou mezi nimi prezident, arcibiskup, pražský primátor, předsedové obou komor parlamentu, předseda vlády a probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta. Rada bude posuzovat otázky údržby a provozu katedrály a bude dohlížet na péči o ni.

"Právě podepsaným prohlášením končí soudní spor o katedrálu a některé další nemovitosti na Pražském hradě. Stát a katolická církev budou společnými silami, tak jako tomu bylo po celá dlouhá minulá století, pečovat o katedrálu, kterou shodně vnímají jako výjimečný národní symbol v jeho historickém, duchovním i kulturním významu," řekl při podpisu smlouvy Klaus.

Související