Bezpečností informační služba (BIS) ve své výroční zprávě za rok 2009 varuje před snahami podnikatelských a vlivových skupin. Ty se podle agentů snaží kontrolovat významná rozhodnutí při správě státního majetku, zejména při přidělování státních zakázek či dotací.  

"S tím souvisí také silný zájem těchto skupin na ovlivňování legislativního procesu a personálního obsazení rozhodovacích pozic ve státní správě. Tyto aktivity vytváří prostor pro únik citlivých či utajovaných informací, úplatkářství, klientelismus a korupci," píše se ve zprávě BIS.

Jako jeden z příkladů uvádí služba i státní podnik Lesy ČR, který na sebe díky značnému majetku soustředil pozornost právě těchto skupin. Ty se podle BIS snaží ovlivňovat obchodní a personální záležitosti státního podniku.

Lesy ČR se brání, jde prý o spekulace

Rozdílné zájmy některých skupin se podle BIS projevily ve sporu státního podniku se soukromou společností CE WOOD, jejíž nároky vyústily v arbitrážní řízení. Lesy ČR podaly na CE WOOD návrh na zahájení insolvenčního řízení, které bylo po dohodě zrušeno. Podstatou dohody bylo zajištení pohledávky Lesů ČR majetkem CE WOOD.

"V této souvislosti byla zaznamenána příprava vyvedení finančních prostředků Lesů ČR do netransparentních zahraničních společností, ke kterému nakonec nedošlo," tvrdí zpráva.

Lesy ČR v reakci uvedly, že obsah výroční zprávy BIS je plně interní záležitostí zpracovatele zprávy. "Spekulace o ovlivňování záležitostí LČR lobbistickými skupinami a konkrétní hypotézy z toho dedukované jsou neopodstatněné a jsou pouhými nepodloženými spekulacemi, které nemají racionální a věcný základ," uvedl mluvčí LČR Zbyněk Boublík s tím, že k obsahu textů zprávy se podnik nehodlá vyjadřovat.

Tlak podnikatelského prostředí a lobbismu na státní správu se podle BIS projevil i u veřejné zakázky na odstranění některých ekologických záteží vzniklých před privatizací, kterou vyhlásilo ministerstvo financí již v roce 2008.

Lobbistické aktivity měly směřovat ke zvýhodnění některých uchazečů o zakázku či k ovlivnění výše vítězné nabídky ve prospěch konkrétních zájemců. Mimo to se některé společnosti pokusily ovlivňovat zástupce příslušných státních institucí a usilovaly o vyjmutí určitých oblastí ze seznamu lokalit, které měly být sanovány cestou této veřejné zakázky, což by díky nastavení systému čerpání garancí mohlo být pro některé vlastníky dotčených lokalit výhodné.

BIS také upozorňuje, že v případě stavebních firem zájemci o veřejnou zakázku koordinují výši nabídek, které podávají. "Cílem je vytvořit zdání konkurenčního prostředí a zakrýt předem uzavřené dohody o vítězi tendru," píše kontrarozvědka. Výrazně to prý bylo vidět u zakázek vypisovaných Správou železniční dopravní cesty, jejíž někteří zaměstnanci podle BIS dokonce jednali přímo ve prospěch stavebních firem.

Kontrarozvědka také varuje, že trvá zájem organizovaného zločinu o některé české strategické podniky, jako je například Čepro.