Senát navrhl zrušit bodový trest za malé překročení rychlosti, za naměření alkoholu do 0,3 promile nebo nezapnutí světel u vozidla. Zpřísnit chce naopak trest za nepřipoutání se bezpečnostními pásy a ohrožení jiných účastníků provozu. Návrh novely zákona o provozu na pozemních komunikacích nyní dostane k posouzení Poslanecká sněmovna.

"Bodově by měly být evidovány pouze přestupky, které reálně ovlivňují lidský život a lidské zdraví," uvedl autor novely Jiří Žák. Počet přestupků, za které mají být udělovány body, proto novela navrhuje snížit ze současných 44 na 27. Novela podle jejích tvůrců vychází z návrhů expertní skupiny ministerstva dopravy a dalších předloh, které bývalá sněmovna nestihla přijmout. Byl projednán s ministerstvem dopravy i s policií.

Přidělení bodů nemá podle návrhu hrozit za překročení povolené rychlosti v obci nejvýše o pět kilometrů v hodině, mimo obec o deset kilometrů za hodinu. Řidič by i za to ale mohl dostat pokutu od 1500 do 2500 korun. Za vyšší překročení rychlosti by dál byly udělovány dva, tři nebo až pět bodů a vyšší pokuta podle toho, jak rychle řidič jel.

Pokud by policisté při dechové zkoušce naměřili řidiči nejvýše 0,3 promile alkoholu, hrozila by mu nově jen pokuta do 5000 korun. Nulová tolerance k alkoholu za volantem by tak podle tvůrců senátorské předlohy zůstala zachována. Návrh podle jeho autorů vychází z norem v západoevropských zemích a také z praxe, policisté prý tolerují naměření alkoholu do 0,25 promile. Tuto hladinu podle senátorů z řad lékařů nemusí způsobit pouze pití alkoholu. Senátoři naopak navrhli zpřísnit bodový trest za vyšší množství alkoholu, a to ze šesti na sedm bodů.

Zrušeny by měly být podle návrhu jednobodové tresty, například za porušení povinnosti denního svícení nebo neoprávněnou jízdu ve vyhrazeném jízdním pruhu.

Úleva pro starší řidiče

Dvoubodový trest má být zrušen za nedovolenou jízdu po užití vyhrazeného jízdního pruhu, stejně tak pětibodový trest pro starší řidiče, kteří sebou nemají platný posudek o zdravotní způsobilosti.

Přehled některých dalších změn, které přináší senátorská novela:
(text pokračuje pod boxem)

- povinnost řidiče mít na sobě vestu z reflexního materiálu při nouzovém zastavení mimo obec
- přísnější ochrana chodců na přechodech i při odbočování vozidla mimo silnici nebo při vjíždění na silnici
- zrušení stotisícové hranice škody pro přivolání policie k dopravní nehodě
- povinnost podstoupit psychologické vyšetření řidiče, který přišel o řidičský průkaz a žádá o jeho vrácení
- zákaz jízdy kamionů v levém jízdním pruhu na dvouproudé dálnici nebo rychlostní silnici v době dopravní špičky (od 06:00 do 09:00 a od 15:00 do 18:00)
- právo policie zakázat vjezd na silnici z důvodu povodně nebo sněhové kalamity
- právo policie zadržet na 48 hodin vozidlo, které by se na silnici účastnilo tajného závodu

Z šesti na sedm bodů návrh zpřísňuje trest za jízdu řidiči, kterému byl zadržen řidičský průkaz, za porušení zákazu předjíždění vozidla nebo za otáčení se a couvání na dálnici. Pět místo tří bodů má hrozit za ohrožení jiného řidiče při přejíždění mezi jízdními pruhy. Porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás pro děti má být trestáno čtyřmi body, u dospělého třemi body. Nyní za obé hrozí body dva. Dva body místo tří by měly být naopak postihem za držení telefonu během jízdy.

Sedmi body má být trestáno také neposkytnutí první pomoci a nepřivolání záchranných složek svědkem dopravní nehody. Naopak jen čtyři body místo sedmi mají být uděleny za řízení vozidla bez odpovídajícího řidičského oprávnění.

Přestupky, jejichž bodové ohodnocení se má podle senátorské novely zvýšit nebo snížit:

Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích Počet bodů (v závorkách uveden současný stav)
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu v žilní krvi řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem 7 (6)
při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno 7 (6)
vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno 7 (6)
řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz 7 (6)
předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno 7 (6)
ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého 5 (3)
ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání 5 (4)
řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění 4 (7)
porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí 4 (2)
porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu 3 (2)
řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče 3 (5)
držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla 2 (3)

Zdroj: www.senat.cz