Zdeněk Hazdra bude dál řídit Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Na dnešním jednání rady se jej nepodařilo odvolat.

Pro Hazdrovo odvolání zvedli ruku jen tři členové sedmičlenné rady, konkrétně Patrik Benda, Čestmír Čejka a Naděžda Kavalírová. Proti odvolání hlasovali Petruška Šustrová a Jan Zahradníček, Michal Stehlík a Petr Fiala se zdrželi hlasování.

Návrh na odvolání Zdeňka Hazdry podal Patrik Benda. Nelíbilo se mu, že Hazdra, který v květnu dočasně nastoupil na ředitelské křeslo po sesazeném Jiřím Pernesovi, před týdnem odvolal šéfa Archivu bezpečnostních složek (ABS) Ladislava Bukovszkého.

„Usnesli jsme se na tom, že by pan Hazdra měl nechat odvolání tak důležitého pracovníka, jako je šéf archivu, až na novém řediteli ÚSTR, který vzejde z řádného výběrového řízení. Bohužel toto naše usnesení nerespektoval,“ řekl člen rady Patrik Benda.

Hazdra šéfa archivu odvolal proto, že pod jeho vedením údajně docházelo k ztrátě archiválií a k jejich poškození v průběhu digitalizace.

Rada ÚSTR nicméně považuje nerespektování jejích názorů v případu odvolání ředitele ABS za nestandardní krok, jakkoliv je dle zákona plně v pravomoci ředitele.
Hazdru zároveň vyzvala, aby respektoval překlenovací charakter svého mandátu a nečinil žádná zásadní personální a rozpočtová rozhodnutí bez konzultace s radou.
Související