Nejvyšší starobní důchod, který vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), se loni pohyboval mezi 92.000 až 93.000 korunami měsíčně; před třemi lety byl nejvyšší důchod o 22.000 korun menší, dostával ho jediný muž. Naopak nejnižší vyplácený důchod podle posledních údajů činí pouze 2940 korun na měsíc.

Aktuálnější informace o výši nejvyšších a nejnižších důchodů v současnosti nejsou. "Informace jsou k dispozici pouze za celý kalendářní rok," sdělila ČTK Jana Buraňová z ČSSZ.

Průměrný starobní důchod se přitom v současnosti pohybuje na 10.065 korunách, z toho u mužů je to 11.182 a u žen 9143 korun. Od konce roku 2009 stoupl o 20 korun.
Ne všichni senioři na průměr dosáhnou. Podle statistik ČSSZ pobíralo ke konci minulého roku deset procent seniorů důchod dosahující maximální výše 7769 korun, polovina důchodů potom bylo nižších nebo rovných 9929 korunám. Deset procent "nejbohatších" důchodců pobíralo měsíčně minimálně 12.654 korun.

Důchody v Česku pomalu rostou. Důvodem je i pravidelná valorizace. Vláda zvedá důchody zpravidla každoročně od ledna, zachovat valorizaci hodlá i rodící se kabinet Petra Nečase.
Související