Počet seniorů, kteří budou odkázáni na pomoc druhé osoby, se má do patnácti let zvýšit o zhruba 71 procent. Spolu s tím vzrostou i náklady na péči o ně.  Zatímco letos jejich počet dosáhne 164.447, v roce 2025 jich bude už 282.633. Vyplývá to z analýzy zveřejněné na webu Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (VÚPSV).

"Provedené propočty ukazují významný nárůst potřeby péče," uvádějí autoři analýzy, kteří při výpočtech vycházeli z projekce demografického vývoje Česka zveřejněné počátkem roku Českým statistickým úřadem.

Podstatně vzroste také množství lidí, kteří pobírají kvůli zdravotnímu stavu příspěvek na péči, a to o více než 123.000 na 425.149. "Při zachování stávající struktury čerpání příspěvku na péči v závislosti na pohlaví, věku příjemce a míře jeho závislosti by počet příjemců této dávky vzrostl do roku 2025 o zhruba 43 procent," stojí v analýze.

Propočty tak ukazují, že  kapacity jednotlivých typů zařízení budou za 15 let nedostačující. Je proto nutné provést důkladnou analýzu změn v jednotlivých regionech. "Stávající metodiky ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) pro tvorbu střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb však věnují této otázce minimální pozornost, což představuje velké riziko," konstatuje VÚPSV.

Podle analýzy je nutné změnit i základní principy financování sociálních služeb. Současný systém, který je založen na "cenové regulaci" maximální výše úhrad klienta za poskytované služby a na poskytování dotace ze strany MPSV, prý jejich rozvoj nestimuluje. Autoři proto radí změnit systém výplaty příspěvku na péči tak, aby byl příjemcům v I. a II. stupni závislosti poskytován například ve formě poukázek. Nutné je prý také zavedení evidence rodinných příslušníků, kteří pečují o své blízké doma, a zvýšit jejich kontrolu či přehodnotit míru závislosti lidí, kteří získali nárok na příspěvek na péči.
Vedle toho by měla být zrušena maximální výše úhrad za pobyt a stravu v pobytových a ambulantních zařízeních a za jednotlivé úkony v oblasti terénních sociálních služeb. Rovněž by měla být důsledně uplatňována vyživovací povinnost dětí k jejich rodičům a poskytována věcná pomoc ve formě půjčky těm uživatelům sociálních služeb, kteří jsou osamělí nebo jejichž děti nemají dost peněz na zaplacení nákladů potřebných sociálních služeb. 

Kolik seniorů bude potřebovat pomoc při sebeobsluze (podle míry závislosti)


Celkemminimálnílehkástřednítěžká
2010164.44762.76749.02340.95611.701
2015199.88374.53859.34749.26416.734
2020240.08088.09870.38560.13921.459
2025282.633102.80881.28571.97926.560

Zdroj: Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, VÚPSV 2010

Související