O co se bude Drobil starat

17,7 miliardy korun
činí letošní výdaje ministerstva životního prostředí.

13,4 miliardy korun
mají být letos příjmy ministerstva z evropských fondů, se kterými počítá letošní státní rozpočet. I když si Drobil o penězích z EU "myslí své", nevyčerpat je, by podle něj byl hřích.

430 milionů korun
je roční obrat karvinské společnosti Lázně Darkov, kterou Drobil spoluvlastní s podnikatelem Jaroslavem Čánkem.

Nový ministr životního prostředí Pavel Drobil (ODS) ve čtvrtek představil hlavní body, kterými by se jeho resort měl v příštích čtyřech letech zabývat. Ministerstvo by podle něj mělo méně podléhat ideologiím a naopak se více zprofesionalizovat a stát se " ústředním orgánem správy a ničím jiným".

Drobil shrnul své priority do čtyř tématických okruhů: ochrana ovzduší, přírody, vody a zelená ekonomice.

Jako první pracovní cestu si naplánoval výjezd do Moravskoslezského kraje, který dlouhodobě trápí znečištění ovzduší. V otázce přírody chce Drobil změnit postavení národních parků tak, aby nebyly překážkou pro obce v jejich území. Nechceme, aby z národních parků profitoval pouze kůrovec, uvedl nově jmenovaný ministr.

"Ministerstvo životního prostředí bude chtít bránit dalšímu záboru půdy například pro lány fotovoltaických elektráren," řekl na tiskové konferenci Drobil. Konkrétněchce zvýšit poplatky za vyjmutí příslušného území z fondu zemědělské půdy.

Hlavní náplní okruhu "voda" bude stavba účinných protipovodňových opatření.

Víc znečišťují, víc zaplatí

Drobil se chce ze své pozice také věnovat podpoře především malých a středních podniků, které prý hrají z pohledu znečišťování životního prostředí pouze zanedbatelnou roli. Připomenul, že analýza ministerstva životního prostředí z roku 2008 ukázala, že pouhá tři procenta z devíti tisíc podniků vyprodukovala 80 procent veškerého znečištění.

Úřad tak podle Drobila chce tvrdě regulovat velké znečišťovatele (jmenoval například ostravské ocelárny Arcelor Mittal) a ulevit menším podnikům. Ministerstvo životního prostředí proto v chystaných novelách zákona o ovzduší a zákona o odpadech připraví zjednodušení celého systému a snížení počtu subjektů podléhajících regulaci.

"Chceme zmapovat, jakým způsobem normy související s ochranou životního prostředí zasahují do života živnostníků a pokusíme se je případně zrušit," uvedl Drobil na tiskové konferenci s tím, že tento závazek souvisí se slibem vládní koalice každý rok zrušit "třicet byrokracií".

Ministerstvo chce také podporovat budování dopravní infrastruktury, která vyvede tranzitní dopravu z center pomocí obchvatů. "My si nemyslíme, že dálnice je neekologická infrastruktura," zdůraznil Drobil. Pro urychlení výstavby bude MŽP minimalizovat doby projednávání jednotlivých rozhodnutí a stanovisek v oblasti své působnosti.

V oblasti energetiky bude ministerstvo podporovat efektivní a ekologicky udržitelné formy obnovitelných zdrojů energie. "Nebudeme podporovat jakékoliv, ale biomasu, bioplynové stanice a někde tepelná čerpadla," uvedl Drobil s tím, že dotace státu by neměly jít do fotovoltaiky a větrných elektráren.

Související