V katedrále sv. Víta na Pražském hradě budou od začátku srpna návštěvníci opět platit vstupné. Zadarmo se dostanou jen do malé části katedrály u vchodu. Historická část bude přístupná jen s platnou vstupenkou v rámci prohlídkových okruhů. František Kadlec ze Správy Pražského hradu ČTK řekl, že opatření zamezí tvorbě dlouhých front a urychlí prohlídky katedrály. Vstupné v rámci okruhů se nezmění.

"Správa Pražského hradu se rozhodla vrátit se k osvědčenému systému, který fungoval před rokem 2006. Od 2. srpna bude katedrála opět zahrnuta do dvou návštěvnických okruhů. Do části katedrály se lidé dostanou jen se vstupenkou," řekl Kadlec. Církev původně umožňovala volný vstup jen do malé části katedrály u vchodu. V roce 2007, kdy Metropolitní kapitula předala katedrálu do správy státu, bylo vstupné zcela zrušeno.

Od začátku srpna se návštěvníci, kteří zaplatí za prohlídku v rámci jednoho ze dvou okruhů, dostanou do katedrály rychleji a budou si moci prohlédnout celou historickou část budovy, mimo jiné i kapli svatého Václava a náhrobky přemyslovských králů a knížat, řekl Kadlec.

Výše vstupného se nezmění. Za prohlídku velkého okruhu, který zahrnuje Starý královský palác, baziliku sv. Jiří nebo Obrazárnu Pražského hradu, zaplatí turisté 350 korun. Malý okruh čítající třeba Starý královský palác vyjde na 250 korun.

Soudní tahanice skončily

Spory o správu Svatovítského chrámu trvaly od roku 1992. Až letos po nástupu nového pražského arcibiskupa Dominika Duky se stát a církev dohodly na tom, že chrám bude ve společné péči. Podle dohody o úpravě vzájemných vztahů nebudou pokračovat soudní spory o vlastnictví katedrály.

Formálně tuto dohodu stvrdil i Ústavní soud (ÚS), když v minulých dnech podle očekávání zastavil řízení o stížnosti Metropolitní kapituly u svatého Víta ve sporu o katedrálu. Kapitula vzala stížnost zpět již v červnu.

ÚS nadále pokračuje v řízení s Kolegiátní kapitulou Všech svatých, která své podání zpět nevzala. Kolegiátní kapitula se ale v původním řízení nedomáhala vydání katedrály, ale kostela Všech svatých. Svatovítského chrámu by se tak výsledné rozhodnutí ÚS nemělo týkat.  


Spor o vlastnictví katedrály

 • Prosinec 1992 - První žaloba o určení vlastnictví katedrály. Podala ji na Kancelář prezidenta republiky (KPR) Náboženská matice a pak se k ní přidaly další náboženské organizace.
 • Prosinec 1994 - Pražský obvodní soud rozhodl, že vlastníkem chrámu je Katolický metropolitní kostel u sv. Víta, KPR se odvolala.
 • Březen 1998 - Skupina poslanců se obrátila na Ústavní soud, aby se zrušily normy z 50. let, podle kterých byla katolická církev v područí komunistické moci a chrám byl proto církvi odebrán. ÚS zákony nezrušil.
 • Srpen 2005 - NS rozhodl, že církev bude ve sporu o katedrálu zastupovat Metropolitní kapitula sv. Víta. O to se totiž vedly spory.
 • Říjen 2005 - Pražský obvodní soud znovu rozhodl, že katedrála patří církvi.
 • Červen 2006 - Soud vyšší instance verdikt potvrdil.
 • Září 2006 - Správa Pražského hradu předala katedrálu církvi.
 • Leden 2007 - NS zrušil oba předchozí rozsudky - církev tak měla katedrálu vrátit zpět státu.
 • Únor 2007 - Kardinál Miloslav Vlk odmítl návrh Cyrila Svobody, aby církev a stát spravovaly katedrálu společně.
 • Březen 2007 - NS prohlásil, že by církev měla předat katedrálu státu.
 • Duben 2007 - Stát převzal katedrálu od církve.
 • Září 2007 - Pražský obvodní soud tentokrát rozhodl, že katedrála patří státu, církev se odvolala.
 • Duben 2008 - Soud vyšší instance potvrdil verdikt, církev se dovolala k NS.
 • Březen 2009 - NS verdikt potvrdil. 
 • Květen 2010 - Arcibiskup Dominik Duka a prezident Václav Klaus se dohodli na společné správě. Církev následně stáhla svou stížnost k Ústavnímu soudu.